شیوه منبع نویسی یا   استناد

 

 

  دکتر  ابوالفضل  بختیاری

 

==================================

اشاره:

                منبع  نویسی  یا  ماخذ نویسی  یکی  از  بخشهای  مهم  هر  

نوشته  ای است.

 اکثر   دانشجویان  و  حتا  برخی  پژوهشگران  آشنایی کمی  از   

روشهایی استناد  یا ارجاع   دارند.  از  طرفی  به  ضرورت  و

اهمیت نوشتن منبع یا  ماخذ مطلب  اخذ شده ، کمتر توجه شده  است؟؟!

 

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۵/۲۲ |
 

 

Lesson Study Template

 

Imagine a set of well-designed lessons for the core concepts and topics in a course you teach. And, what if each lesson came with information about how to teach the lesson, how students typically perform, and suggestions for improving the lesson. Rather than create lessons from scratch, instructors could adapt existing lessons to their own circumstances and refine them further for use by others.

 

A step in the direction of building a pedagogical knowledge base, lesson study investigates how students think and respond to our instruction. Teachers observe the kinds of difficulties and problems students commonly experience in the classroom. Even when lessons—or our attempts to study them—do not go as planned, they help us understand on how teaching affects student learning and development. 

 

The lesson study process culminates in the following:

 

 • A Lesson. Designed with specific learning goals in mind, your lesson provides an outline of teacher and student activities, annotations on how to respond to student learning challenges, and a brief rationale.

 

 • A Study. Your study will describe your strategies for gathering evidence of student learning, share findings from your observations and research, and draw conclusions about how students progressed toward learning goals.

 

Your write-up should focus on the final (usually second) iteration of your lesson study process. Note: If your team has been completing Project Log entries throughout the process, you have already written the raw material for your lesson study.

 

Lesson studies will be published on the Lesson Study Project website for use by other teachers and researchers in your discipline or field.  We encourage teams to explore additional venues for publication and presentation of lesson study work.

 

Submit your final lesson study by email to Bill Cerbin, cerbin.will@uwlax.edu and Bryan Kopp, kopp.brya@uwlax.edu.  Please note that text-only, Microsoft Word, and HTML documents are the preferred formats for your lesson study although other file formats (e.g. Adobe PDF) work well as supplements (see “Related Files” below).

 

 

PART I: BASIC INFORMATION

 

Lesson Topic: Characterize the focus of your lesson in fewer than five words.

 

Discipline or Field: If your lesson may be used in more than one discipline or field, list all that apply.

 

Authors: List the names of each person on your lesson study team.

 

Lesson Site: Give the name and location of the institution at which the lesson was taught.

 

Course Name: Please give the course title rather than its catalog number (e.g. “Freshman Composition” rather than “English 110”).

 

Course Description: Briefly describe the course, its place in the curriculum, and the student population. Include pertinent facts such as course level, class size, length of lesson, and classroom setting (e.g. networked classroom, lecture hall, special equipment, etc.). Discuss where the lesson fits in the course itself, including previous lessons.

 

Summary: In 100 words or fewer, summarize your learning goals, instructional design, and major findings about student learning.

 

PART II: THE LESSON

 

Learning Goals: List your student learning goals. Write these in terms of what students will know and be able to do as a result of the lesson. Also characterize the long-term qualities the lesson will support. These are abilities, skills, dispositions, inclinations, sensibilities, values, etc. that you would like students to develop in your program.

 

Lesson Design: Outline and annotate steps of the lesson so that other teachers may use it. For each step, indicate the approximate time needed, describe instructional and learning activities, and offer strategies for responding to student learning challenges. Refer to any supplementary material used.

 

Rationale: Provide background on the lesson topic and its significance. Explain how the lesson is intended to make student thinking visible and foster achievement of the learning goal(s). Refer to any theoretical, empirical, or pedagogical work that influenced your lesson design.

 

Related Files: Related files may include handouts, readings, prompts, images/graphics, presentations, slides, web pages, learning modules, links, video/audio clips, photographs, PDF files, etc. Send files as email attachments to kopp.brya@uwlax.edu

 

 

PART III: THE STUDY

 

Introduction: Describe student learning challenges, problems, issues, etc. you investigated. Discuss any previous research, relevant literature or teaching experience related to the lesson or your student learning goals.

 

Approach: Describe how you studied the lesson. Indicate what observers focused on during the lesson. Identify how the lesson made student thinking visible. Specify other types of evidence collected (e.g. student work, performance, interviews, etc.).

 

Findings: Explain how you analyzed the data, including any focal questions, rubrics, checklists, etc. Present the results of your study, discussing key observations and identifying major patterns and tendencies in student performance. (Data may be presented numerically or in a narrative fashion.)

 

Conclusions: Discuss your findings, especially with respect to your student learning goals. Discuss broader implications for teaching and student learning. Discuss remaining questions, how the lesson might be further revised and/or how the lesson may be studied more effectively.

 

References: List any theoretical, empirical or pedagogical sources that you consulted or cited in your lesson study. Use a documentation style appropriate to your discipline or field (e.g. APA for Psychology, MLA for English, etc.).

 

Related Files: Related files may include observation protocols/guidelines, evaluation rubrics, research data/analyses, links, video/audio clips, photographs, PDF files, etc. Send files as email attachments to kopp.brya@uwlax.edu

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۵/۰۵ |
 

 

Lesson Study Questions

Answer the questions for each step of the lesson study process. Submit your responses online using the Project Log feature of the website http://www.uwlax.edu/sotl/lsp/aboutprojectlogs.htm

 

Step 1: Form a Lesson Study Team

 1. Who will be on your team? For each participant, record the person’s name, dept/unit, institution, and email.
 2. Briefly describe the course, its place in the curriculum, and the student population.
 3. Optional: Submit a digital photograph of your team.

 

Step 2: Develop Student Learning Goals

 1. What topic will your lesson focus on? Why did you choose this topic?
 2. What specific learning goals will the lesson address? Write these in terms of what students will know and be able to do as a result of the lesson.
 3. What long-term qualities will the lesson support? These are abilities, skills, dispositions, inclinations, sensibilities, values, etc. that you would like students to develop in your program.

 

Step 3: Plan the Research Lesson

 1. What are the steps of the lesson? Include descriptions of main activities, prompts and estimates of the time for each part of the lesson.
 2. In what ways was the lesson designed to help students achieve the learning goal?
 3. How do you predict students will respond to the lesson?

 

Step 4: Gather Evidence of Student Learning

 1. What kinds of evidence will be collected (e.g., student work and performance related to the learning goal)?
 2. What aspects of teacher and student activity should observers focus on?

 

Step 5: Analyze Evidence of Student Learning

 1. Summarize the evidence, identifying major patterns and tendencies in student performance.
 2. Describe major findings and conclusions about what, how and why students met or did not meet learning goals.
 3. Based on your analysis how will you change the lesson?

 

Step 6: Repeat the Process   

 1. Go back to your previous Project Logs and use the “Comments” function to describe changes you made your second semester (e.g., Step 2: How you changed your goals; Step 3: How you redesigned the lesson; Step 4: What additional evidence you collected: Step 5: What your findings and conclusions are for the revised lesson.)

 

C/LSP/Lesson Study Questions

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۵/۰۵ |

 

؟What is lesson study?

Lesson study (Jugyokenkyu) is a form of long-term professional development, refined in Japan, in which teachers systematically and collaboratively conduct research on teaching and learning in classrooms in order to improve their teaching and enrich students' learning experiences.

A lesson study cycle generally involves a group of teachers collaboratively planning based upon a research theme, implementing the lesson in a classroom, collecting observation data, reflecting upon and discussing the data, and developing a record of their activity.

Lesson study is more than studying instructional materials and developing useful lessons. It also explores ideas for improved teaching that bring out students' thinking and thinking processes; helping students to develop mental images for solving problems and understanding the topic; and expanding those skills and abilities.

Lesson study is a comprehensive approach to professional development that helps teachers develop ways of:

 • thinking about teaching and learning in the classroom
 • planning lessons
 • observing how students are thinking and learning and taking appropriate actions
 • reflecting and discussing about teaching
 • identifying and recognizing knowledge and skills necessary to improve their practice and seek new solutions.

Lesson study supports teachers in becoming lifelong learners about how to develop and improve teaching and learning in the classroom.

Source:  www.rbs.org (Research for Better Schools)

 

Other Lesson Study websites: 

www.lessonresearch.net (Lesson Study Group at Mills College-  Catherine Lewis, Ph.D.)

www.globaledresources.com (Makoto Yoshida, Ph.D.)

www.tc.edu/lessonstudy (Teachers College at Columbia University-Clea Fernandez,

Ph.D.)

http://mc2.nmsu.edu/mathnm/researchlesson.htm Math New Mexico Project

 

 

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۵/۰۵ |
 

   تدریس پژوهی   یا  درس پژوهی        lesson study

 

  دکتر  ابوالفضل بختیاری

 

 

درس پژوهی چیست ؟

 درس پژوهی رویکردی برای توسعه ی دانش حرفه ای معلمان است ، که از درون مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و توسعه یافته است. در این رویکرد ، معلمان با حضور در گروه های کوچک با تشریک مساعی و با شرکت در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس ، به یک برنامه ی مقدماتی برای تدریس دست می یابند ، سپس  با مشاهده ی اجرای برنامه و نقد آن ، فرصتی برای رشد حرفه ای خود مهیا می سازند. معلمان از طریق درس پژوهی ، یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند و در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شوند. آنها بدین ترتیب می توانند با بازاندیشی در رفتارهای آموزشی خود ، راه های بهتری برای تدریس بیابند و به تولید دانش حرفه ای بپردازند. (بختیاری   ) .

درس پژوهی رویکردی برای توسعه ی حرفه ای است که طی آن معلمان با یکدیگر در جهت تدوین طرح درس ، اجرا ، مشاهده و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت می نمایند. درس پژوهی یک تمرین توسعه ی حرفه ای می باشد که معلمان در آن تشریک مساعی و همکاری می کنند تا یک طرح درسی را تهیه و اجرا نموده و درس را به منظور جمع آوری داده های مربوط به یادگیری دانش آموزان مشاهده نموده و این مشاهدات را در جهت بهبود و اصلاح درس خود به کار گیرند. این فرایندی است که دبیران در آن درگیر می شوند تا چیزهای بیشتری در مورد تکالیف یادگیری موثر بیاموزند که منتج به پیامدهای یادگیری بهبود یافته برای دانش آموزان می شود ( استیپانک و همکاران ، 1389 ، ترجمه ی ساکی و مدنی ، 11 ).

درس پژوهی الگویی برای بهسازی توانایی حرفه ای معلمان و روشی برای تولید دانش حرفه ای در مدرسه است و به معلمان فرصت می دهد تا روابط خود را با یکدیگر و با دانش آموزان بهبود بخشند و به همکاری با پژوهشگران آموزشی برای حمایت سیستماتیک از تفکر انتقادی ، بازبینی و بازاندیشی در اندیشه و عمل آموزشی تشویق شوند ( سرکار آرانی ، 1389 ، 56 ). این مدل پژوهش در کلاس درس عملا بر چرخه ی یادگیری گروهی ، کیفی ، مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی شامل مراحل پنجگانه ( تبیین مساله ، طراحی ، عمل ، بازاندیشی و یادگیری ) استوار است. ابتدا معلمان مسائل آموزشی مدرسه را بررسی می کنند و پرسش های پژوهش در کلاس درس را تبیین می کنند. سپس طرحی برای انجام دادن پژوهش مشارکتی خود پیشنهاد می کنند. آنگاه آن را به اجرا می گذارند . سپس به ارزیابی و بازبینی فرایند عمل انجام شده می پردازند. در این فرایند ، یادگیری معلمان از یکدیگر به صورت مشارکتی سازماندهی می شود و در عمل ، ظرفیت مدارس برای تولید و به کارگیری دانش حرفه ای در مدرسه و گسترش امکان تغییر خود پایدار[1]  و مستمر افزایش می یابد ( همان منبع ، 40 ).

در مطالعه ی درس ( درس پژوهی ) ، گروه های معلمان به طور منظم به مدت طولانی جلسه تشکیل می دهند. ( از چند ماه تا یک سال ) و روی طراحی ، اجرا ، ارزشیابی و بهبود یک یا چند پژوهش در کلاس درس کار می کنند. مطالعه ی درس ( درس پژوهی ) با استفاده از همه ی شاخص ها در بین معلمان ژاپنی بسیار محبوب است و ارزش بالایی دارد. این روش رکن اصلی فرایند بهبود مدارس است. منطق مطالعه ی درس (درس پژوهی ) ساده است : اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثربخش ترین جا برای چنین کاری کلاس درس است ( استیگلر و هیبرت ، 1390 ، ترجمه ی سرکارآرانی و مقدم ، 119 )

سرکارآرانی ، درس پژوهی را به عنوان رویکردی از آموزش ضمن خدمت معلمان در مدرسه مطرح می کند که به وسیله ی تعامل در چهار حوزه ( معلمان با خودشان ، معلمان با معلمان ، معلمان و دانش آموزان و معلمان و والدین ) به بهبود فرایند یاددهی ــ یادگیری کمک می کند ( سرکارآرانی و ماتوبا، 2002 ، به نقل از خاکباز و موسی پور، 1387 ).

 

درس پژوهی شکل اولیه ای از رشد حرفه ای معلمان در ژاپن است. هدف آن بهبود مستمر تدریس (آموزش) است به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب بیشتری را بیاموزند. تمرکز اولیه ی آن نیز بر نحوه ی تفکر و یادگیری دانش آموزان است. درس پژوهی با سایر اشکال رشد حرفه ای متفاوت است، به این دلیل که پرورش حرفه ای در حین یاددهی و یادگیری ( آموزش ) صورت می گیرد. تمرکز آن تدریس است ، نه معلمان ، کارکردن دانش آموزان است ، نه کار دانش آموزان. ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه دروس بهتر نتیجه ی جانبی و ثانویه فرایند است ، اما نه هدف اولیه ی آن ( بختیاری ، 1387 ، ص 47 )

 

مفهوم عملیاتی درس پژوهی : گروهی از معلمان موضوعی خاص از برنامه ی درسی را برمی گزینند ، آن را به عنوان واحد کار طراحی ، اجرا و ارزشیابی می کنند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده می برند. یکی از اعضاء برنامه را اجرا و دیگران در جهت نیل به الگویی مشترک آن را نقد و اصلاح می کنند.

 *****************************************

برگرفته از:

دکتر ابوالفضل بختیاری۱۳۹۱. درسنامه درس پژوهی

(فرهنگ آموزش- فرهنگ مدرسه)

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۵/۰۵ |
Lesson study (jugyou kenkyuu)

 

    

.
 
BREAKTHROUGHS  EDUCATION  Health   Global  Leit.is LJ  Google GJ Finding Information

FNF

World history


From: gseweb.harvard.edu    NEWS  GO  LK

"In Japan, teachers participate in lesson study (jugyou kenkyuu), in which groups of teachers meet regularly over long periods of time to work on the design, implementation, testing, and improvement of a specific lesson. 


With lesson study, improving teaching takes place in the context of a classroom lesson. Teachers meet together to develop “research lessons.” They define a problem to guide their work, plan a lesson, have one teacher teach the lesson while the others observe it, evaluate and reflect on the lesson as a group, revise the lesson, teach the revised lesson, evaluate and reflect once again, and share the results. 


What is striking about lesson study is that it is based on a long-term, continuous improvement model. 

Moreover, it maintains a constant focus on student learning. In evaluating and redesigning a lesson, teachers take note of students’ responses to the lesson — the types of questions they asked, the full or partial understanding they demonstrated, the solutions they offered to specific math problems, the types of mistakes they made, etc. Importantly, lesson study focuses on the direct improvement of teaching within specific classroom contexts and is collaborative. "

 

 

برگرفته از :

https://notendur.hi.is//~joner/eaps/Lesson-Study-Japan.htm

 

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۴/۳۰ |
 

تدریس پژوهی   یا  درس پژوهی  

lesson study

  

درسپژوهی یا  تدریسپژوهی  یک  الگوی ژاپنی  برای پژوهش  در زمینه 

تدریس است ، که  سر کارآرانی(یکی  از  پژوهشگران این  حوزه)  آنرا  

" مطالعه  درس"  و  استاد  رجبعلی پور    آنرا    "درس پژوهی "

 و   سیف  (استاد  دانشگاه  علامه) آنرا مطالعه  درس  و  بعدا  

 "  درس پژوهی  "  را  پذیرفته،  و  در  کتاب  جدیدش  "

 روانشناسی تربیتی (نشر  دیدار 1393)  درس پژوهی   آورده است.

 

بختیاری،  ضمن احترام  به  همکاران  و استادان  (به  ویژه  سر کارآرانی) 

و  استاد سیف  برای     lesson study  معادل  تدریسپژوهی   را  ارایه  

کرده  است.

 

 

 

   کتاب  جدید  

 

     دکتر  ابوالفضل بختیاری و کبری  مصدقی نیک

 

انتشارت  آوای نور

 تهران   تلفن  66967355

                        66967356

09122004557

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۴/۲۵ |
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۴/۲۴ |
 

اقدامپژوهی و تدریسپژوهی :

 

 

 تفاوتها و شباهتها

Action research and lesson study

similarities and differences

By :Abolfazl Bakhtiari

 

   ---    دکتر  ابوالفضل  بختیاری

 

====================

اشاره

 

در چند سال اخیر به  پژوهش  در مدرسه  و  کلاس  

 

توجه شده،  به ویژه به  اقدامپژوهی و

تدریسپژوهی(درس پژوهی).

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۴/۰۴/۰۱ |
 


خط خطی

...تمام دستاوردم شد

 

 

مدرک گرفتن از هاروارد زیر باد کولر

 

دانشجوهای بین‌المللی دو دسته‌اند؛ یکی آنهایی که می‌کوبند می‌روند خارج درس می‌خوانند، یکی آنهایی که نمی‌کوبند نمی‌روند خارج ولی در دانشگاه خارجی درس می‌خوانند. این جوری که پشت کامپیوترشان می‌نشینند. آنلاین می‌شوند و می‌روند سر کلاس. در ماههای گذشته خیلی از دانشجوهای ایرانی خارج از کشور، به دلیل مشکلات ارزی و مالی ناچار شده‌اند به ایران برگردند. این بازگشت‌ها آن قدر زیاد شد که سامانه‌ای برای ثبت درخواست‌های انتقال خارج به داخل از 28 خرداد به مدت یک ماه فعال شده و دانشجویانی که می‌خواهند به کشور برگردند باید درخواست‌شان را در این سامانه ثبت کنند تا به یکی از دانشگاه‌های ایرانی منتقل شوند. اما قرار نیست آنها برای همیشه شانس نشستن سر کلاس‌ دانشگاه‌های معتبر خارجی را از دست بدهند. اصلا آنهایی که از اول همین جا درس می‌خوانده‌اند هم این گزینه را از دست نداده‌اند. این روزها دیگر رفتن به یک کشور دیگر تنها راه بین‌المللی شدن دانشجوها نیست. همین جا پشت مانتیورتان می‌توانید در بهترین دانشگاه‌های دنیا سر کلاس‌هایی که دوست دارید بنشینید. فقط کافی است با یک جستجوی اینترنتی، کلاس آنلاین برای درسی که می‌خواهید را پیدا کنید یا به سایت دانشگاهی که دوست دارید بروید و یکی از کلاس‌های آنلاینش را انتخاب کنید و اسم‌تان را بنویسید. هاروارد و ام‌آی‌تی و استنفورد همین جا در اتاق‌تان است. البته اگر پهنای باند بگذارد!

 

بین‌المللی شدن در خانه

 

حدود 15 سال پیش بود که گروهی از افراد اصطلاح «بین‌المللی شدن در خانه» را درست کردند. نظریه آنها این بود که تحصیلات بین‌المللی بیش از حد روی دانشجویانی که برای تحصیل به خارج از کشورشان می‌روند حساب کرده. تعداد آنها خیلی کم است و مشکلات اقتصادی زیادی دارند. در عوض باید به دنبال جایگزینی برای آن باشیم. بیشتر از 4میلیون دانشجو در سال در جهان جابه‌جا می‌شوند. اما این عدد ظاهرا بزرگ فقط 2 درصد کل دانشجویان دنیاست! آنها معتقد بودند این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که با دانشجوهای بومی چه کار کنیم که اکثریت دانشجویان هر دانشگاهی هستند. چه طور باید مهارت‌های بین‌المللی لازم قرن 21 را به آنها یاد داد؟ چه طور باید برخورد با گوناگونی فرهنگی نه تنها در کشورهای مختلف بلکه در کشورهای چند فرهنگی خودشان را به آنها یاد داد؟ نتیجه این بود که می‌شود دانشجوها را جایی فراتر از مکان جغرافیایی مشخصی دور هم جمع کرد. خیلی زود دانشگاه‌های زیادی در دنیا، بین‌المللی کردن دانشجویان در خانه خودشان را به یکی از سیاست‌هایشان تبدیل کردند. در حالی که خیلی از دانشگاه‌های کشورهای انگلیسی‌زبان دانشجویان بین‌المللی را شکل پول می‌بینند و به فکر «صنعت» آموزش هستند و کشورهایی که مثل آلمان آموزش رایگان دارند، کمبودهای صنعت و فن‌آوری‌شان را با دانش‌آموختگان خارجی که آنجا می‌مانند پر می‌کنند، تحصیل بین‌المللی در خانه می‌گذارد دانشجویان بدون خارج شدن از کشورشان آموزش دانشگاه‌های معتبر را به دست بیاورند.

=============================================

 

موک چیست؟

 

اصطلاح MOOC(مخفف انگلیسی دوره‌های آموزش جمعی آنلاین) اولین بار سال 2008 ابداع شد. وقتی دانشگاه مانیتوبا در کانادا در یکی از کلاس‌هایش علاوه بر 25 دانشجوی کلاس، 2300 دانشجوی دیگر را از سراسر کشور به صورت آن‌لاین و رایگان سر کلاس نشانده بود. تمام منابع درسی این کلاس به شکل آن‌لاین روی اینترنت بود و دانشجوها می‌توانستند با هر وسیله‌ای که دوست داشتند (وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، میتینگ‌های آن‌لاین و... ) در کلاس مشارکت کنند و با هم بحث کنند. بعد از آن موک‌های دیگری پیدا شدند و این عبارت مخصوص کلاس‌های آنلاین دانشگاه‌های برتر شد که برای استفاده عموم روی اینترنت گذاشته می‌شود. موک حالا تبدیل به یکی از کلمات ادبیات آکادمیک شده و هر روز طرفدارانش بیشتر می‌شود.

سال 2012 این کلاس‌ها آن قدر رایج شده بودند که روزنامه نیویورک تایمز 2012 را سال دوره‌های آموزش جمعی آن‌لاین نامگذاری کرد! بعد از دانشگاه‌ها، بعضی سازمان‌ها مثل گوگل هم دوره‌های جمعی آن‌لاین را برگزار کردند.

با مدرک یا بدون مدرک؟

بستگی به خودتان دارد. اگر می‌خواهید پول خرج و کنید و دوره‌ها را مفصل مثل یک دانشجوی واقعی بگذرانید می‌توانید مدرک دوره‌های موک را هم دریافت کنید. در هاروارد بعضی دوره‌ها رایگان و بدون مدرک هستند اما بعضی دیگر هزینه دارند و مدرک صادر می‌شود. اما هدف این دوره‌ها از اول مدرک دادن نبود. هدف این بود که دانشجویان هر جا هستند بتوانند دانشگاه‌های برتر جهان را تجربه کنند. دانشگاه‌های برتر جهان مثل میشیگان، ییل، استنفورد و ام‌آی‌تی این دوره‌ها را رایگان برگزار می‌کنند و همزمان با تحصیل در دانشگاههای هر کشوری آنها را هم می‌توانید بگذرانید.

سال 2013 اولین دوره‌های آنلاین جمعی که مدرک صادر می‌کردند پیدا شدند. تا قبل از آن دوره‌ها فقط برای افزایش مهارت بودند. در این سال اولین دوره معادل کارشناسی ارشد با همکاری 3 موسسه آموزش عالی در آمریکا با 7000 دلار هزینه راه اندازی شد و سود اقتصادی هم به ماجرا اضافه شد.

مشتری‌های هندی‌

در آمریکا بعد از خود آمریکایی‌ها که 27درصد شرکت‌ کننده‌های دوره‌های آنلاین دانشگاه‌های بزرگ هستند، دومین مشتری‌های این دوره‌ها هندی‌ها هستند که تقریبا 9درصد شرکت‌کننده‌های دوره‌ها را تشکیل می‌دهند و از کشور خودشان آن را دنبال می‌کنند. این دوره‌ها برای هندی‌ها به خصوص وقتی اهمیت دارند که به غیر از رشته خودشان به مهارت‌های رشته‌های دیگری هم نیاز داشته باشند. مثلا تعداد زیادی از دانشجویان هندی که رشته‌های مهندسی خوانده‌اند برای مهاجرت ناچارند به شغل‌های مدیریتی فکر کنند و گذراندن این دوره‌ها کمک می‌کند، مهارت‌های لازم برای مهاجرت را به دست بیاورند. تعداد زیادی از دانشجوهای هندی در دوره‌های آن‌لاین آمریکا کسانی هستند که رشته‌ای را دوست نداشته‌اند اما مجبور شده‌اند آن را بخوانند. حالا با این دوره‌ها می‌توانند به علاقه‌شان هم برسند.

دشمن آکادمی؟

بعضی‌ها معتقدند دوره‌های جمعی آنلاین باعث شده کیفیت آموزش فدای برند و اسم دانشگاه‌های معتبر شود. مردم فکر می‌کنند در حال شرکت در یک کلاس خیلی معتبر و مهم هستند اما در واقع پشت کامپیوترشان نشسته‌اند و آن طور که فکر می‌کنند درگیر یک کلاس درس نشده‌اند. اما دسته دیگری هم می‌گویند با وجود انتقادها، یادگیری آنلاین به یک نیاز جهانی برای همه‌گیر شدن تحصیلات و تقاضای بالا برای تحصیلات عالی پاسخ می‌دهد. بعضی‌ها آن را راهی برای دموکراسی آموزشی می‌دانند. آنهایی که به دلیل فقر یا عقب‌ماندگی کشورهایشان نمی‌توانند به دانشگاه‌های برتر راه پیدا کنند نباید مجبور باشند در دانشگاه‌های بی‌کیفیت درس بخوانند.

قرص قرمز

ظاهرا موک‌ها زیادی محبوب شده‌اند. در کشورهای پیشرفته خیلی‌ها موک را به کلاس حضوری ترجیح می‌دهند. سال گذشته در دانشگاه استفنورد یکی از کلاس‌هایی که برای دوره‌های آن‌لاین هم موجود بود اول ترم 200 دانشجو داشت و 160هزار نفر آن را آنلاین دنبال می‌کردند اما اواخر ترم فقط 30 نفر در کلاس حضوری مانده بودند و بقیه به آنلاین‌ها پیوسته بودند. دکتر تران استاد این کلاس، بعد از این اتفاق در مصاحبه‌ای ماجرا را به انتخاب شخصیت فیلم ماتریکس بین دانایی و فراموشی با قرص‌های قرمز و آبی تشبیه کرده و گفته بود: «احساس می‌کنم یک قرص قرمز و یک قرص آبی هست که می‌توانی قرص آبی را بخوری و به کلاس درست برگردی تا به همان 20 دانشجویت درس بدهی. ولی من قرص قرمز را خورده‌ام و یک دنیای دیگر را دیده‌ام.» او می‌گوید کارش آموزش است و هر کاری بتواند می‌کند تا به آدم‌های بیشتری آموزش بدهد.

البته این کار برای استادان راحت و بی‌زحمت نیست. سال 2013، یک مطالعه با 103 استادی که دوره‌های آن‌لاین را آموزش داده بودند مشخص کرد هر کدام به طور متوسط 100 ساعت قبل از شروع دوره صرف آماده کردن محتویات درس‌ها، ویدیو‌ها و ضبط می‌کند. بعد 8 تا 10 ساعت در هفته سر کلاس‌های آن‌لاین حاضر می‌شود.

من موک ندارم

قرار نیست همه موک داشته باشند. دانشگاه‌ها باید به درجه‌ای از اعتبار رسیده باشند که هزاران نفر در دنیا علاقمند باشند همزمان با دانشجویان آن دانشگاه سر کلاس‌هایشان بنشینند. کلاس‌های آنلاین دروه‌های آموزش مجازی در ایران جمعی نیستند و تنها افرادی که از طریق کنکور در آن کلاس ثبت نام شده‌اند می‌توانند در آن حاضر شوند. آنچه در ایران داریم آموزش از راه دور است که در دنیا هم بیشتر از موک سابقه دارد اما مشکلات اینترنت و قطعی و سرعت پایین آن هم مساله بزرگی است که گاهی بخش بزرگی از کلاس را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اما در کشورهای دیگر آسیا هم موک‌‌ها در حال پیدا شدن‌اند. دانشگاه هنگ‌کنگ در این کار پیش قدم شده و دوره جمعی آن‌لاین ایجاد کرده. دانشگاه‌های برتر چین و سنگاپور هم این کار را در برنامه دارند.

=====================================

 برگرفته  از :

این مطلب در شماره 523 هفته‌نامه چلچراغ منتشر شده است

http://khat-khat-y.blogfa.com/post-248.aspx

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۱/۲۳ |
     

موک چیست؟

 

 

 

مقاله پیش‌رو از سری مقاله‌هایی است که در مورد آموزش الکترونیک ترجمه می‌کنیم. در مطلب قبل مقاله‌ای ترجمه کردیم تحت عنوان «چرا موک‌ها می‌توانند برای مدارس مناسب باشند؟»  پس از انتشار این مقاله بسیاری از دوستان از ما در مورد موک پرسیدند؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بار مقاله‌ای را ترجمه کنیم که توضیح می‌دهد موک چیست و بنیانگذاران موک چه کسانی هستند. در انتها نیز از شما کاربران عزیز درسنامه می‌خواهیم که با شرکت در نظرسنجی، معادل مناسب فارسی این واژه را از نگاه خودتان به ما اعلام کنید. 

بحث موک‌‌ها این روزها بسیار داغ است، به خصوص بین دانشگاهیانی که معتقدند دوره‌های موک بر روی حرفه آن‌ها شدیدا تاثیر خواهد گذاشت. زمان زیادی از راه‌اندازی موک‌ها نمی‌گذرد، به همین دلیل بسیاری سوال دارند که موک چیست و چرا به تازگی از این اصطلاح در رسانه‌ها زیاد استفاده می‌شود.

موک چیست؟ 
به طور کلی موک‌ به دوره‌های آنلاینی گفته می‌شود که همه می‌توانند از طریق دسترسی به اینترنت به این دوره‌ها دسترسی داشته باشند. برخلاف دوره‌های معمول آنلاین، موک‌ها معمولا رایگان هستند، هرچند نه همیشه، و صدها هزار دانش‌آموز جذب می‌کنند.

بنا به گفته ری اسکردر، مدیر بخش آموزش آنلاین دانشگاه ایلینوی در اسپرینگفیلد، در حال حاضر حدود ۴۵۰ موک در سراسر دنیا در دسترس است.

در این دور‌ه‌ها دانش‌آموزان خود تصمیم می‌گیرند که با چه سرعتی دوره را بگذرانند، هر دوره به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و شامل تالارهای گفتگو و ارزیابی پایان دوره هستند. نمره‌ها را معلم دوره، هم‌کلاسی‌ها و یا نرم‌افزارهای نمره‌دهی مشخص می‌کنند.

اهداف موک متنوع است و گذراندن واحد‌های دانشگاهی از اهداف اولیه آن در حال حاضر نیست. در فوریه ۲۰۱۳، شورای آموزش و پرورش آمریکا پنج دوره  موک در علوم و ریاضی را به عنوان دوره دانشگاهی تایید کرد. با وجود اینکه شورای آموزش و پرورش آمریکا عضویت بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه و کالج را دارد، این دانشگاه‌ها و کالج‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه دوره‌هایی را به عنوان واحد دانشگاهی بپذیرند.

تا به امروز تنهاد تعداد محدودی از دانشگاه‌ها توصیه شورای آموزش و پرورش آمریکا را پذیرفته‌اند. اما کورتیس بنک، استاد دانشگاه ایندیانا معتقد است شرایط به زودی تغییر می‌کند. او می‌گوید تا پیش از پایان سال، احتمالا تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها دوره‌های موک را می‌پذیرند.

بنک همچنین می‌گوید در این فاصله مردم می‌توانند دور‌ه‌های موک را برای پیشرفت در حرفه‌شان، آماده شدن برای ورود به دانشگاه، ایده گرفتن و یا صرفا برای تفریح بگذرانند. گذراندن دوره‌های موک همچنین می‌تواند اولین قدم برای تغییر زمینه شغلی باشد.

او می‌گوید گذراندن دوره‌های موک، حتی اگر مدرکی برای آن عرضه نشود، می‌تواند به کارفرماها یا دانشگاه‌های آتی شما نشان دهد که برای برداشتن قدم‌های بعدی در کار یا تحصیلات‌تان آماده‌اید.

چه کسانی دوره‌های موک را ارائه می‌دهند؟
در میان سازمان‌هایی که دوره‌های موک ارائه می‌دهند، سه سازمان غالب هستند که همه در سال ۲۰۱۲ تاسیس شده‌اند و الگوی کاری‌شان همچنان در حال تحول است.

کورسرا (Coursera)، که توسط دو نفر از اساتید دانشگاه استنفورد تاسیس شده، یک موسسه آموزشی انتفاعی است که با همکاری دانشگاه‌های مختلف، ۳۷۰ دوره موک در رشته‌های مختلف ارائه می‌دهد. دوره‌ها رایگان هستند، هر چند کاربران برای دریافت برخی از مدرک پایان دوره باید هزینه‌ای را بپردازند.

اوداسیتی (Udecity)، که توسط یکی از اساتید دانشگاه استنفورد و دو کارآفرین تاسیس شده نیز یک موسسه آموزشی انتفاعی است. اوداسیتی با همکاری دانشگاه‌ها مختلف حدود ۲۴ دوره ارائه می‌دهد و بیشتر بر روی دوره‌های علمی و فن‌آوری تمرکز دارد. دوره‌ها و مدارک ارائه شده توسط اوداسیتی رایگان هستند،‌ مگر اینکه سازمانی که با همکاری یودسیتی دوره را ارائه می‌دهد مبلغی را بابت نمره نهایی دوره دریافت کند.

اِداکس (edX) یک موسسه غیرانتفاعی است که دانشگاه هاروارد و موسسه فن‌آوری ماساچوست آن را تاسیس کرده‌اند. اداکس ۳۵ دوره  موک ارائه می‌دهد. دوره‌های ادکس رایگان هستند هر چند اعلام شده که دیر یا زود مبلغی برای ارائه مدرک دریافت خواهند کرد. 

 
حال با توجه به تاریخچه کوتاهی که از موک (Massive Open Online Courses) خواندید، لطفا در نظرسنجی زیر شرکت کنید و معادل مناسب فارسی را انتخاب کنید. علاوه بر این ممنون می‌شویم که پیشنهادات خود را در بخش نظرات برای ما بنویسید.
 
برگرفته از:
 
http://www.darsnameh.com/blog/238
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۱/۲۲ |
 

 

فرهنگ آموزش ايران

 

 دكتر  ابوالفضل  بختياري

 

====================================

اشاره

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۱/۰۱ |
 

خداوندا تو می دانی که من    /دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را   /مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت  /دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه

مرا تنها تو نگذاری  /که من تنها ترین تنها، انسانم

خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم  /تو ای والا ترین موجود دنیایم

تو ای انسان  /بدان همواره این آغوش من باز است

شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!
 
یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی

بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست

=============

                      دكتر ابوالفضل بختياري

 

                                                         با تشكر از  خ  دهنوي

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۲۱ |
 

                                      پیغام گیر شعرا

 

 

منشی تلفن شعرا:
پیغامگیر حافظ:
رفته ام بیرون من از کاشانه خود غم مخور
تا مگر بینم رخ جانانه خود غم مخور
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام
زان زمان کو باز گردم خانه خود غم مخور

پیغامگیر سعدی:
از آوای دل انگیز تو مستم
نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ
فلک گر فرصتی دادی به دستم

پیغامگیر باباطاهر:
تلیفون کرده ای جانم فدایت
الهی مو به قربون صدایت
چو از صحرا بیایم,نازنینم
فرستم پاسخی از دل برایت

پیغامگیر فردوسی:
نمیباشم امروز اندر سرای
که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب
چو فردا برآید بلند آفتاب

پیغامگیر خیام:
این چرخ فلک,عمر مرا داد به باد
ممنون توام که کرده ای از من یاد
رفتم سرکوچه,منزل کوزه فروش
آیم چو به خانه,پاسخت خواهم داد

پیغامگیر منوچهری:
از شرم,به رنگ باد باشد رویم
در خانه نباشم که سلامی گویم
بگذاری اگر پیام,پاسخ دهمت
زان پیش که همچو برف گردد رویم

پیغامگیر مولانا:
بهر سماع از خانه ام,رفتم برون رقصان شوم
شوری برانگیزم به پا خندان شوم,شادان شوم 
برگو به من پیغام خود هم نمره و هم نام خود
فردا تورا پاسخ دهم,جا ن تورا قربان شوم

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۲۰ |
 

 
 
 
 
45 جمله جالب مدیریتی

 

1- اجرا، بزرگ ترین مساله مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگ ترین مانع موفقیت و بیش تر ناکامی هایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته می شود. 

۲- شرکت هایی که برای کارهای درست وقف شده اند و برای مسئولیت های اجتماعی خود تعهدنامه ای دارند که براساس آن کار کنند سودآورتر از آن ها یی هستند که این کارها را نمی کنند. 

۳- به جای پرداختن به برنامه استراتژیک، به تفکر و ایده های استراتژیک روی آورید. 

۴- در بازاریابی نوین (بازاردانی)به جای داشتن سبد محصولات باید به داشتن سبد مشتریان توجه داشت. 

۵- رمز برد و پیروزی روشن است: بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم. 

۶- انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد می گیرد. 

۷- هنر بازاریابی امروز، فروش یخچال به اسکیمو نیست، بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود همواره در کنار داشتن است. 

۸- مشتریان زبان گویایی دارند، اگر بی واسطه با آن ها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشیم می توان از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفت. 

۹- مسیر ناهموار تحول باید به کوشش خود مدیر پیموده شود، زیرا تحول چیزی نیست که مدیر فرمان دهد و دیگران اجرا کنند. 

۱۰- به جای شغل، در پی مشتری باشید، اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجات یافته است. 

۱۱- دنیا را دو گونه می توان تغییر داد: با قلم (کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

۱۲- می توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت، اما بدون عشق به مردم نمی توان آن ها را مدیریت کرد. 

۱۳- مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانهء دیگران. 

۱۴- موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست می شود. 

۱۵- برای پیروزی ابلیس، کافی است آدم های خوب دست روی دست بگذارند. 

۱۶- هزینهء به دست آوردن یک مشتری تازه، حداقل پنج برابر هزینه خشنود نگه داشتن مشتریان کنونی است. 

۱۷- هر کس می تواند سر رشته کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسیر دلخواه ببرد. 

۱۸- مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است. چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید، نمی توانید درون او را بشناسید. 

۱۹- توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها، بزرگ ترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد. 

۲۰- اولین روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آن هایی که در اطرافش گرد آمده اند بنگریم. 

۲۱- اگر بتوانید همهء کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید، در هر رشته و در هر بازار و در برابر هر رقیبی، در هر زمانی موفق خواهید شد. 

۲۲- بیشتر انسان ها ترجیح می دهند بمیرند اما فکر نکنند، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح می دهند. 

۲۳- مدیر عامل آگاه کسی است که به جای رویین تن شدن، به همکاران خود اعتماد کند. 

۲۴- تمایز یک محصول باید در راستای ذهنیت مصرف کننده صورت گیرد، نه مخالف آن. 

۲۵- در طول تاریخ بیش تر کامیابی در دست یابی به منابع طبیعی مانند زمین، طلا و نفت بوده است، اما اکنون ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است. 

2۶- در بیش تر موارد، کشورهای فقیر از نظر دارایی ها، ثروتمند اما از نظر سرمایه فقیرند، دارایی را نمی توان تبدیل به سرمایه کرد مگر آن که قانون حاکم باشد. 

۲۷- آن هایی که از جای خود می جنبند، گاهی می بازند و آن هایی که نمی جنبند، همیشه می بازند. 

۲۸- اگر همه چیز مهم باشد، پس بدان که هیچ چیز مهم نیست. 

۲۹- مدیران پیروزمند دنیای امروز، رمز پیروزی سازمان خود را بهره مندی از انسان ها فرهیخته می دانند. 

۳۰- حداکثر شادی و خشنودی انسان ها زمانی به دست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت (هوشمندی)خود، به کار گمارده شوند. 

۳۱- نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندی بی همتای او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید. 

۳۲- مدیران برجسته نه تنها تفاوت کارکنان را می پذیرند، بلکه بر این تفاوت ها سرمایه گذاری می کنند. شاگرد تنبل، احمق یا ضعیف وجود ندارد، تنها چیزی که وجود دارد معلم خوب یا ضعیف است. 

۳۴- زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرا رسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم. 

۳۵- نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور. 

۳۶- به کارکنانتان بگویید هیچ گاه اجازه ندهند قربانی واقع شوند; اما اگر چنین احساسی دارند بهتر است بروند جای دیگری کار کنند. 

۳۷- صدای کردار، از صدای گفتار بلندتر است. 

۳۸- هرگاه در بازی شطرنج در حال باختن هستم، به طور پیوسته از جای خود بلند شده و سعی می کنم صفحه را از پشت سر رقیبم نگاه کنم، آن گاه به حرکت های احمقانه ای که انجام داده ام پی می برم. 

۳۹- دانستن کافی نیست، باید اقدام کرد. خواستن کافی نیست، باید کاری کرد. 

۴۰- اگر می خواهید دلیل خوب کار نکردن کارکنانتان را بدانید، کنار آینه بروید و دزدانه بدان نگاه کنید. 

۴۱- جلسه ای که خوب اداره نشود، حاصلی جز اتلاف زمان ندارد. 

۴۲- بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است. 

۴۳- یک مشتری خشنود، رضایتش را به سه نفر می گوید، اما یک مشتری ناخشنود ?? نفر را باخبر می کند. 

۴۴- کسی را سرزنش نکنید، به جای بحث دربارهء این که چه کسی باعث وقفه در پیشرفت است،
 
در مورد این که چه چیز مانع پیشرفت است بحث کنید. 

۴۵- زمانی دست از کار بکشید که کار شما انجام شده باشد، نه آنگاه که خسته شده اید. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
منبع :     دکتر ابوالفضل بختیاری
 
مقاله "خلاصه ۴۵ کتاب مدیریت در ۴۵ جمله" برگرفته از سایت پایگاه اطلاع رسانی کارمندان (karmandnews.ir)
================
              با تشکر از : دهنوی
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۱۹ |
 

 
ملا نصرالدين هر روز در بازار گدايي مي‌كرد و مردم با نيرنگي٬ حماقت او را دست مي‌انداختند.
 
            دو سكه به او نشان مي‌دادند كه يكي شان طلا بود و يكي از نقره. اما ملا نصرالدين هميشه سكه ی نقره را انتخاب مي‌كرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروهي زن و مرد مي‌آمدند و دو سكه به او نشان مي دادند و ملا نصرالدين هميشه سكه ی نقره را انتخاب مي‌كرد. تا اين كه مرد مهرباني از راه رسيد و از اين كه ملا نصرالدين را آن طور دست مي‌انداختند٬ ناراحت شد. در گوشه ی ميدان به سراغش رفت و گفت:
 
هر وقت دو سكه به تو نشان دادند٬ سكه ی طلا را بردار. اين طوري هم پول بيشتري گيرت مي‌آيد و هم ديگر دستت نمي‌اندازند.
ملا نصرالدين پاسخ داد:
ظاهراً حق با شماست٬ اما اگر سكه ی طلا را بردارم٬ ديگر مردم به من پول نمي‌دهند تا ثابت كنند كه من احمق تر از آن‌هايم. شما نمي‌دانيد تا حالا با اين كلك چقدر پول گير آورده‌ام
 شرح حكايت 1 (دیدگاه بازاریابی استراتژیک) 
ملا نصرالدين با بهره‌گيري از استراتژي تركيبي بازاريابي، قيمت كم‌ تر و ترويج، كسب و كار «گدايي» خود را رونق مي‌بخشد. او از يك طرف هزينه ی كمتري به مردم تحميل مي‌كند و از طرف ديگر مردم را تشويق مي‌كند كه به او پول بدهند .
«اگر كاري كه مي كني٬ هوشمندانه باشد٬ هيچ اشكالي ندارد كه تو را احمق بدانند.»
 
 
شرح حکایت 2 (دیدگاه سیستمی اجتماعی)
ملا نصرالدین درک درستی از باورهای اجتماعی مردم داشته است. او به خوبی می دانست که گداها از نظر مردم آدم های احمقی هستند. او می دانست که مردم، گدایی – یعنی از دست رنج دیگران نان خوردن را دوست ندارند و تحقیر می کنند. در واقع ملانصرالدین با تایید باور مردم به شیوه ی خود، فرصت دریافت پول را بدست می آورد.
«اگر بتوانی باورهای مردم را تایید کنی، آن ها احتمالا به تو کمک خواهند کرد. »  
 
شرح حکایت 3 (دیدگاه حکومت ماکیاولی)
 ملا نصرالدین درک درستی از نادانی های  مردم داشت. او به خوبی می دانست هنگامی که از دو سکه ی طلا و نقره ی مردم، شما نقره را بر می دارید آن ها احساس می کنند که طلا را به آن ها بخشیده اید! و مدتی طول خواهد کشید تا بفهمند که سکه ی نقره هم از اول مال خودشان بوده است . 
 
و این زمان به اندازه ی آگاهی و درک مردم می تواند کوتاه شود.
هرچه مردم نا آگاه تر بمانند زمان درک این نکته که ثروت خودشان به خودشان هدیه شده طولانی تر خواهد بود. در واقع ملانصرالدین با درک میزان جهل مردم به شیوه ی خود، فرصت دریافت پول را بدست می آورد.
«اگر بتوانی ضعف های مردم را بفهمی می توانی سر آن ها کلاه بگذاری ! و آن ها هم مدتی لذت خواهند برد! » .
===========================
 
دکتر ابوالفضل بختیاری
 
با تشکر از :  دهنوی -  دانشجو
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۱۹ |
 

درس پژوهي

 

تدريس پ‍‍ژوهي يا پژوهش در كلاس

 

دكتر ابوالفضل بختياري

 

عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

كبري مصدقي نيك

مدرس دانشگاه و دبير آموزش و پرورش منطقه 1 تهران

در درس پژوهي (تدريس پ‍‍ژوهي) معلم به بازانديشي عمل طراحي ، تدوين ، تدريس ، ارزيابي و تأمل درباره ياددهي – يادگيري مي پردازد. پژوهش در كلاس درس و پژوهش مشاركتي معلمان در مدرسه و كلاس درس رويكرد نسبتاً جديدي است كه در چند سال اخير مشتركا ً سركار آراني در ايران ،‌و يوشيدا در ژاپن مطرح كرده اند و كم كم دارد جاي خود را در مدارس و مراكز آموزشي كشور باز مي كند. در نوشتار پيشين ( رشد آموزش متوسطه ، شماره 107) نگارندگان اين مبحث را شرح دادند و در اين مقاله به تأثير درس پژوهي بر پرورش حرفه اي كارگزاران آموزشي پرداخته اند . درس پ‍‍ژوهي نوعي پژوهش است كه معلم و دبيردر كلاس درس خود يا در كلاس درس همكارش ( همتايش ) انجام مي دهد تا از نتيجه آن براي بهبود نحوه كار خود و همكارانش و ارتقاي سطح يادگيري دانش آموزان استفاده شود.

اجراي درس پژوهي

تأثير درس پژوهي بر توسعه حرفه اي معلمان ، و نيز بريادگيري معلمان و دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است . درس پژوهي ، يك حلقه پژوهشي است كه در آن معلمان به صورت گروهي درباره موضوعات برنامه درسي به تفكر ، تأمل و پژوهش مي پردازند . آنها ابتدا به تبيين مسئله اي مي پردازند كه فعاليت گروه درس پژوهي را بر انگيخته است و آن را هدايت خواهد كرد. مساله مي تواند يك سوال عمومي ( براي مثال برانگيختن علاقه دانش آموزان به رياضي ) يا يك سوال جزئي ( براي مثال ، بهبود فهم دانش آموزان در مورد چكونگي جمع كردن كسرهايي با مخرج هاي نامساوي ) باشد . سپس گروه به مسئله شكل مي دهد و بر آن تمركز مي كند ، به نحوي كه بتواند در يك جلسه خاص كلاسي آن را مطرح كند.

معمولاً معلمان مسئله اي را انتخاب مي كنند كه از فعاليتهاي خود به دست آورده اند يا براي دانش آموزان دشواري هايي ايجاد كرده است . هنگامي كه يك هدف يادگيري انتخاب شد، معلمان براي برنامه ريزي و طراحي درس تشكيل جلسه مي دهند. اگر چه در نهايت يك معلم ،‌درس را به عنوان بخشي از فرايند تحقيق ، تدريس خواهد كرد ، ولي طرح درس محصول گروه تلقي مي شود. در اينجا هدف نه تنها توليد طرح درسي اثربخش ، بلكه درك چگونگي و چرايي كاركرد طرح درس براي افزايش فهم مطالب در ميان دانش آموزان است . غالباً بهانه اوليه اي كه گروه توليد مي كند ، درجلسه اي براي همه معلمان مدرسه طرح مي شود تا به نقد در آيد .براي تدريس ، تاريخي معين مي شود. معلمان گروه هر كدام نقشي را بر عهده مي گيرندو زمينه هاي لازم را براي ارجاي موفق درس در شرايط واقعي بررسي مي كنند . هنگام شروع تدريس ، معلمان در انتهاي كلاس مي ايستند يا مي نشينند . ولي زماني كه از دانش آموزان خواسته مي شود سرجاي خود تمرين كنند ، معلمان ناظر قدم مي زنند ، كار دانش آموزان را مشاهده مي كنند و همچنان كه درس ادامه مي يابد ، از فعاليت دانش آموزان يادداشت بر مي دارند . گاهي به منظور تجزيه و تحليل درس و بحث درباره آن در زماني ديگر فيلم برداي مي شود. سپس معلمان طي يك جلسه به نقد كار مشترك خود مي پردازند . در اين جلسه ، معمولاً به معلمي كه درس داده است اجازه داده مي شود اول از همه صحبت كند و نظر خود را درباره چگونگي اجراي تدريس و مسائل عمده آن اظهار دارد . سپس معلمان ديگر گروه معمولاً از ديدگاه انتقادي درباره قسمت هايي از درس كه به نظر آنها مشكل داشته است ، صحبت مي كنند . تمركز بر درس است ، نه معلمي كه آن را آموزش داده است . هرچه باشد ، طرح درس محصولي گروهي است و همه اعضاي گروه در مورد نتيجه برنامه خود احساس مسئوليت مي كنند . در واقع آنها از خود انتقاد مي كنند. چنين كاري نه يك ارزيابي شخصي ، بلكه فعاليتي است كه بهبود فردي منجر مي شود و از همين رو حائز اهميت است . معلمان گروه درس پژوهي با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجديد نظر مي كنند. آنها ممكن است مواد آموزشي ، فعاليت ها ، سوالها و مسائل طرح شده يا همه اين موارد را تغيير دهند ، يا اصلاح كنند. تأكيد آن ها غالباً بر تغيير مواردي است كه در جريان كلاس درس شواهد دقيقي مبني بر ضرورت تغيير آنها يافته اند .

زماني كه طرح درس تجديد نظر شده آماده شد ، درس در كلاسي متفاوت تدريس مي شود . گاهي معلم درس همان معلم قبلي است ،‌ولي در بيشتر موارد معلم ديگري از گروه ، تدريس را بر عهده مي گيرد .

يكي از ويژگيهاي اين مرحله آن است كه همه اعضاي شوراي معلمان براي شركت در تدريس پژوهي به كلاس دعوت مي شوند . گاهي هم يك فرد متخصص از خارج از مدرسه براي شركت  در اين جلسه دعوت مي شود. معلمان و ناظران درس را نقد و تغييراتي پيشنهاد مي كنند. هنگام بحث درباره درس ،‌نه تنها به يادگيري و فهم دانش آموزان توجه مي شود بلكه آن دسته از مسائل عمومي نيز كه به وسيله فرضيه هاي اصلي درس پژوهي بيان شده اند ،‌موردتوجه قرار مي گيرند و بالاخره درباره اينكه چه چيزي از درس و اجراي آن آموخته شده است ، صحبت به ميان مي آيد . در پايان درسي كه معلم ها روي آن بحث كرده اند و خلاصه همه جلسات ، در كتابچه اي جمع آوري و منتشر مي شود تا معلمان ديگر نيز از آن آگاهي يابند . ( يوشيدا، 1999؛استيگلرو هيبرت، 1999؛فرناندزو يوشيدا ، 2004؛ بختياري ، مصدقي نيك ، 1392؛ خاكباز و سركار آراني ، 1387).

 • چند توصيه

براي كاستن از برخي مشكلات و رفع بعضي موانع توصيه مي شود :

 • برنامه هاي مربوط به افزايش علاقه معلم به تدريس پژوهي ، به طور مشاركتي اجرا شوند.
 • گروه هاي درس پژوهي در ابعاد كوچك تشكيل شوند.
 • از مدير ، معلمان ديگر و والدين دانش آموزان براي شركت در كلاس درس دعوت به عمل آيد
 • ارزشيابي توصيفي به جاي « نمره محوري» به كار گرفته شود.
 • مديران به تقويت تدريس پژوهي و پژوهش مشاركتي در كلاسهاي درس ترغيب شوند..
 • كلاسهاي ضمن خدمت با تمركز بيشتر بر مشاركت ، ارتقاي دانش حرفه اي و خود ارزيابي برگزار شوند.
 • مدرسه اي تدارك شود كه در آن دانش آموزان براي يادگيري به كلاس درس مي روند، معلمان با آسودگي خيال براي بهبود يادگيري دانش آموزان بكوشند ، مديران فرصتي پديد آورند تا معلمان ، دانش آموزان و والدين به تعامل بپردازند ، و والدين خود را از نظام مدرسه جدا ندانند( سركار آراني ، 1387؛ بختياري ، 1387؛ حبيب زاده و خاكباز ، 1387).
 • ارتقاي توانايي حرفه اي معلمان

تدريس  پژوهي يا درس پژوهي الگويي براي بهسازي توانايي حرفه اي  معلمان و روشي براي توليد دانش حرفه اي در مدرسه است .به معلمان فرصت مي دهد روابط خود را با يكديگر و با دانش آموزان بهبود بخشند و به همكاري با همتايان ( همكاران ) و پژوهشگران آموزشي براي حمايت نظام مند ( سيستماتيك ) از تفكر انتقادي ، بازبيني و بازانديشي در انديشه و عمل آموزشي تشويق شوند. درس پژوهي بيش از نگاه سنتي به ارزيابي عملكرد معلمان ، بر فرايند آموزش و يادگيري ، و طراحي و سازمان دهي گفتمان اثر بخش در كلاس درس براي بهسازي آموزش متمركز است . در اين فرايند بيشتر توجه و علاقه به نياز و عملكرد دانش آموزان در كلاس درس معطوف مي شود.معلمان هم « كارگزار آموزشي » و هم «پژوهشگر آموزشي» هستند و خود را به منزله يادگيرنده مداوم ، پژوهشگر و تصميم گير باور دارند.

افزون بر این ، معلمان از طریق گسترش ارتباطات کلامی در کلاس درس و تمرین نحوه طراحی و سازمان دهی آن ، برگسترش یادگیری مشارکتی در کلاس درس  و حمایت از آن تأکید می کنند. بنابراین  ، چالش اصلی برای کارگزاران آموزشی در به کارگیری الگوی درس پژوهی به منظور بهسازی آموزش ، ترویج فرهنگ گفت و گو ، مشارکت مسئولانه در طراحی ، اجرا و باز اندیشی در روشهای تدریس ، و خلق گفتمان های معطوف به حل مسئله در مدرسه و کلاس درس است . بیش از یک دهه است که درس پژوهی به مثابه الگویی اثربخش برای بهسازی تدریس و آموزش در کشورهای گوناگون جهان مانند ایران ترویج می شود.

شما می توانید راهبردهای زیر را برای استفاده بهتر از درس پژوهی به کار گیرید :

1-فرصتهای گفت و گو و گردهمایی در محیط های غیررسمی را بیش از پیش برای معلمان فراهم آورید.

2-برای سهیم شدن معلمان در ایده ها و تجربه های یکدیگر، شبکه های ارتباطی اثربخشی سازمان دهی کنید.

3- نقش هریک از شرکت کنندگان را در نشست های آموزشی ، حرفه ای و پژوهش ( به ویژه اموری که ماانند درس پژوهی ماهیت مشارکتی دارند ) به روشنی معین کنید.

4- از زبانی مشترک برای تبیین ایده های یکدیگر بهره بگیرید و صبر کنید تا فهم گروهی از آنچه بیان می شود ، شکل گیرد.

5-به فرایندها و پیامدهای ( نتایج عینی ) برنامه های نوسازی آموزش به صورت هماهنگ و موزون توجه نشان دهید.

6- زمینه ها ، اهداف و برنامه های کار مشترک را به روشنی بیان کنید.

7- برای توانمند سازی معلمان ، در جستجوی چشم اندازها ، ارزشهای مشترک و ایده های قابل انتقال به فرایندهای آموزش و یادگیری باشد .

 

8- برای ترویج فرهنگ تعامل، گفت و گو و مشارکت ، به شیوه های نو مانند کاهش سلسله مراتب سازمانی برای سازمان دهی امور بیندیشید .

9- توجه کنید که بهسازی مستمر آموزش به ترویج الگوهای اثربخش آموزشی نیازمند است .

10-خوب است بدانید که بهسازی آموزشی تنها به پرورش تواناییهای فردی معلم محدود نمی شود . تجدید نظر در روشهای تدریس و تأکید بیشتر بر روشهای آموزش و یادگیری گروهی و مشارکتی ضروری است .

به کارگیری این راهبردها به ترویج درس پژوهی در فرایند گسترش این ایده یاری می رساند که آموزش امری فرهنگی است . در نتیجه به معلمان ایران توصیه می شود ، به تدریج در های کلاس درس خود را به روی همکاران خود بگشایند و آنها را به مشاهده فرایند تدریس خود دعوت کنند . پس از تدریس هم با آنها درباره کلاس درس و روش تدریس خود گفتگو کنند و در تجربه های یکدیگر برای بهسازی تدریس سهیم شوند. در مرحله بعد ، طرح درس مشترکی طراحی کنند و با مشارکت فعال یکدیگر و همکاری پژوهشگران آموزشی در چرخه یادگیری فعالی ( بیان مسئله ، طراحی ، اجرا ، بازاندیشی و یادگیری ) قرار می گیرند که به بهسازی سناریوهای آموزشی کمک می کند.

پى نوشت

1.  درس پژوهى ـ مشهد: پژوهشكدة تعليم  وتربيت عباس زادگان. ادارة كل آموزش و پرورش.

منابع

1.     بختيــارى، ابوالفضــل (7831).  اقدام پژوهى و درس پژوهى  پژوهشنامة آموزشــى.

پژوهشگاه  آموزش وپرورش. تهران.

2.     بختيــارى، ابوالفضل و  مصدقى نيك، كبــري (2931). » درس پژوهـى: الگويى براى پرورش  حرفهاى معلمان«. رشد آموزش متوسطه. شمارة 701. دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى. تهران. قابل دسترس در وبگاه: www.roshdmag.ir

3.     ســركارآرانى، م. ر (6831). » درس پژوهى«. رشــد مديريت مدرســه. شمارة 15. دفتر انتشارات كمك آموزشى. تهران.

4. (7831). » درس پژوهى«. رشــد مديريت مدرســه. شــمارة 25. دفتر انتشارات كمك آموزشى. تهران.

مجله رشد آموزش متوسطه اردیبهشت 1393 شماره 8

برگرفته از:دکتر ابوالفضل بختیاری(عضو هیئت علمی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی اموزشی)

کبری مصدقی نیک(مدرس دانشگاه ودبیر آموزش وپرورش منطقه 1 تهران

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۱۷ |
 

۱۱ مورد عجیب از فرهنگ ژاپن

crazy-japan-culture

        قدیم‌ترسرزمین بلازده‌ای در گوشه‌ی نقشه‌ی جهان وجود داشت که نیاکان ما به آن می‌گفتند جاپون.

برای آن‌ها جاپون یعنی جایی که افراد برای حفظ آبرو شمشیر در شکم خود فرو می‌کنند (هاراکری) یا با فداکاری هواپیمای جنگی‌شان را روی سر دشمن فرود می‌آورند (کامیکازی) و مردان خر زورشان به روشی عجیب با یکدیگر کُشتی (سومو) می‌گیرند. به ما که رسید ژاپن شد مهد تکنولوژی … شروع کرد به ساخت تلویزیون و آتاری و میکرو و سگا و غیره تا این‌که دیری نگذشت شد غول الکترونیک. ژاپنی‌ها همراه با هر محصول الکترونیکی‌ای که به جهان عرضه کردند قسمتی از فرهنگشان را هم صادر کردند. خصوصیات فرهنگ ژاپن به حدی عجیب و غریب است که مردم سایر کشورها واقعاً نمی‌توانند تصور کنند در ژاپن چه می‌گذرد. با ما باشید تا شما را کمی با این خُل و چِل‌های دوست داشتنی آشنا کنیم:

capsule-hotel-3

هتل کپسولیカプセルホテル

   

   هیچ موجود زنده‌ای در جهان بیشتر از کارمندان ژاپنی کار نمی‌کند. جدیتی که این مردم در حین کار از خود بروز

می‌دهند سوسک تاپاله غلتان ندارد. فرض کنید شما یک ژاپنی معمولی هستید. شب شده و می‌خواهید به

خانه برگردید تا چند ساعت استراحت کنید اما از آن‌جا که ۴ ساعت دیرتر از دفتر خارج شده‌اید و فاصله‌تان با خانه

۱ ساعت راه است، تا برسید خانه فقط وقت می‌کنید که بخوابید.

 

به‌جای این‌کار به همراه همکاران‌تان به نزدیک‌ترین هتل کپسولی‌ای که در مجاورت محل کارتان قراردارد می‌روید و یک کپسول برای شب رزرو می‌کنید که خیلی هم ارزان است. کپسول که ما می‌گوییم جایی به اندازه‌ی یک لانه مرغ است. این کار فقط از ژاپنی‌ها برمی‌آید که در یک جایی به این تنگی بخوابند و صبح هم سرحال بروند سرکار.


مقاله مرتبط: اگر تمایل به دیدن هتل‌های عجیب دیگر دنیا لذت می‌برید حتما به مقاله۱۴ هتل عجیب دنیا سر بزنید، در صورتی که کلا از عجایب دنیا لذت می‌برید به بخشمقالات مربوط به عجایب دنیا سر بزنید.


japan-crazy-teeth

یائه‌با八重歯

حتماً خیلی از شما بچه که بودید، به خاطر این‌که دندان‌های‌تان با حالتی کج و معوج رشد نکند به دندانپزشکی مراجعه کردید و دندان‌های‌تان را ارتودنسی کردید. اما در ژاپن انگار قضیه کمی فرق دارد! خانم‌های جوان علاقه‌ی زیادی به این دارند که از قصد، دو تا از دندان‌های صاف خودشان را با عمل جراحی زیبایی، کج کنند. به این کار می‌گویند ” یائه‌با .” مدیونید اگر فکر کنید دروغ می‌گوییم. ژاپنی‌های دیوانه برای اینکه لبخندشان شبیه لبخند کورکودیل شود ۴۰۰ دلار خرج می‌کنند.


 

Soba_18

هورت کشیدن غذا

    آداب و فرهنگ غذاخوری در بین کشورهای مختلف تفاوت‌هایی دارد. در خیلی از کشورها ادب این‌طور حکم می‌کند که هنگام غذا خوردن آدم سر و صدایی از خودش تولید نکند. اما در ژاپن – و خیلی از کشورهای آسیایی دیگر – غذا خوردن بی سر و صدا توهین به آشپز محسوب می‌شود. یک ژاپنی مؤدب طوری رشته‌های نودل را هورت می‌کشد که لُپ‌هایش تا ته فرو بروند. هر چه صدای هورت کشیدن بلندتر باشد یعنی غذا خوشمزه‌تر است.


 

KFC_Original_Recipe_Chicken

شب کریسمس و KFC

KFC در دهه‌ی هفتاد میلادی وارد فرهنگ ژاپن شد و مردم مُرغ خورِ ژاپن را عاشق خودش کرد. اوایل، مهاجرانی که از کشورهای غربی به ژاپن رفته بودند شب کریسمس دسته‌جمعی به رستوران‌های KFC می‌رفتند زیرا جای دیگری برای خوردن یک غذای ساده و وطنی پیدا نمی‌کردند. اما معلوم نبود که به چه دلیل این داستان در بین ژاپنی‌های طبقه متوسط مُد شد. با وجودیکه در ژاپن افراد کمی هستند که کریسمس را جشن بگیرند، اما KFC شب کریسمس به حدی واجب شده است که باید از ۲ ماه قبل رزرو کنید! واقعاً که خیلی مسخره است!


 

sleeping-at-work

اینِموری居眠り

         فرض کنید یک کارمند ژاپنی هستید که یک روزِکاری سخت را پشت سر گذاشته‌اید و الان جنازه‌ی جنازه هستید. بماند که در خیلی از مملکت‌ها الاغ‌های‌شان هم ۸ ساعت مفید کار نمی‌کنند چه برسد به آدم‌ها. با این همه کاری که کرده‌اید تازه لایق صفتِ ” حقوق بگیر خوب” هستید. اگر مهارت استراحت کردن در زمان‌های کوتاهی که نصیب‌تان می‌شود را کسب کردید آنوقت یک کارمند ژاپنی تمام عیار هستید. ژاپنی‌ها یاد گرفته‌اند که چطور به‌قول ما در همان حالت نشستن “کفتر چُرت” بزنند. اگر شب وارد مترو شوید می‌بینید که کارمندان دسته به دسته کنار هم راست نشسته‌اند و در همان حال دارند چُرت می‌زنند. در ژاپن به این حرکت “اینِموری” یا “چُرت بعد از کار” می‌گویند. حتی اگر سر میز کارتان چرت بزنید و رئیس‌ اداره‌تان این صحنه را ببیند بجای این‌که شما را با عصبانیت به کارگزینی حواله کند، مثل پسته‌ی اکبری لبخند می‌زند. در ژاپن این‌طور فکر می‌کنند که اگر کسی سر کار بخوابد از کار کردن بیش از حد است.


 

dead-by-work-japan

کاروشی  過労死

“کاروشی” یعنی ” مرگ بر اثر کار بیش از حد”. این پدیده فقط در جایی مثل ژاپن اتفاق می‌افتد؛ به این ترتیب که افراد در همان سنین جوانی بر اثر کار بیش از حد تالاپی می‌افتند و می‌میمیرند. ساعت‌های زیاد کاری، استرس شدید، خواب کم و نوشیدن زیاد مشروبات الکلی و تغذیه‌ی ناسالم همه و همه سهمی در کاروشی دارند. کاروشی‌ها فقط مرگ‌های طبیعی ناشی از کار را شامل می‌شود نه خودکشی‌ها و موارد دیگر.


 

japan-crazy

اَنی-مهアニメ

        اَنی-مه‌ها همان کارتون‌های خوشگل ژاپنی هستند که در آن خصوصیات جسمانی کاراکترهایش بیش از حد اغراق شده نمایش داده می‌شوند. هر چقدر چشم خود ژاپنی‌ها کوچک است، چشم این اَنی-مه‌ها بزرگ است. ژاپنی‌ها هر ساله کارتون‌های انی-مه‌ی زیادی می‌سازند که بعضی از آن‌ها آثار بسیار باارزش و مفهومی به شمار می‌روند.  پدر انی-مه‌های ژاپن پیرمردی است به نام میازاکی که استودیو‌ی فیلم و انیمیشن ژیبیلی را بنیان نهاد.

البته این انی-مه‌ها فقط در کارتون‌ها نیستند. به سطح شهر‌های ژاپن که بروید تا چشم کار می‌کند انی-مه‌هایی را می‌بینید که بر بالای بیلبوردها و داخل مغازه‌ها به تبلیغ کالاهای مختلف می‌پردازند.


 

slide-vending--machine-japan

دستگاه‌های فروش اتوماتیک ベンディングマシーン

دستگاه‌های فروش اتوماتیک در همه‌جای دنیا هستند که با انداختن سکه یا اسکناسی داخل آن می‌توان نوشابه یا آبمیوه‌ای را از طریق آن خرید. اما ژاپن پُر است از این دستگاه‌ها. هر چیزی که فکرش را بکنید، از طریق این ماشین‌ها در ژاپن به فروش می‌رسد. لباس زیر، چتر، غذاهای گرم و خلاصه هر چیزی که در بازار این کشور موجود باشد. کلاً ژاپنی‌ها به دستگاه اتوماتیک و ربات و این‌جور چیزها خیلی علاقه دارند.


 

death-jungle

آئوکی‌گاهارا (جنگل خودکشی)  青木ヶ原

     یک پدیده‌ی فرهنگی شوم در ژاپن. آئوکی‌گاهارا یک جنگل باستانی است که در کوهپایه‌‌ی کوه فوجی واقع می‌شود. درخت‌های این جنگل چنان در هم پیچیده و متراکم‌اند که باعث می‌شود فضایی بسیار مهیب و رعب آور و در عین حال پر از سکوت بر آئوکی‌گاهارا حکم‌فرما شود. در افسانه‌های قدیمی ژاپنی این جنگل را مهد ارواح خبیث و شیاطین می‌دانستند. هر ساله صدها نفر وارد این جنگل می‌شوند و خودکشی می‌کنند و حتی جسدشان نیز پیدا نمی‌شود. اکنون دولت ژاپن تابلوهایی در این جنگل نصب کرده است که به مردم گوشزد می‌کند که خانواده‌هایشان چقدر دوست‌شان دارند، تا با این ‌کار از آمار خودکشی‌ها کم کند. با این‌حال آئوکی‌گاهارا پس از پُل Golden Gate سان‌فرانسیسکو خودکشی‌خیزترین منطقه‌ی روی کره‌ی زمین است.


 

samurai2

بی‌جُرم و بی‌جنایت

همه‌ی خالی بندی‌هایی که درباره یاکوزاها شنیده‌اید را بگذارید در کوزه و آبش را بخورید. ژاپن از نظر امنیت در بین کشورهای صنعتی جهان مقام اول را دارد. فقط دو کشور موناکو و لیختن‌اشتاین آمار بهتری از ژاپن دارند که این دو کشور هم وسعت‌شان خیلی کم است و هم جمعیت‌شان و اصلاً قابل قیاس با ژاپن نیستند. مجموع جنایت‌های رخ داده در ژاپن ۱۳۰ میلیون نفری به سالی ۵۰۰ نفر هم نمی‌رسد. ژاپن در سایر جُرم‌ها هم آماری مشابه بر جای گذاشته است.


 

bowing

آریگاتوありがとう

             همه‌ی دیوانه‌بازی‌های ژاپنی‌ها را که بگذارید کنار، هیچ‌کس را به ادب ژاپنی‌ها نخواهید یافت. این‌ها را از بچگی طوری بار می‌آورند که اگر بر سر سگ‌ بزنید به شما می‌گوید ” آریگاتو گوزایماسو” (یعنی : خیلی ممنون). آشپز غذا را می‌آورد سر سفره همه به هم تعظیم می‌کنند، مدیر شرکت تویوتا به خاطر عذرخواهی جلوی یک مشتری تا کمر خم می‌شود. بچه‌هایشان که در مترو یا اتوبوس نشسته‌اند به محض دیدن یک آدم مُسن جای خود را به او می‌دهند. کشور ما هم از قدیم به جایی معروف بود که مردم احترام زیادی به هم می‌گذاشتند   اما تازگی‌ها کار به جایی رسیده که می‌گویند “احترام شوهر کرد.”؟!!!

=======================

 

                          دکتر ابوالفضل بختیاری

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۱۶ |

۹ چیز که تاکنون درباره  ژاپن  نمی‌دانستید !

 
ژاپن مردم ژاپن
۹ چیز که تاکنون درباره ژاپن نمی‌دانستید
 
کشور ژاپن یکی از زیباترین و شگفت انگیز ترین کشورهای دنیا است. ولی اکثر ساکنین کره زمین چیز خاصی درباره ی فرهنگ این کشور نمی دانند.
 
۹ حقیقت جالب درباره فرهنگ زندگی مردم ژاپن را در ادامه می‌خوانید:
 
۱- در ژاپن خوردن گوشت اسب به صورت خام، یک امر طبیعی است
 
بسیاری از ما وقتی درباره‌ی خوردن گوشت اسب آن هم خام و سرد فکر می کنیم، حالمان ممکن است بد شود. ولی گوشت خام اسب در زبان ژاپنی “باساشی” نام داشته و یکی از غداهای منحصربفر و خاص در منوی بسیاری از رستوران های ژاپن است. این غذایی نیست که ژاپنی ها تازه به فکر خوردن آن افتاده باشند. اکنون چندین هزار سال است که گوشت خام اسب یکی از غذاهای لذیذ مردم این کشور است.
 
باساشی از گوشت گاو و یا خوک بسیار مفیدتر است و احتمال ابتلا به “اشریشیا کلی” نیز از طریق آن بسیار کمتر است. در گوشت اسب، مقادیر فراوانی پروتئین و اسید لینولئیک وجود دارد و در عین حال، کالری نسبی کمتری نیز دارد. جالب است بدانید که گوشت اسب منجر به افزایش طول عمر می شود. بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی در سال ۲۰۱۳، ساکنین استان “ناگانو” در ژاپن، بیشترین میانگین طول عمر را در این کشور دارند. عمر متوسط مردان این منطقه بیش از ۸۰ سال است و عمر زنان نیز از ۸۷ سال فراتر می رود. آنها راز طول عمر خود را خوردن گوشت اسب می دانند.
 
 ۲- ۱۵۰۰ زمین لرزه در سال
 
کشور ژاپن کشوری زیبا و در عین حال کشور بسیار خطرناکی است. این خطر به خاطر آمار جرم و جنایت بالا نبوده و برعکس، از نظر شاخص جنایت می توان گفت که ژاپن یکی از آرام ترین و امن ترین کشور های دنیا است. مشکل اینجاست که ژاپن یکی از زلزله خیز ترین مناطق دنیا به شمار می آید.
 
ژاپن هر ساله با نزدیک به ۱۵۰۰ زمین لرزه دست و پنجه نرم می کند. خوشبختانه اکثر این زلزله ها تنها تکان های خفیف اعماق زمین هستند ولی تکان های شدید و خانمان سوز نیز به وفور اتفاق می افتد. در گذشته زمین لرزه های ژاپن جان هزاران نفر را گرفته و خسارات میلیارد دلاری بر جای می گذاشتند.
 
دلیل اصلی زمین لرزه های ژاپن به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور می باشد. ژاپن بر روی ۴ گسل فعال و محل اتصال صفحات و پوسته های متحرک زمین قرار دارد. هنگامی صفحات زیرزمینی به حرکت در می آیند، زمین لرزه رخ می دهد. در سال ۲۰۱۱ میلادی، حرکت لایه های تحتانی زمین به شدت فعال شد و فاجعه ای را بر جای گذاشت.
 
آن زمین لرزه به نام “توهوکو” با قدرت تخریب ۹ ریشتر به عنوان بزرگ ترین و قدرتمند ترین زلزله ی تاریخ ژاپن شناخته شد. با این که زلزله ی “توهوکو” قدرتمندترین زلزله ی ژاپن بود ولی مخرب ترین زمین لرزه ی ژاپن در سال ۱۹۲۳ میلادی رخ داد. این زلزله با نام “کانتو” با اینکه ۷،۹ ریشتر قدرت داشت ولی جان ۱۴۲۸۰۰ از ساکنین ژاپن را گرفت. این بزرگترین فاجعه ی ناشی از زمین لرزه در ژاپن بوده است.
 
 ۳- ژاپن، کشور دستگاه‌های فروش اتوماتیک
 
در کل ژاپنی ها علاقه ی بسیاری به دستگاه هایی که به صورت اتوماتیک به شما چیزی را می فروشند دارند. در این کشور نزدیک به ۵۵۲۰ نوع دستگاه فروش خودکار (اتوماتیک) قرار دارد. در طول سالیان متمادی، این دستگاه ها پیشرفته تر نیز شده اند.۹ چیز استفاده از برخی از این دستگاه ها بسیار راحت بوده و برخی بسیار عجیب طراحی و ساخته می شوند.
 
در اکثر کشورهای دنیا، دستگاه های فروش خودکار اغلب چیپس، پفک، شکلات و انواع نوشیدنی ها را می فروشند. ولی ژاپنی ها با قدرت تخیل بالای خود، دستگاه های فروش خودکار را کمی تغییر داده و اقدام به خلق نوآوری نموده اند.
 
جالب است بدانید که در بسیاری از دستگاه های این کشور می توان مواد غذایی نظیر تخم مرغ تازه، کیسه های برنج، دسته گل طبیعی، کاغذ توالت، کاندوم، چتر، ماهی زنده، نشریه های استراحت برای بزرگ سالان و هر آنچه که فکرش را بکنید تهیه نمود. همه ی اینها برای بسیاری شاید کمی عجیب به نظر برسد ولی خرید از این دستگاه ها بسیار راحت و بی دردسر است.
 
۴- ملچ ملوچ کردن با صدای بلند در هنگام خوردن غذا کاملا طبیعی است.
 
غذا خوردن با صدای بلند در هنگام صرف سوپ و یا رشته، امری است در غرب به عنوان بی فرهنگی و بی ادبی فرد به شمار می رود. ولی در ژاپن همه چیز برعکس است. خوردن غذا با ملج و ملوچ حتی در ملاء عام نیز کاملا طبیعی و معمول بوده و حتی توصیه نیز می شود.
 
وقتی ژاپنی ها سوپ داغ و یا رشته فرنگی “نودل” می خوردند، با صدای بلند سوپ را هورت می کشند و از نظر غربی ها، گویی نشخوار می کنند و مثل خوک غذا می خوردند. چرا؟ دلیل آن ساده و بسیار جالب است. وقتی کسی در ژاپن ملچ و ملوچ می کند این نوعی فهماندن احساس لذت از خوردن به آشپز است. این حرکت بدان معناست که “آنقدر غذا خوشمزه است که من همه آن را می خواهم در دهانم جا کنم و هر طور شده همش را تا آخر سر بکشم”. به عبارت دیگر، این یک نوع تشکر از آشپز به خاطر طبخ این شاهکار آشپزی است.
 
 
۵- بیسبال، ورزش مورد علاقهی ژاپنی ها
 
با این که ورزش ملی ژاپن “سومو” است ولی محبوب ترین رشته ی ورزشی این کشور بیسبال یا به ژاپنی “یاکی او” است. این ورزش توسط یک ورزشکار آمریکایی به نام “هوراس ویلسون” به ژاپن آورده شد. در سال ۱۸۷۳ میلادی در دانشگاه توکیو، به رهبری آقای ویلسون، اولین مسابقه ی بیسبال برگزار شد. از آن زمان به بعد بود که ورزش “یاکی او” محبوب ترین رشته ی گروهی یا تیمی در ژاپن شد.
 
در ژاپن ۲ لیگ برتر حرفه ای در رشته ی بیسبال وجود دارد. یکی لیگ “اقیانوس آرام” و دیگری لیگ “مرکزی” نام دارد. از این گذشته ورزش بیسبال در مدارس و دانشگاه های کل کشور نیز بازی می شود. بسیاری از شهروندان، بازی های میان مدرسه ای بیسبال را از تلوزیون دنبال می کنند و حتی بسیاری از بازی های دوستانه ی این رشته از شبکه ها و کانال های ملی ژاپن نیز برای علاقه مندان پخش می شود.
 
 
۶- آمار بالای خودکشی در ژاپن
 
همان طور که گفتیم، ژاپن کشوری غنی با تاریخ و فرهنگ شگفت انگیزی است. اینجا کشوری بسیار زیبا و خانه ای برای انسانهای منظم، به روز، پرتلاش و از همه لحاظ موفق است. ولی به قول معروف، آسمان در همه جایش آفتابی نبوده و ابرهای تیره نیز وجود دارد. در ژاپن آمار بالای خودکشی بیداد می کند. هر ساله بیش از ۳۰ هزار زن و مرد اقدام به خودکشی می کنند. بر اساس آمار دریافتی، حدود ۲۵ نفر از ۱۰۰ هزار شهروند ژاپنی دست به خودکشی می زنند.
 
خودکشی در ژاپن به یکی از معضلات جدی اجتماعی در این کشور تبدیل شده است. متاسفانه این موضوع دلیل اصلی مرگ دختران از سن ۱۵ الی ۳۴ سالگی و مردان از سن ۲۰ الی ۴۴ سالگی است.
 
چرا در یکی از مستقل ترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا، با چنین آماری رو به رو هستیم؟ به نظر می رسد که بزرگترین دلیل این معضل، مسئله‌ی بیکاری میان جوانان است. بسیاری از کارمندان بلافاصله پس از اخراج از کار و از دست دادن شغلشان اقدام به خودکشی می کنند. قضیه وقتی غم انگیز می شود که متوجه می شویم بسیاری از این کارمندانی که در کار با مشکل مواجه شده و دست به خودکشی زده اند، فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها بوده اند. از دیگر دلایل خودکشی میان شهروندان ژاپن می توان به افسردگی و مشکلات مالی اشاره نمود.
 
 
۷- استفاده آب مشترک برای استحمام
 
حمام برای ژاپنی ها نه تنها مکان شستشو است، بلکه محلی است برای استراحت بدن و آزادسازی ذهن، روح و روان. به همین دلیل بسیاری از ژاپنی ها عصرها استحمام می کنند و به چشمه های آب معدنی داغ می روند. برخلاف دنیای غرب، خانواده ی ژاپنی از یک وان پر شده از آب برای تمامی اعضا استفاده می کند. آنها به ترتیب از پدر گرفته تا مادر و فرزندان، به صورت جداگانه در یک وان پر شده از آب گرم دراز می کشند.
 
تقریبا در خانه‌ی تمامی ژاپنی ها، وان وجود دارد ولی بیشتر برای آرامش تن استفاده می شود تا برای شستشو. اشتباه متوجه نشوید. ژاپنی ها به بهداشت فردی بسیار توجه می کنند. پروسه ی شستشو بدین صورت انجام می گیرد که نخست پدر خانواده خود در تشتی جداگانه به دقت می شوید و سپس در وان دراز می کشد. بدین ترتیب هیچ گونه چرک و کثیفی وارد آب نمی شود. به همین خاطر آب همچنان زلال باقی مانده و این پروسه به همین ترتیب برای دیگر اعضای خانواده نیز جداگانه تکرار می شود.
 
جالب است بدانید که اگر این کسی میهمان خانواده ی ژاپنی باشد، افتخار دراز کشیدن در این وان در وهله ی اول به او داده می شود.
 
 
۸- بسیاری از خیابان های ژاپن فاقد نام هستند.
 
بله درست شنیدید. پس چطور می توان در شهری که خیابان های آن اسمی ندارند گم نشد؟
 
ژاپنی ها از سیستم آدرس دهی خودشان استفاده می کنند. آنها به جای استفاده از نام خیابان، از شماره ی ساختمان ها استفاده می کنند.
 
هر خانه ای در ژاپن یک شماره ی منحصربفرد دارد. این شماره کار همان آدرس خودمان را انجام می دهد. فضاها و خیابان های میان ساختمان ها و بلوک ها بدون اسم باقی می مانند. برای مثال در ژاپن اغلب اینطور آدرس می دهند: “من در بلوک ۲ زندگی می کنم” یا “من در بلوک ۱۳ کار می کنم”
 
آنها مثل دیگر کشورها نمی گویند که مثلا من در خیابان پرتقالی یا مثلا جنب بزرگراه درخت زندگی می کنم.
 
این سیستم آدرس دهی برای بسیاری از کشورهای غربی، بی فایده و گمراه کننده به نظر می رسد ولی حقیقت اینطور نیست. خیلی راحت و سریع می شود به چنین سیستمی عادت کرد. با استفاده از نقشه براحتی می توان منطقه و محل مورد نظر را شناسایی و پیدا کرد.
 
برای مثال اگر رستورانی که شما در توکیو به دنبال آن هستید در محله ی ۱۲ شهر قرار داشته باشد، باید در نقشه به دنبال محله ی شماره ی ۱۲ بگردید. شک نکنید که شما متوجه خواهید شد که محل مورد نظر در کجا واقع شده است. از این گذشته بیایید و خودتان قضاوت کنید:
 
به خاطر سپردن اعداد راحت تر است یا به خاطر سپردن کلمات عجیب و غریب خیابان که در هر زبانی با هم فرق می کنند؟
 
 
۹- فرزند خواندگی پسران و مردان بالغ در ژاپن کاملا عادی است.
 
همانطور که می دانید در اکثر کشورهای جهان و غرب، زوجین ترجیح می دهند اغلب نوزادان و کودکان شیرخواره را به فرزندی قبول کنند. دلیل فرزند خواندگی در این کشورها از ناباروری زوجین گرفته تا یک قول شرف و غیره ممکن است مختلف باشد. ولی در ژاپن همه چیز متفاوت است. بسیاری از خانواده های ژاپنی و مخصوصا قشر ثروتمند جامعه، پسران بالغ را به فرزندی قبول می کنند. چرا؟
 
این موضوع ۲ دلیل اصلی دارد. نخست اینکه فرزند پسر، نسل را ادامه می دهد و به نوعی جانشین پدر است. در ژاپن نیز همانند بسیار از کشورهای دنیا، سیستم مردسالاری و یا پدرسالاری در خانواده رواج دارد و نام خانوادگی از طریق فرزندان پسر ادامه پیدا می کند. زوج هایی که فرزند پسر ندارند و تنها دختر دارند برای ادامه نام نسلشان براحتی می توانند به فکر فرزند خواندگی یک پسر در خانواده باشند.
 
دلیل دوم این است که فرزند پسر می تواند به عنوان منبع درآمد پشتیبان برای خانواده باشد. این موضوع هنگامی رخ می دهد که خانواده در وضعیت مالی دشواری قرار داشته باشد. همچنین فرزند پسر می تواند در تجارت و کسب و کار به خانواده کمک کند.  این نوع از فرزند خواندگی میان خانواده های ثروتمندی که یک تجارت و یا شرکت بزرگ دارند رواج دارد.
 
به گزارش خرداد به نقل از صدای روسیه، پسران جوان و بالغ می توانند همه ی ثروت و دارایی یک خانواده را به ارث برده و تجارت را در دستان خودش بگیرد و یا حتی تجارت خودشان را راه اندازی کنند. همچنین اگر پدر خانواده با وجود داشتن فرزندان پسر ببیند که فرزندانش به درد کار نمی خوردند نیز ممکن است یک مدیر خوب را به فرزندی قبول کند.
 
===============================
                             دکتر ابوالفضل  بختیاری
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۳/۱۰/۱۶ |
   

 

    بزرگ ترین دشمن شما کیست؟  

    

    دکتر ابوالفضل بختیاری

    

بزرگترین دشمن شما کیست ؟ اصلا تا حالا به این موضوع فکر کرده اید ؟ شاید فکر می کنید دشمنی ندارید اما باید رازی را به شما بگوییم : شما بزرگترین دشمن خودتان هستید ، 6 راهی که با خود دشمنی می کنید را در ادامه بخوانید .
برای مدت طولانی من زندگی تک بعدی داشتم و فکر می کردم که فقط باید با روش خاصی زندگی کرد . سعی کردم اشتباهاتم را مرور کنم تا بفهمم چه عاملی سبب شده که موفق نشوم. و فهمیدم که برای اینکه حس راحتی داشته باشم رویاهایم را فراموش کرده ام. باورهایم را نادیده گرفته و خودم را از عشق و خوشبختی با ممانعت از دستیابی به آنها محروم ساختم. اما بعد از مدتی که گذشت و به زندگی ام نگاه کردم با خود گفتم چرا زندگی اینقدر پر از بدبختی است؟
واضح است که خودم را خیلی گم کرده بودم. سپس شروع کردم به تغییر دادن چیزهایی که در طول دهه قبل جزو عادتهای من به شمار می رفتند که منجر به مشاجراتی با همسرم شد. نهایتا درحالیکه اشک می ریخت به من گفت :" مارک تو خودت دشمن خودت هستی! خودت !...همه چیز تقصیر خودت است. دیگر نمی توانم تسکین تو باشم ، اگر بخواهی می توانی تغییر کنی اما لازم است که بخواهی و خواهش می کنم بخواه..." . و من پس از مدتها کشمکش های درونی و مطالعات گسترده و حمایت های بی دریغ همسرم و چند نفر از دوستان ، نهایتا توانستم خودم را پیدا کنم.
من می خواهم تجربیاتم را در اختیار شما قرار بدهم چون می دانم که شما نیز گاهی درگیری هایی با شیطان درونتان دارید. بعضی وقتها افکار ما و تصمیم های همیشگی و روتین زندگی بزرگترین دشمن ما محسوب می شوند که باعث می شود من به شما یادآوری کنم که از آن برحذر باشید.

1- توقع رضایت همیشگی داشتن
در زندگی هیچ چیز ثابت و همیشگی نیست. همانطور که شادی مطلق وجود ندارد غم و اندوه مطلق نیز وجود ندارد. می توان گفت که تغییر در حس و حال ما وجود دارد که به طور مداوم بین شادی و غم در نوسان است. در هر زمانی به این فکر می کنیم که بعدا چه می شود و چه حسی خواهیم داشت – نوعی مقایسه بین میزان رضایت مندی خود در زمان های مختلف. در این مسیر، برخی از ما که حس غم و اندوه فراوانی داریم ، پس از التیام آن می توانیم به اوج شادی و لذت برسیم. به عبارت دیگر شادی و غم لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یکی باعث تقویت دیگری می شود. انسانها باید بدبختی و بیچارگی را بشناسند تا قدر عافیت را بدانند.
نکته مهم تمرکز روی جنبه های خوب زندگی است. شاید شما همه لحظه های زندگیتان را آگاهانه سپری می کنید و شاید درک کرده باشید که همه خوشبختی که به دنبالش هستید را درهمان لحظه دارید. اگر حس می کنید که لحظه ای که در آن هستید بهتر از آن چیزی است که می توانست باشد ، لذت شما بیش تر از حد و اندازه آن خواهد شد.
2- وسواس در بررسی خطاهای فردی
 
تصور کنید که در دوره دبیرستان به سر می برید یک سال معدلتان الف ، دو سال بعدی ب و سال بعدتر ج باشد. آیا شما روی داشتن معدل الف و یا ج زیاد فکر می کنید؟ آیا به خاطر معدل پایین خودتان را سرزنش می کنید؟ و یا در دوره ای که معدلتان پایین بود روی علایق و توانایی های شخصی خود تمرکز داشتید؟ من امیدوارم که متوجه ارزش طرز فکر دومی شده باشید.
هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید، به سه چیز مهم زندگی خود فکر کنید و زمانی که به بستر می روید که بخوابید ذهنتان را پر از فکر های مثبت و کارهای کوچکی که در طول روز به خوبی از پسش بر آمده اید کنید. موفقیتهای خود را آزمایش کنید. قدرت تفکر خود را به سمتی هدایت کنید که باعث به وجود آمدن تاثیرات مثبت در زندگی شود. با خود مرور کنید که چه کارهایی را و چرا اغلب خوب انجام می دهید و خواهید دید که به طور طبیعی راههایی را پیدا می کنید که کارهای دیگر را هم به درستی انجام دهید. مناسب ترین روش برای لذت بردن از موفقیتهای زندگی این است که خود را به خاطر بی کفایتی در گذشته ملامت نکنید. اما در عوض، سعی کنید روی موفقیتهای فعلی مانور دهید.
3- داشتن زندگی روتین و مرده
رایج ترین و مخرب ترین اعتیاد در جهان ترسیم یک نوع زندگی راحت و روتین است. چرا وقتی 400 کانال تلویزیونی داریم به دنبال فقط یک سبک زندگی هستید؟ شما مثل کامپیوتر نیستید که تراشه را روی برد نصب کرده و یک برنامه را اجرا کنید ، زندگی چیز دیگری است. زندگی یعنی حیات. زندگی یعنی یادگیری و رشد با وجود هیجانات و استرس ها .
زندگی پر از معماهاست ؛ بعضی از آنها هیچگاه به جواب نمی رسند.این تمایلات ذهن جستجو گراست که به دنبال پاسخ می گردد و در میان ناشناخته ها شجاعانه سیر می کند تا به جواب سوالات خود برسد و همین جستجوهاست که به زندگی معنا می بخشند.
در نهایت ، شما می توانید بقیه زندگی خود را با حس تاسف در باره خود ادامه دهید و روال زندگی خود را با بی تحرکی سپری کرده و یا می توانید همیشه از وجود شگفتیهای زندگی متعجب شوید و از خود به خاطر تلاش برای حل مشکلات تشکر کنید. همه اینها فقط به ذهن خودتان بستگی دارد. اولین گام مشخص این است که خود را متقاعد کنید که از محدوده زندگی روتین خود خارج شوید.
4- اعتقادات محدود کننده
شما از عقاید خود رنج نمی برید. شما از بی اعتقادی خود رنج می برید. اگر در خود هیچ امیدی حس نمی کنید، به این معنی نیست که هیچ امیدی وجود ندارد؛ فقط به این علت است که شما به وجود امید اعتقاد ندارید. از آنجایی که ذهن مسوول هدایت بدن است ، نهایتا این ذهن است که باعث می شود رویایی به تحقق برسد و یا بالعکس. واقعیت زندگی شما بازتابی از اندیشه و تفکرات شماست و یکی از راههایی است که باعث می شود هرچه که بدان باور دارید اتفاق بیافتد. بعضی وقتها بهتر است آنچه را که فکر می کنید نمی توانید انجامش دهید حداقل تلاشتان را بکنید و در نهایت متوجه می شوید که شما واقعا می توانید. همه اینها از درون آغاز می شود. شما افکارتان را تنظیم می کنید و تنها کسی که می تواند سر پا نگهتان دارد ، خود شما هستید.
5- مقاومت در برابر ریسک پذیری
عشق و خوشبختی با ریسک همراهند . ریسک پذیری یکی از مزایایی است که باعث می شود آغوشتان را به دنیای زیبایی ها و فرصت ها باز کنید. ریسک پذیر بودن به معنی نقطه ضعف نشان دادن نیست ، به معنی نشان دادن بخش هایی از وجودتان است که تا قبل از این آن را نادیده می گرفتید. به معنی روبرو شدن با دنیای بیرون با قلبی پذیرا و پر از صداقت است و گفتن این جمله به دنیا که :"من همین هستم. یا مرا همینگونه قبولم کن و یا ترکم کن"
خیلی سخت است که آگاهانه به دنبال خطر برویم. چرا؟ برای اینکه همراه با آسیب هایی است. اگر شما چهره واقعیتان را نشان دهید، این امکان وجود دارد که کسی شما را درک نکند و حتی پس بزند. ترس از چنین عواقبی آنقدر زیاد است که شما مجبورید برای محافظت از خود همیشه پشت نقاب مخفی شوید. اما دقیقا این تنها یک درد مداوم است که شما سعی می کنید از آن فرار کنید.
از آنجایی که عشق و خوشبختی نیازمند ریسک پذیری هستند، اگر این ریسک را از خود دور کنید درواقع لذتهای زندگی را از خود دور کرده اید.
6- از دیگران انتظار زیادی داشتن
همیشه این ذهنیت با شما همراه است که کارها باید چگونه انجام شوند. این ذهنیت باعث می شود که از واقعیت دور بمانید و باعث می شود که از درک واقعی خوبی های زندگی اجتناب کنید. راه حلش؟ ساده است. از توقعات خود کم کنید. قدرهر آنچه که دارید را بدانید. بهترین ها را بخواهید اما توقعتان را کم کنید. شما مجبورید که با واقعیت به جای جنگیدن ، کنار بیایید. اجازه ندهید که سطح انتظارات شما مانع دیدن خوبی ها و اتفاقات زندگیتان شود. زمانی که از سطح توقعات خود از دیگران و چیزهای دیگر کم کنید، می توانید از ماهیت واقعی آنها همان گونه که هستند لذت ببرید.
اکنون نوبت شماست ، شما چگونه با خودتان دشمنی می کنید؟ به ما هم بگویید.
 

============

با تشکر از آقای شرفبیانی

 

   ارسال کننده : رعنا  زرین ترنج

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در ۹۲/۱۱/۲۵ |
 
مطالب قدیمی‌تر