مقاله نویسی  

 

 - نکته  از  هزاران  

 

  -  دکتر ابوالفضل بختیاری

 

=========================

 

 

چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟

 

و پاسع به سوالاتی چند در همین رایطه

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات ميتوان گفت كه همه پبشرفت هاي علمي صنعتي پژوهشي تكنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلي ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يك مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه توليد وانتشار علمي موفق است كه بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند. از آنجا كه نوشتن صحيح و مناسب يك مقاله يك ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد، در اينجا سعي شده است كه به بررسي روش هاي صحيح نگارش مقالات پژوهشي پرداخته شود. به طور كلي هر مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زير است:

 • عنوان
 • نام نويسنده يا نويسندگان
 • اطلاعات تماس
 • چكيده
 • واژگان كليدي
 • مقدمه
 • مباني نظري تحقيق
 • روش تحقيق
 • يافته هاي تحقيق
 • بحث و نتيجه گيري
 • فهرست منابع

عنوان مقاله

1) اولين بخش يك مقاله عنوان است كه بايد اشتراكاتي با موضوع اصلي تحقيق داشته باشد و به شكلي جذاب جمله‌بندي شده باشد. نكات زير در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند: 2) عنوان مقاله حتي الامكان بايد دقيق و رسا بوده و از به كار بردن اصطلاحات ناآ شنا يا اختصاري خودداري شود. 3) عنوان مقاله حتي الامكان بايد جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته باشد. 4) به طور معمول (نه هميشه) و در نام‌گذاري اكثر تحقيق ها اين نكات در نظر گرفته مي شود: چه چيزي را ميخواهيم بررسي كنيم، در چه جامعه اي، در كجا و در چه زماني. مثلا عنوان يك مقاله ميتواند اين باشد: بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذيه كودكان در شهر تهران سال 1386 5) عنوان بايد «فاقد پيش داوري» باشد. به عنوان مثال، انتخاب اين عنوان براي يك مقاله، مناسب به نظر نمي رسد: بررسي علل بي علاقگي رانندگان نسبت به بستن كمربند ايمني! 6) اگر كلماتي در توصيف ويژگي مطالعه شما نقش كليدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانيد. مثل مطالعه آينده نگر مطالعه دوسويه كور يا مطالعه تصادفي شده 7) هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود.

 

 

نويسندگان و آدرس ها

اسامي نويسندگان و همكاراني كه در مطالعه شركت داشته اند بايد بطور كامل ذكر شود. همچنين نويسنده اصلي كه مسئول ارتباط با خوانندگان است بايد مشخص شده و آدرس كامل و ایمیل وي در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

 

 

چكيده تحقيق

چكيده پس از عنوان بيشتر از ساير بخشهاي يك مقاله خوانده ميشود و در چكيده قسمت هاي مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتايج تحقيقق بصورت خلاصه ذكر مي شود. متن بسياري از مقاله ها به طور كامل در دسترس ما نيست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداريم و از اين رو چكيده مقاله اهميت زيادي دارد. در اكثر مجلات تعداد كلمات چكيده 150 تا 250 كلمه محدود است.

 

 

واژگان كليدي

چند واژه كليدي كه از اهميت زيادي در مطالعه برخوردارند، در اين قسمت ذكر مي شود. ضمن اين كه با ذكر واژه هاي كليدي در سايتهاي علمي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت. به طور معمول تعداد اين واژه ها حدود 6-5 كلمه در نظر گرفته مي شود.

 

مقدمه

مقدمه يك مقاله پژوهشي ضمن بيان مسئله و تشريح موضوع به آن مسئله پاسخ ميدهد كه ارزش مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يك مقاله پژوهشي، خواننده با مسئله تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك ميكند. متن مقدمه بايد روان باشد و حتي الامكان به صورت خلاصه و حداكثردر 2 صفحه تايپ شود.

 

روش تحقيق

در اين قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضيح داده مي شود. همچنين نمونه هاي مورد بررسي، چگونگي نمونه گيري، جامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزيه و تحليل داده ها ذكر مي شود. در اين قسمت در مورد تغيير بيشتر بحث شده و روش اندازه گيري و ميزان دقت و چگونگي كنترل آنها بيان مي شود.

 

يافته هاي تحقيق

در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذكر مي شود. نتايجي كليدي مطالعه بايد با كلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذكر شود. از روشهاي مختلفي براي ارائه نتايج استفاده مي شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها كمك ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نمايد اما لازم است داده هاي جداول و نمودارها به طور كامل تشريح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در مواردي كه از روش ها و آزمون هاي آماري براي بررسي نتايج و تحليل داده ها استفاده شده باشد، بايد نوع آن نيز ذكر شود.

 

 

بحث و نتيجه گيري

در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم. همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود. در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و كامل تر در آينده ارائه داد.

 

فهرست منابع

در پايان لازم است كليه منابعي كه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شيوه اي مطلوب ذكر شوند. شيوه نگارش منابع در نشريات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمايي اين نشريات و شرايط نگارش مقالات كمك بگيريم.

 

چند نكته اساسي در ارسال مقالات به نشريات علمي

به ياد داشته باشيد كه قبل از ارسال چكيده مقاله خود به يك مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دريافت نموده و چكيده خود را در قالب آن فرم تهيه و تايپ نماييد (به عنوان مثال تعداد كلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از كناره هاي صفحه و…)

 

 

دلايل عدم پذيرش چكيده يك مقاله در نشريات علمي

1) ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زياد مقالات مشابه پيشين 2) عدم تبيين زمينه اصلي تحقيق 3) نمونه گيري نامناسب 4) عدم رعايت اصول مقاله نويسي مورد نظر نشريه 5) عدم ذكر صحيح ارقام آماري 6) فقدان بحث و پرداختن به نتايج 7) چكيده هاي خيلي كوتاه و خيلي زياد 8) بي دقتي در تهيه متن (غلط تايپي ، اشتباهات متن) 9) عدم ارتباط موضوع مقاله با رويكرد نشريه

 

======================

برگرفته از :

http://dhhayati.blogfa.com/

 

===================

 

    برای ویران کردن یک فرهنگ،لازم نیست که کتاب ها را بسوزانید،تنها کافی است کاری کنید که مردم کتاب نخوانند.

«مهاتما گاندی» 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 93/08/15 |
مقاله  علمی - پژوهشی   - مجله آموزش خانواده  -

   دکتر ابوالفضل بختیاری 

 

2012(Issue 1)Title:
A Study of the Effectiveness of Family Education Classes from the Perspective of Parents


Author(s):
 Abolfazl Bakhtiari , Ph D

Ali Akbar Pirzad 

Paper language: Persian


Abstract:
The present study was conducted in order to investigate the effectiveness of family education classes for parents of high school boy students in district 2 of Shahre-Rey in 2009-2010 academic year. The population of the study comprised 2400 individuals. Stratified-random sampling method was utilized and as a result 333 parents were selected. This descriptive research is of ex-post facto design and the instrumentation consisted of a self-devised questionnaire whose validity was approved by the supervisor and advisor of the study as well as the Institute for Parents and Teachers (Family) Research resource persons and professors. Findings of the study revealed that the family education course promoted parents’ awareness and knowledge. Hence, it can be concluded the family education classes enjoyed the expected effectiveness. In addition, the course was effective for enhancing parents’ awareness and understanding of religious educational methods, adolescents’ physiological needs, adolescents’ growth and their emotional-psychological needs. Furthermore, the classes were an effective way of promoting the coordination between home and school educational methods as well as teachers-parents’ relationship. The findings also indicated that there was no significant difference between the opinion of participating men and women as to the extent to which the classes led to the promotion of their awareness of adolescents’ physiological needs. No significant association was observed between the two components of the coordination between home and school educational methods and parents’ educational level. In fact, there was a negative relation between the two variables. And finally, there was no significant relationship between the components of students’ psychological-emotional needs and the grade in which they study.Keywords:
family education, effectiveness, education and upbringing, religious education, need, physiological needs, coordination between home and school educational methods

=====================

منبع: http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1122802&l=en

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/12/23 |

                  کتاب  جدید

   آموزش خانواده 

 دکتر ابوالفضل بختیاری  و کبری  مصدقی  نیک 

بوسیله انتشارات آوای نور

بشماره تلفن 

۶۶۹۶۷۳۵۶

۶۶۹۶۷۳۵۵

 چاپ  شد

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/12/15 |
   

 

    بزرگ ترین دشمن شما کیست؟  

    

    دکتر ابوالفضل بختیاری

    

بزرگترین دشمن شما کیست ؟ اصلا تا حالا به این موضوع فکر کرده اید ؟ شاید فکر می کنید دشمنی ندارید اما باید رازی را به شما بگوییم : شما بزرگترین دشمن خودتان هستید ، 6 راهی که با خود دشمنی می کنید را در ادامه بخوانید .
برای مدت طولانی من زندگی تک بعدی داشتم و فکر می کردم که فقط باید با روش خاصی زندگی کرد . سعی کردم اشتباهاتم را مرور کنم تا بفهمم چه عاملی سبب شده که موفق نشوم. و فهمیدم که برای اینکه حس راحتی داشته باشم رویاهایم را فراموش کرده ام. باورهایم را نادیده گرفته و خودم را از عشق و خوشبختی با ممانعت از دستیابی به آنها محروم ساختم. اما بعد از مدتی که گذشت و به زندگی ام نگاه کردم با خود گفتم چرا زندگی اینقدر پر از بدبختی است؟
واضح است که خودم را خیلی گم کرده بودم. سپس شروع کردم به تغییر دادن چیزهایی که در طول دهه قبل جزو عادتهای من به شمار می رفتند که منجر به مشاجراتی با همسرم شد. نهایتا درحالیکه اشک می ریخت به من گفت :" مارک تو خودت دشمن خودت هستی! خودت !...همه چیز تقصیر خودت است. دیگر نمی توانم تسکین تو باشم ، اگر بخواهی می توانی تغییر کنی اما لازم است که بخواهی و خواهش می کنم بخواه..." . و من پس از مدتها کشمکش های درونی و مطالعات گسترده و حمایت های بی دریغ همسرم و چند نفر از دوستان ، نهایتا توانستم خودم را پیدا کنم.
من می خواهم تجربیاتم را در اختیار شما قرار بدهم چون می دانم که شما نیز گاهی درگیری هایی با شیطان درونتان دارید. بعضی وقتها افکار ما و تصمیم های همیشگی و روتین زندگی بزرگترین دشمن ما محسوب می شوند که باعث می شود من به شما یادآوری کنم که از آن برحذر باشید.

1- توقع رضایت همیشگی داشتن
در زندگی هیچ چیز ثابت و همیشگی نیست. همانطور که شادی مطلق وجود ندارد غم و اندوه مطلق نیز وجود ندارد. می توان گفت که تغییر در حس و حال ما وجود دارد که به طور مداوم بین شادی و غم در نوسان است. در هر زمانی به این فکر می کنیم که بعدا چه می شود و چه حسی خواهیم داشت – نوعی مقایسه بین میزان رضایت مندی خود در زمان های مختلف. در این مسیر، برخی از ما که حس غم و اندوه فراوانی داریم ، پس از التیام آن می توانیم به اوج شادی و لذت برسیم. به عبارت دیگر شادی و غم لازم و ملزوم یکدیگرند؛ یکی باعث تقویت دیگری می شود. انسانها باید بدبختی و بیچارگی را بشناسند تا قدر عافیت را بدانند.
نکته مهم تمرکز روی جنبه های خوب زندگی است. شاید شما همه لحظه های زندگیتان را آگاهانه سپری می کنید و شاید درک کرده باشید که همه خوشبختی که به دنبالش هستید را درهمان لحظه دارید. اگر حس می کنید که لحظه ای که در آن هستید بهتر از آن چیزی است که می توانست باشد ، لذت شما بیش تر از حد و اندازه آن خواهد شد.
2- وسواس در بررسی خطاهای فردی
 
تصور کنید که در دوره دبیرستان به سر می برید یک سال معدلتان الف ، دو سال بعدی ب و سال بعدتر ج باشد. آیا شما روی داشتن معدل الف و یا ج زیاد فکر می کنید؟ آیا به خاطر معدل پایین خودتان را سرزنش می کنید؟ و یا در دوره ای که معدلتان پایین بود روی علایق و توانایی های شخصی خود تمرکز داشتید؟ من امیدوارم که متوجه ارزش طرز فکر دومی شده باشید.
هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید، به سه چیز مهم زندگی خود فکر کنید و زمانی که به بستر می روید که بخوابید ذهنتان را پر از فکر های مثبت و کارهای کوچکی که در طول روز به خوبی از پسش بر آمده اید کنید. موفقیتهای خود را آزمایش کنید. قدرت تفکر خود را به سمتی هدایت کنید که باعث به وجود آمدن تاثیرات مثبت در زندگی شود. با خود مرور کنید که چه کارهایی را و چرا اغلب خوب انجام می دهید و خواهید دید که به طور طبیعی راههایی را پیدا می کنید که کارهای دیگر را هم به درستی انجام دهید. مناسب ترین روش برای لذت بردن از موفقیتهای زندگی این است که خود را به خاطر بی کفایتی در گذشته ملامت نکنید. اما در عوض، سعی کنید روی موفقیتهای فعلی مانور دهید.
3- داشتن زندگی روتین و مرده
رایج ترین و مخرب ترین اعتیاد در جهان ترسیم یک نوع زندگی راحت و روتین است. چرا وقتی 400 کانال تلویزیونی داریم به دنبال فقط یک سبک زندگی هستید؟ شما مثل کامپیوتر نیستید که تراشه را روی برد نصب کرده و یک برنامه را اجرا کنید ، زندگی چیز دیگری است. زندگی یعنی حیات. زندگی یعنی یادگیری و رشد با وجود هیجانات و استرس ها .
زندگی پر از معماهاست ؛ بعضی از آنها هیچگاه به جواب نمی رسند.این تمایلات ذهن جستجو گراست که به دنبال پاسخ می گردد و در میان ناشناخته ها شجاعانه سیر می کند تا به جواب سوالات خود برسد و همین جستجوهاست که به زندگی معنا می بخشند.
در نهایت ، شما می توانید بقیه زندگی خود را با حس تاسف در باره خود ادامه دهید و روال زندگی خود را با بی تحرکی سپری کرده و یا می توانید همیشه از وجود شگفتیهای زندگی متعجب شوید و از خود به خاطر تلاش برای حل مشکلات تشکر کنید. همه اینها فقط به ذهن خودتان بستگی دارد. اولین گام مشخص این است که خود را متقاعد کنید که از محدوده زندگی روتین خود خارج شوید.
4- اعتقادات محدود کننده
شما از عقاید خود رنج نمی برید. شما از بی اعتقادی خود رنج می برید. اگر در خود هیچ امیدی حس نمی کنید، به این معنی نیست که هیچ امیدی وجود ندارد؛ فقط به این علت است که شما به وجود امید اعتقاد ندارید. از آنجایی که ذهن مسوول هدایت بدن است ، نهایتا این ذهن است که باعث می شود رویایی به تحقق برسد و یا بالعکس. واقعیت زندگی شما بازتابی از اندیشه و تفکرات شماست و یکی از راههایی است که باعث می شود هرچه که بدان باور دارید اتفاق بیافتد. بعضی وقتها بهتر است آنچه را که فکر می کنید نمی توانید انجامش دهید حداقل تلاشتان را بکنید و در نهایت متوجه می شوید که شما واقعا می توانید. همه اینها از درون آغاز می شود. شما افکارتان را تنظیم می کنید و تنها کسی که می تواند سر پا نگهتان دارد ، خود شما هستید.
5- مقاومت در برابر ریسک پذیری
عشق و خوشبختی با ریسک همراهند . ریسک پذیری یکی از مزایایی است که باعث می شود آغوشتان را به دنیای زیبایی ها و فرصت ها باز کنید. ریسک پذیر بودن به معنی نقطه ضعف نشان دادن نیست ، به معنی نشان دادن بخش هایی از وجودتان است که تا قبل از این آن را نادیده می گرفتید. به معنی روبرو شدن با دنیای بیرون با قلبی پذیرا و پر از صداقت است و گفتن این جمله به دنیا که :"من همین هستم. یا مرا همینگونه قبولم کن و یا ترکم کن"
خیلی سخت است که آگاهانه به دنبال خطر برویم. چرا؟ برای اینکه همراه با آسیب هایی است. اگر شما چهره واقعیتان را نشان دهید، این امکان وجود دارد که کسی شما را درک نکند و حتی پس بزند. ترس از چنین عواقبی آنقدر زیاد است که شما مجبورید برای محافظت از خود همیشه پشت نقاب مخفی شوید. اما دقیقا این تنها یک درد مداوم است که شما سعی می کنید از آن فرار کنید.
از آنجایی که عشق و خوشبختی نیازمند ریسک پذیری هستند، اگر این ریسک را از خود دور کنید درواقع لذتهای زندگی را از خود دور کرده اید.
6- از دیگران انتظار زیادی داشتن
همیشه این ذهنیت با شما همراه است که کارها باید چگونه انجام شوند. این ذهنیت باعث می شود که از واقعیت دور بمانید و باعث می شود که از درک واقعی خوبی های زندگی اجتناب کنید. راه حلش؟ ساده است. از توقعات خود کم کنید. قدرهر آنچه که دارید را بدانید. بهترین ها را بخواهید اما توقعتان را کم کنید. شما مجبورید که با واقعیت به جای جنگیدن ، کنار بیایید. اجازه ندهید که سطح انتظارات شما مانع دیدن خوبی ها و اتفاقات زندگیتان شود. زمانی که از سطح توقعات خود از دیگران و چیزهای دیگر کم کنید، می توانید از ماهیت واقعی آنها همان گونه که هستند لذت ببرید.
اکنون نوبت شماست ، شما چگونه با خودتان دشمنی می کنید؟ به ما هم بگویید.
 

============

با تشکر از آقای شرفبیانی

 

   ارسال کننده : رعنا  زرین ترنج

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/11/25 |

                    نکته تربیتی

 

در یک باغ بزرگ ، قورباغه ها تصمیم گرفتند مسابقه دو بدهند.

مسابقه شروع شد حدود سی قورباَغه جهش خود را آغاز کردند.

مرتب از هم جلو می زدند.در مسیر راه ناگهان دو قورباغه در داخل گودال نسبتا عمیقی افتادند. همه قورباغه ها ، بالای گودال جمع شدند،

بسیاری از آنها پیش بینی کردن که قورباغه های داخل گودال نمی توانند بالا بیایند و خود را نجات بدهند. اما قورباغه های داخل گودال تلاش می کردند خود را از گودال نجات بدهند. قورباغه های بالای گودال با داد و قال و سر و صدا اصرار داشتن تلاش بی فایده است، شانس شما این بوده، نجات ممکن نیست و باید در همین گودال به زندگی ادامه بدهید تا مرگتان فرا برسد. و قورباغه های گرفتار مرتب تلاش می کردند و لیز می خوردند و دوباره به ته گودال می افتادند. و بعد از چندین بار تلقین های منفی قورباغه های بالای گودال، یکی از قورباغه های داخل گودال افتاده به ماندن در گودال رضایت داد. اما با کمال تعجب قورباغه دیگر با تلاش بسیار دیوار گودال را می پیمود، عرق می ریخت و زحمت می کشید تا بالاخره خود را به سطح زمین رساند. قورباغه های بالای گودال گفتند: مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟ تا آنکه آنها متوجه شدند این قورباغه کر است و خوشبختانه صداها و تلقینهای منفی به گوش او نرسیده است. او با زبان اشاره گفت: من فکر می کردم شما در بالای گودال مرا تشویق می کنید و من بر اثر تشویق شما تلاش می کردم تا زود تر به بالا برسم!!

** نکته

تربیت فرزندان ما بیشتر از طریق چشم صورت می گیرد نه از طریق گوش. تربیت بیشتر دیداری است تا شنیداری. رفتار و کردار ما تربیت می کند نه گفتار ما . آنچه موجب زمین گیر شدن فرزندان گردیده است حرفها، تذکرات و فرمایشات جور و واجور ما والدین، مربیان و معلمان است. گوش بچه ها کانال تربیت نیست، باید به چشمها توجه کرد. آنچه در دید کودک قرار می گیردباید دیدنی باشد و باید ارزش تربیتی داشته باشد. تربیت بچه های ما محیطی است رفتار و کردار ما، در و دیوار خانه ما، کوبلن ها، عکسها، تصاویر روی تابلو و تابلو فرشها، شبکه های تلویزیونی، کامپیوتر، موبایل، ماهواره، پوشش والدین، عبادات والدین، همه و همه تربیت کننده فرزندان ما هستند.

** نتیجه

بچه های ما از طریق چشم تربیت می شوند ، مواظب باشیم آنچه به چشم می رسد زیبا باشد، نیاز باشد، به درد او بخورد، خواب را از او نگیرد، او را به فکرهای منفی فرو نبرد، بلوغ او را زودرس نکند، او را آشفته نکند، او را به گناه نکشد.

(( یادمان باشد جهت تربیت فرزندانمان کمتر بگوییم، کمتر تذکر بدهیم، کمتر داد بزنیم، کمتر توصیه کنیم، کمتر نصیحت کنیم و گوش آنها را از این حرفها پر نکنیم و به جای آن مواظب رفتار و کردار خود باشیم ، زیرا رفتار و کردار ما کودکانمان را تربیت می کند نه گفتار ما . ))

بر گرفته از کتاب تربیت دل پذیر، دل دلپذیر/ رادمنش و خلیلی

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/11/22 |

 

  نشست علمی پرفسور   

 

 مارک  بری   Mark Bray

 

 

نشست علمی پرفسورمارک بری"Mark Bray" وهمسرش درتهران

ظبقه هشتم سازمان پژوهش،برنامه ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی مملو ازجمعیت مشتاقان سخنرانی پرفسور مارک بری و همسرش با موضوع"تدریس خصوصی یا آموزش درسایه واثرات اجتماعی آن بربرنامه درسی "بود.پرفسورمارک بریMark Bray رئیس موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی یونسکو و رئیس مرکز مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه هنگ کنگ هستند و همسر ایشان خانم پرفسور" اورا کاوو " هم استاد دانشگاه هنگ کنگ هستند.

این نشست با همکاری دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری و همچنین انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی (کمیسیون بین الملل )شکل گرفته است. با تلاش آقای دکترابوالفضل بختیاری و همکارانش ،ساعت 9:30صبح سه شنبه هشتم بهمن نود و دو، روزی به یاد ماندنی شد.چون حرف های علمی و آموزشی جدیدی دریک فضای علمی و صمیمی گفته شد.تلاوت زیبای قران توسط آقای دکتربهنیا که درکناردکتربری نشسته بود اورا به قول خودشان سورپرایز کرده بود و مرتب سرتکان می داد و لبخند می زد.چهره بشاش و لبخند حقیقی،لباس زیبا وآراسته او به همراه پیراهن سفید و موی سپیدش جلوه خاصی به فضا می داد.پرفسورخوش سیمای انگلیسی الاصل مقیم هنگ کنگ حدود 60ساله به نظرمی رسید و همسرهنگ کنگی او با چهره ای بسیارجدی، ده سال ازخودش پیرتربه نظرمی رسید.پس ازپایان تلاوت قران ،پرفسورمارک بری به احترام آقای دکتربهنیا و تلاوت او تمام قد ازجایش بلند شد و به او ادای احترام کرده وبا لبخندی ملیح او را بدرقه کرد.مترجم آقای دکتربه آقرین نقش مجری برنامه را هم به عهده گرفت و ازقاری قران تشکرکردو سپس سرود جمهوری اسلامی پخش شد.مترجم ومجری پس ازمعرفی خودش اعلام کرد که هرچند اغلب حاضرین انگلیسی را می دانند اما فرایند ترجمه سخنرانی را به صورت بند بند ارائه خواهم داد.ایشان ازآقای دکترامانی طهرانی مدیرکل سازمان پژوهش خواستند که سخنان مقدماتی خودرا ارائه دهند.آقای دکترامانی دروقت صرفه جویی نموده و بلافاصله مطالبی را به صورت مختصرو مفید ارائه دادند و مترجم هم ترجمه کردند.

آقای دکترعباس معدن دارآرانی که ازدوستان پرفسورمک بری هستند و ایشان را به ایران دعوت کرده اند،پس ازسخنان آقای دکترامانی جهت معرفی پرفسورمارک بری پشت تریبون قرارگرفتند و بیان داشتندکه :

"تخصص دکترمارک بری درآموزش و پرورش تطبیقی است.علی رغم نگاه منقی که درایران درباره آموزش و پرورش سایه(خصوصی)وجود دارد،نظرمن بیشترمثبت است.همچنانکه مدارس غیردولتی نیزمفید هستند.یکی ازوِیژگی های این دو بزرگوار(مارک بری و همسرش)این است که به ایمیل سریع پاسخ می دهند."

همین طورکه آقای دکترمعدن دار درباره مارک بری و همسرش صحبت می کرد آن ها به او نگاه می کردند و سرتکان می دادند و با خوشنودی صحبت های دکتر معدن دار را تایید می کردند.پس ازسخنان دکترمعدن دار خانم پرفسور "اورا کاوو" کنارهمسرش مارک بری نشست و نوبت صحبت کردن پرفسورمارک بری شد.او به احترام جمعیت ازجا بلند شد و صبح به خیر گفت و تعظیم کرد و نشست و سخنانش را به شرح ذیل آغازکرد:

"علاقه دارم بسیار ازشما یاد بگیرم.پس ازتهران به اصفهان و کاشان(به اتفاق عباس معدن دار)خواهیم رفت."خانم پرفسور درمیان صحبت همسرش آمد و گفت:"من خودم را به عنوان یک معلم یادگیرنده می دانم."سپس پرفسورمارک ادامه دادند:"همسرم هم معلم است و هم یادگیرنده و امیدوارم که همه ما یاد گیرنده باشیم.من سال ها پیش درانگلستان به دنیا آمدم و نمی خواهم بگویم چند سال دارم.(خنده حضار)زندگی من یک زندگی بین المللی بوده و با تمدن های زیادی آشنا شده ام.درکنیا و نیجریه معلم دبیرستان بوده ام سپس به هنگ کنگ چین رفتم.به خاطراین خانم(اشاره به همسرشان و خنده حضار)درحال حاضردرآموزش و پرورش تطبیقی دریونسکو صاحب کرسی هستم.از15سال گذشته تا کنون تدریس خصوصی ازدغدغه های ذهنی من بوده است.ازسه نفرمترجم کتاب هایم درایران تشکرمی کنم.علت اینکه تدریس خصوصی را آموزش درسایه می نامیم این است که ازآموزش و پرورش دولتی پیروی می کند.تدریس خصوصی امروزه یک مسئله جهانی است.درامارات عربی متحده پسرها ازدخترها بیشترکلاس خصوصی می روند.درکره جنوبی 80درصد ازهزینه های آموزش دولت را مردم ازطریق آموزش خصوصی پرداخت می کنند و این یک سایه بزرگ است.معلم ها به خاطردرآمد بیشتر به تدریس خصوصی علاقه دارند.درهنگ کنگ تبلیغ تدریس خصوصی را روی اتوبوس ها می بینید.راستی چرا درکلاس خصوصی بچه ها با دقت گوش می دهند؟چون پول داده اند.دانش آموزان قوی بیشتربه کلاس خصوصی می روند و این سبب بی عدالتی آموزشی می شود.به عنوان مثال درهنگ کنگ 72% دانش آموزان به تدریس خصوصی می روند و 28%باقی که نمی توانند به کلاس خصوصی بروند مورد ستم واقع می شوند.تدریس خصوصی سبب تنش برای دانش آموزان می شود و فساد آور هم هست هرچند باعث بهبود وضع مالی معلمان می شود."

سپس نوبت به خانم اورا کاوو رسید و ایشان بیان داشتند:

"درتدریس خصوصی رابطه معلم و دانش آموز ازحالت محترمانه و صمیمی تبدیل می شود به رابطه فروشنده و خریدار.وقت دانش آموزان نیزبیشترگرفته می شود و آن ها کمتردرجمع خانواده می توانند باشند.برای رسیدن به یک دیالوگ بین المللی دراین خصوص باید همه دردرگیر این مسئله نمود."

هنگامی که خانم اورا کاوو صحبت می کرد دکترمارک بری با نگرانی و اضطراب اینکه مبادا همسرش تپق بزند و یا خوب صحبت نکند نگاهش را ازاو برنمی داشت و این نشانه علاقه شدید او به همسرش بود.سپس نوبت سخنان کوتاه خانم دکترآرین مترجم یکی ازکتاب های دکتر مارک بری شد.خانم دکترآرین استادیاردانشگاه علامه طباطبایی است.ایشان چنین اظهارداشتند:

"موضوعی امروزدرآموزش و پرورش بازشد و توجهات را به خودش جلب کرد.پرفسورمارک بری با نوشتن کتاب هایی درزمینه تدریس خصوصی دردنیا توجهات را به خود جلب کردند.درگذشته خانه بود و مدرسه و حالا محیط سومی درست شده به اسم تدریس خصوصی(Shadow Education).این محیط سوم کلی مشکل و مسئله دارد که وزارت آموزش و پرورش باید برآن نظارت کند.پرفسورمارک بری خیلی نرم مخالف تدریس خصوصی هستند."

پس ازسخنرانی خانم دکترآرین آقای پرفسوروهمسرشان خیلی محکم برایش دست زدند.سپس نوبت به سخنرانی آقای دکترآتشک رسید که سخنانی پیرامون فساد درتدریس خصوصیCorruption practices in shadow educationارائه دادند.ایشان به جمله ازهانتیگنتون اشاره کردند که "فساد درکشورهای جهان

سوم دارای پیامد مثبت است که ما اسم آن را می گوئیم:"زنده باد فساد".پس تدریس خصوصی کارکردهای مثبت هم دارد.کارکردهای منفی هم دارد.کم کاری ازمصادیق فساد است.فساد حاصل شکست بازاراست.من می گویم :فساد آموزشی حاصل شکست آموزشی است."

پس ازسخنان آقای دکترآتشک،آقای دکترعباس معدن دارآرانی دوباره میکرفون را به دست گرفتند و گفتند:

"ما قبول کردیم آموزش خصوصی یک پدیده جهانی است.سپس نقدی به سخنان آقای دکترآتشک داشتند وگفتند اگر معلم بابت تدریس خصوصی پول می گیرد شما حقوق خوب بدهید وجلوی تدریس خصوصی اش را بگیرد.ما نباید خود را با کامبوچ مقایسه کنیم.بیایید واقعیت را بپذیریم."

پس ازسخنان آقای دکترمعدن دارآرانی پرسش و پاسخ آغازشد و سه پرسش به زبان انگلیسی و دو پرسش به زبان فارسی مطرح شد و آقای مارک بری به پاسخ دهی پرداختند و گفتند:

"ارائه یک راه حل واحد مشکل است.خوشحالم که درایران کتاب های کمک آموزشی هم هست.باید درباره تالیف درسایه (کتاب های کمک درسی )هم کارکرد.درآمریکا و اروپای غربی درگذشته تدریس خصوصی پذیرفته نبود اما امروزه پذیرفته شده است.درگذشته درآمریکا واروپا می گفتند به خاطرکودن بودن به تدریس خصوصی می رفتند ولی امروزه این گونه نیست.آزمون گنکا درچین و کنکوردرایران باعث اضطراب دانش آموزان است.درگرجستان آزمون هایی برگزارمی کنند تا سطح فساد را پائین باورند اما پیامد عصبی شدن دانش آموزان را داشته است.اما درباره فنلاند و ژاپن که پرسیده شد باید بگویم که دراین کشورها،حقوق معلمان خیلی بالاست وآموزش خصوصی دراین کشورها بسیارکم است.دولت باید علت به وجود آمدن تدریس خصوصی را بیابد.باید به سمت تنظیم مقررات و الزامات باشیم.باید والدین دانش آموزان را هم آموزش داد.ازاینکه شنیدم درایران تحقیقاتی دراین زمینه انجام شده و می شود خوشحالم.مشارکت بین معلمان و انجمن ها خیلی مهم است."

سپس خانم پرفسور اورا کاوو خطاب به جمع حاضران گفتند:"من با نگاه کردن به شما و ازچشم های شما متوجه شدم که بسیار به این مباحث علاقه مند هستید.ما طرفدار رویکرد "دانش آموز محور"هستیم اما باید به دنبال زیرساخت آن باشیم.پدیده تدریس خصوصی مثل سرطان است که باید با آن کنارآمده و زندگی کنیم.ماباید میزان نیازمان را به تدریس خصوصی کم کنیم.تمرکزباید بربرنامه درسی رسمی باشد."

درپایان نشست ازدوکتاب پرفسورمارک بری رونمایی شد و هدیه ای به ایشان و همسرشان داده شد که آن ها را خیلی خوشحال کردونشست درساعت 12 با تشکرو قدردانی آقای دکترامانی و آقای دکتربختیاری به پایان رسید و چند نفربا آقای پرفسورعکس یادگاری گرفتند.

دیالوگ مناسبی دراین نشست برقرارشد که سبب اصلی آن وجود نقاط مشترک معرفتی میان سخنرانان و مخاطبان را باید ازجمله دلایل موفقیت این نشست دانست.

+ نوشته شده در جمعه یازدهم بهمن 1392ساعت 15:8 توسط دکترعلی جان بزرگی(جهانی)

http://drjahani.blogfa.com/

 

     پژوهش

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/11/16 |


در باب بزرگ انديشي

روزي خروشچف، نخست وزير سابق شوروي، از خياط مخصوصش خواست تا از قواره پارچه اي كه آورده بود، براي او يك دست كت و شلوار بدوزد.
 
خياط بعد از اندازه گيري ابعاد بدن خروشچف گفت كه اندازه پارچه كافي نيست.
 
خروشچف پارچه را پس گرفت و در سفري كه به بلگراد داشت از يك خياط يوگوسلاو خواست تا برا ي او يك دست، كت و شلوار بدوزد.
 
خياط بعد از اندازه گيري گفت كه پارچه كاملاً اندازه است و او حتي مي تواند يك جليقه اضافي نيز بدوزد. خروشچف با تعجب از او پرسيد كه چرا خياط روس نتوانسته بود كت و شلوار را بدوزد.
 
خياط گفت:"قربان! شما را در مسكو بزرگتر از آنچه كه هستيد تصور مي كنند!"
ما نيز گمان مي كنيم از آنچه هستيم بزرگتريم.
اما وقتي از محل زندگي و كارمان دور مي شويم به حد و اندازه واقعي خود پي مي بريم.
 
 
=============
با تشکر  از دکتر رضوی
----------------------------------------
 
دکتر ابوالفضل بختیاری
 
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/11/11 |

 

    فرهنگ آموزش در ژاپن 

 

   دکتر ابوالفضل بختیاری

 

نگاهی به وضعیت و برنامه مدارس ژاپن 

شعارژاپنی ها این است؛هر فرد درهرجا وهر زمان باید بیاموزد. یکی از برنامه‌های مدارس ژاپن اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است .در حقیقت یادگیری در تمام عمر به اندازه آموزش وپرورش رسمی اهمیت دارد .در مدارس ابتدایی ژاپن به ایجاد محیطی شاداب ،جذاب، دوستانه بیشتر از آموختن مسائل علمی توجه می شود کشورژاپن چند دهه اخیر توانسته خود را به عنوان یکی از امپراطوران تکنولوژی ،صنعت و اقتصاد به جهان معرفی نماید مسلماً منابع نفت وگاز باعث توسعه‌ این کشورآتشفشانی و زلزله خیز نشده بلکه توجه به نیروی انسانی و مدیریت آن، راز توسعه ی ژاپن بوده است.درمطالعات« تیمز »که در باره پیشرفت تحصیلی بیش از۴۰ کشور جهان و دردرسهای ریاضی وعلوم تجربی انجام گرفته ژاپن در این ۲ درس و در تمام مقاطع سنی بین ۳ کشور اول بوده و ایران به همراهی کلمبیا وآفریقای جنوبی درانتهای جدول قرار دارد پرفسور وزرا وگل،استاد دانشگاه هاروارد به این نتیجه دست یافت که دانش آموزان ژاپنی که دوره ابتدایی را درکشورآمریکا گذرانده‌اند هنگام بازگشت به کشورازهمسالان خود در درسهای ریاضی و علوم عقب‌ترند.

ژاپن و آموزش ابتدایی (تطبیقی:(

بدون شک در نظام آموزش و پرورش رسمی هر کشوری، مقطع ابتدایی هم به لحاظ کمی یعنی تعداد معلمان و دانش آموزان و هم از نظر کیفی یعنی تاثیری که این دوره در موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سراسر زندگی و دوران تحصیل دارد، از اساسی ترین مقاطع تحصیلی است ؛ زیرا تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که در دوره ابتدایی با ناکامی تحصیلی روبه رو هستند،در تمام دوره های تحصیلی دچار اشکال می شوند. به همین دلیل کشورهای پیشرفته تمام کوشش خود را به تعلیم و تربیت دانش آموزان در این مقطع معطوف کرده اند و در این میان، ژاپن موفقیت ترین کشور در زمینه آموزش و پرورش به حساب می آید. اما براستی ریشه این موفقیت در کجاست؟ معلمان مدارس ابتدایی در ژاپن معمولا از میان هدفهای آموزش و پرورش این دوره بیش از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و گسترش مهارت های ویژه به رشد عاطفی، اجتماعی و خود ادراکی دانش آموزان توجه دارند. مبانی آموزش و پرورش ابتدایی ژاپن بیشتر بر شوق انگیز بودن مدارس ابتدایی، توجه زیاد به رشد شخصیت کودک تاکید می کند.برنامه های درسی دوره ابتدایی در ژاپن ۲ ویژگـــی مهم دارد:بـــرنامه درسی ژاپنی ها خیلی مقتـــدرانه است و به تعبیر کارشناسان مختصـــر و مفیـــد است.از سوی دیگــــر،بر رشد همه جانبه کـــــودکان تاکید دارد.مطالعات تطبیقی نشان می دهد که آموزش و پرورش عمومی و بویژه دوره ابتدایی در ژاپن از کیفیت بالایی برخورداراست. پژوهشهای تطبیقی دیگری نشان میدهد ژاپنی ها در مقایسه با مردم دیگر کشورهای صنعتی، قوانین را کمتر نادیده می گیرند و این امر تا حدود زیادی ناشی از موفقیت آموزش و پرورش مدارس دوره ابتدایی در پرورش اجتماعی و اخلاقی و مهارتهای زندگی کودکان است.در زمینه عوامل موثر بر رشد شناختی کودکان در ریاضی و علوم، کودکان ژاپنی در دریافت مفاهیم ادراکی از همتایان دیگر کشورها جلوترند و براساس آزمون های مختلف و مشاهده منظم کلاسهای دوره ابتدایی از سوی کارشناسان، خلاقیت کودکان ژاپنی برای مربیان خارجی بسیار عجیب وآموزنده بوده است.بسیاری از پژوهشگران،آموزش و پرورش ابتدایی ژاپن را در حوزه خواندن، هنر، موسیقی و مطالعات اجتماعی نیز موفق تر می دانند. براستی ریشه این موفقیت ها در کجاست؟ آیا این همه موفقیت به دلیل طولانی بودن سال تحصیلی یا کارآمدی برنامه درسی ملی ژاپنی هاست؟ آیا به دلیل توجه خانواده ها به آموزش و پرورش کودکان یا توجه دولت به معلمان مدارس است؟ آیا با فرهنگ آموزش و روشهای به کار رفته در آموزش و پرورش مدارس ارتباط دارد یا به روشهای پرورش حرفه ای معلمان برمی گردد و یا…؟

بـــــرنامه درســــی تلفیقــــی

این برنامه از آوریل سال ۲۰۰۳ در همه مدارس ژاپن اجرا می شود و بازنگری در برنامه های درسی مدارس است به نحوی که فرصت لازم برای یادگیری تلفیقی یا مطالعه تلفیقی در برنامه های آموزشی و درسی فراهم می شود. این برنامه به عنوان یک ماده درسی نیست، بلکه فرصت یادگیری است که در مدارس و برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است و هر مدرسه با توجه به شرایط طبیعی، فرهنگی، جغرافیایی، آموزشی و اجتماعی باید محتوای لازم برای آموزش آن را به کمک خود دانش آموزان فراهم کند. هدف اساسی این برنامه برقراری ارتباط موثر میان عناصر و موضوعات مختلف برنامه درسی در فعالیت های آموزشی مدارس است. معمولا و به طور سنتی در برنامه های آموزشی مدارس دیوار محکمی میان موضوعات درسی کشیده شده است و هر ماده درسی صرف نظر از دیگر مواد به طور مستقل آموزش داده می شود. این روند برآمده از گسترش موضوعات درسی و مواد آموزشی در نظام آموزش عالی است که در برنامه های آموزشی مدارس نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

تصمیم به بازبینی برنامه های درسی و آموزشی مدارس و فراهم کردن فرصتهای جدید یادگیری در قالب برنامه درسی تلفیقی برای دانش آموزان بیشتر برای این منظور صورت گرفته است که دیوارهای بلند و مستحکم میان موضوعات و مواد درسی را کوتاه تر و منعطف تر کند. این برنامه بیش از آن که بخواهد دانش معینی را به دانش آموزان القائ کند. به دنبال فراهم کردن زمینه های لازم برای شکوفایی قابلیت های فردی دانش آموزان و گسترش تجربه های فردی و مستقل آنهاست. بعلاوه کوشش می کند تا به آنها بیاموزد چگونه فکر کنند. تصمیم بگیرند، اندیشه های خود را سازماندهی کنند، مهارت های یادگیری، پژوهش، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را به دست آورند. در ارتباط با محیط اطراف خود بیاموزند و آموخته های خود را با جامعه و زندگی روزمره مرتبط کنند. در عین حال، به مدارس توصیه شده است تا با توجه به موقعیت خود حتی الامکان موضوعاتی نظیر تفاهم و ارتباطات بین المللی ، مهارت های لازم زندگی در دنیای اطلاعات و ارتباطات، سواد فناوری اطلاعات، تفکر خلاق، مسائل محیط زیست، بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی، مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه، یادگیری از طریق شبکه مهارت های روابط انسانی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه ژاپن و غیره را مورد توجه قرار دهند. روش آموزش بیشتر کاربردی، عینی و تجربی است و کمتر از روشهای معمول سخنرانی آن هم در فضای سنتی کلاس برای آموزش این درس استفاده می شود. معلمان نه تنها معلمان رسمی مدرسه بلکه والدین، شهروندان، دوستان و همبازی ها، مسوولان فرهنگی، علمی، اجتماعی و صنعتی نیز هستند و مکانهای آموزشی نه تنها مدرسه بلکه شامل پارکها، کارگاه های صنعتی و خدماتی، کتابخانه ها، موزه ها، رودخانه ها، کوهها، موسسات اجتماعی و آزمایشگاه های مختلف نیز هست. دانش آموزان به روش فعال در فرآیند یاددهی یادگیری مشارکت می کنند و خود در تهیه و سازماندهی محتوا، ارائه درس و ارزشیابی آن بویژه در موضوعات بین رشته ای نقش اساسی دارند.

کـــاهش محتــــوای آمـــوزشـــی

شورای بررسی برنامه های آموزشی و درسی وزارت آموزش و پرورش ژاپن بر این باور است که کاهش حدود ۳۰ درصدی محتوای آموزشی و ساعات کلاسها از سال ۲۰۰۲ علاوه بر فراهم آوردن فرصتهای لازم برای یادگیری تلفیقی و انتخاب دروس اختیاری در دوره های ابتدایی و اول دبیرستان، امکان انعطاف در برنامه های درسی، فراهم آوردن زندگی شوق انگیز در مدرسه، فرصتها و زمینه های لازم برای خلاقیت، زندگی با نشاط و خرسندی از زندگی در مدرسه را برای دانش آموزان فراهم میکند. البته از طرف مجامع علمی و موسسات تحقیقات تربیتی نگرانیهایی درباره افت تحصیلی و کاهش توانایی های علمی دانش آموزان به گوش میرسد. ولی وزارت آموزش و پرورش بر این باور است که به استناد پژوهشها و مطالعات انجام شده، کاهش محتوای آموزشی دوره ها و ساعات کلاسها و روزهایی که دانش آموزان به مدرسه میروند اجتناب ناپذیر است و این تغییرات موجب شکست تحصیلی و کاهش تواناییهای علمی دانش آموزان نمی شود.

عــــوامل مــــوفقیت

توجه به پرورش کل شخصیت کودک، تاکید بر ارزشهای اجتماعی، ایجاد حس تعلق به مدرسه و کلاس درس در کودکان ، بهره گیری از روش یادگیری مشارکتی ، تاکید بر زندگی گروهی، توجه به فرداندیشی، سازماندهی محیطی شوق انگیز برای کودکان در مدرسه، تاکید بر روش تفکر، حفظ شادابی و نشاط کودکان، جامعیت برنامه درسی علمی و اصلاح و نوسازی آن، فرهنگ آموزش اثربخش و به کارگیری روشهای آموزشی موثر از مهمترین عوامل موفقیت آموزش و پرورش ژاپن است.

منبع :سایت daneshschool.com

نشریه دبیران موسسه فرهنگی آموزشی دانش

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/28 |

 

  

مروری بر کتاب لطفا به من نخندید

 

نویسنده:جودی بلانکو
مترجم:افسانه محمدی شاهرخ
موضوع:زورگویی

ناش.ایران بان

تاریخ انتشار:11/03/1390ا

داستان اين كتاب در مورد دختري به نام جودي است كه در كودكي و دوران مدرسه به خاطر مشكل جسمي كه دارد موردكم لطفي وبي رحمي همكلاسيهايش قرار گرفته و آنقدر در اين سالها آزرده شده كه با اينكه مدتها از آن اتفاق گذشته اما باز هم از روبه رو شدن با آنها و رفتن به گردهمايي بچه هاي دبيرستان كه به آن دعوت شده هراس دارد، در ادامه قسمتي از گذشته از زبان جودي برايمان شرح داده مي شود. سالهاي آخر راهنمايي سخت بود تلاش مي كردم خودم با شرايط وفق دهم اما هميشه نيروهايي  مرا از همسالانم جدا مي كند هر بار كه تلاش ميكردم در اين ديوار نامرئي نفوذ كنم مرا پس مي زد و به عقب پرت مي كرد. من آرزو داشتم كه بخشي از يك گروه باشم اماهر چه بيشتر به سمت همكلاسي هايم حركت ميكردم بيش تر مرا طرد مي كردند. حتي خودم را گاهي به دردسر مي انداختم براي پيدا كردن دوست، در اولين روز مدرسه خانم آدامز در كلاس فن بيان از همه دانش آموزان مي خواهد كه خود را به صورت كامل معرفي كنند، به ترتيب حروف الفبا نوبت به اسم من مي رسد، اسم قبل از من غايب است، شانس من است ديگر من هميشه دوست داشتم كه در برابر جمعيت صحبت كنم و البته جايزه اول مسابقات ايالتي را هم در مدرسة راهنمايي به دست آوردم.

ولي اگر من تنها كسي باشم كه از سخنراني خوشش مي آيد چه؟ اگر خوب صحبت كنم به من لقب خودشيرين خواهند داد و اين پايان شانس من براي پيدا كردن دوست در كلاس فن بيان خواد بود و اگر عمداً بد صحبت كنم تنها به خودم آسيب زده ام. خانم آدامز از من مي خواهد صحبت كنم ومن شروع مي كنم. سلام اسم من جودي بلانكو است و مي خواهم داستاني درباره يك بازنده براي شما تعريف كنم، كسي كه همه او را مسخره مي كردند او دلش براي پيدا كردن دوست پر مي زد. داستان او در مورد جانيس چاپلين بود، كسي كه همه موسيقي هايش را گوش  مي كردند و شايد هم افرادي مانند چاپلين در بين ما هستند، كه از تنهايي آسيب مي بينند، آنچه شما بايد بدانيد اين است كه براي  بعضي از بازنده ها شما مهم هستيد، دفعه بعدي كه خواستيد به كسي بخنديد يك لحظه صبر كنيد و به چاپلين فكر كنيد از اين كه به حرفهايم گوش كرديد متشكرم. خانم آدامز به من مي گويد عالي بود، اما باقي شنونده ها از سخنراني من خوششان نيامده، سرانجام زنگ به صدا درمي آيد، خانم آدامز ازمن براي بودن در گروه سخنراني دعوت مي كند. هنگامي كه به كلاس بعدي مي روم ، كسي اسم مرا صدا مي زند، و خود را نورين معرفي مي كند و ما با هم خيلي زود رابطه برقرار كرديم، امروز گذشت به نظر خودم بهتر از سال تحصيلي قبلي خواهد بود. با خودم مي گويم خدا مرا دوست دارد با وجود اينكه بارها زمين خورده ام خدا همچنان در مواقع مناسبي افرادي را در اطرافم قرار مي دهد كه به من قدرت و شجاعت يك مبارزة ديگر را مي دهند، معمولاً طرف ديگر مبارزه جنگجوي ديگري نيست بلكه شك و ترديد خودم است، به افراد مطرود ديگر مثل نورين كه از چنين حمايتهايي برخوردار نيستند فكر مي كنم كاش مي توانستم به آنها كمك كنم. زندگي در سالهاي دبيرستان مي گذرد ولي بايد بدانند كه به زودي فارغ التحصيل خواهيم شد و جراحتهايي كه توسطهمكلاسي هايمان به ما وارد شده سرانجام درمان و تبديل به زخمهاي كهنه خواهد شد. تابستان به سرعت باد مي گذرد، امروز اولين روز از سال آخر دبيرستان من است احساس ميكنم زنداني هستم كه مدت حبسش رو به پايان است، نمي دانم كسي متوجه تغيير بدنم خواهد شد يا نه به هر حال مشكل من حل شده، هر اتفاقي كه امسال بيفتد مي دانم كه از پس آن برمي آيم، رنگين كماني در افق پيداست، فارغ التحصيلي پذيرفته شدن در دانشگاه نيويورك سيتي بهترين هديه كريسمس است كه مي توانستم بگيرم به نظر من اتفاقات مهم زندگي انسانها شانسي نيستند همه اتفاقات دليل دارند، مي دانم كه طرد شدن و آزار ديدن هدفي در زندگي ام داشته است. چشمانم را مي بندم و به تمام افراد مطرود ديگري كه در سالهاي مدرسه مي شناختم فكر مي كنم ، نمي دانم سرنوشت همه ما چه خواهد شد من يكي از خوش شانس ها هستم چون سرشار از اميد به آينده ام، بعد از مرور خاطرات گذشته تمام ارادة خود را جمع مي كند و به سمت افرادي كه در گذشته او را آزار داده اند مي رود. اما تقريباً همه چير برعكس شده همه افرادي كه در گذشته با او سرد بوده اند و تحقيرش كرده اند به گرمي با او برخورد مي كنند وحتي از گذشته شرميگن بودند. جودي احساس مي كند به پرواز درآمده است سنگيني باري كه مدتها بر شانه هايش احساس مي كرد برداشته شده است، به همكلاسيهاي سابق كه در كنارش نشسته اند لبخندي مي زند، سرانجام مي تواند آنها و خودش را ببخشد. در پايان باز هم از زبان جودي مطالبي گفته مي شود كه واقعاً زيباست مي گويد براي هيچ كس آرزوي كودكي مثل كودكي خودم را ندارم، دردي كه در دوران نوجواني كشيده ام مرا قوي تر كرده و معناي (هر چه براي خود مي پسندي ، براي ديگران هم بپسند) را به من ياد داده است، من كشف كرده ام كه رفتار كردن با ديگران همان طور كه انتظار داري با تو رفتار كنند روش خوبي براي دوست يابي و تجارت است. اين قصه واقعي چشم هاي شما را به روي حقايق ناگوار و عواقب دراز مدت زورگويي باز ميكند، و نشان مي دهد كه چطور همه ما مي توانيم زندگي نوجوان خود را تغيير دهيم.
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/26 |
 

   

 
دروغ

*کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ* *فيلسوف است**


* *کسی که راست و دروغ برای او يکی است،* *چاپلوس است**


* *کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگويد،* *دلال است**


* *کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد،* *گدا است**


* *کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد،
 
* *قاضی است**

**
* *کسی که پول می گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست
 
جلوه دهد،* *وکيل است**

**
* *کسی که جز راست چيزی نمی گويد،* *بچه است**

**
* *کسی که به خودش هم دروغ می گويد،* *متکبر است**

**
* *کسی که دروغ خودش را باور می کند،* *ابله است**

**
* *کسی که سخنان دروغش شيرينست،* *شاعر است**

**
* *کسی که علی رغم ميل باطنی خود دروغ می گويد،* *همسر است**

**
* *کسی که اصلا دروغ نمی گويد،* *مرده است**

**
* *کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد،* *بازاری است**

**
* *کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد،* *پر حرف است**

**
* *کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،*
 
 *سياستمدار است**

**
* *کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند
 
 و به او می خندند،* *ديوانه
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/25 |

 

   
داستان واقعی وخیلی زیبا که درپاکستان اتفاق افتاده

 


  پزشک وجراح مشهور (د. ایشان) روزی برای شرکت

 دریک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت وتکریم او

بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد باعجله

 به فرودگاه رفت ..


 بعدازپرواز ناگهان اعلان کردندکه بخاطر اوضاع

نامساعدهوا ورعدوبرق وصاعقه، 

که باعث


ازکارافتادن یکی ازموتورهای هواپیماشده ،

مجبوریم فروداضطراری درنزدیکترین فرودگاه را داشته... باشیم..
دکتربلافاصله به دفتراستعلامات فرودگاه رفت وخطاب به آنهاگفت: من یک پزشک متخصص جهانی هستم وهردقیقه برای من برابر باجان خیلی انسانها هاست وشمامیخواهیدمن 16ساعت تواین فرودگاه منتظرهواپیمابمانم؟
یکی ازکارکنان گفت جناب دکتر، اگرخیلی عجله داریدمیتونیدیک ماشین دربست بگیریدتامقصدشماسه ساعت بیشترنمانده است .. دکتر ایشان باکمی درنگ پذیرفت وماشینی راکرایه کردوبراه افتادکه ناگهان در وسط راه اوضاع هوا نامساعد شدوبارندگی شدیدی شروع شد بطوریکه ادامه دادن برایش مقدورنبود ساعتی رفت تااینکه احساس کرد دیگه راه راگم کرده خسته وکوفته ودرمانده وباناامیدی براهش ادامه داد که ناگهان کلبه ای کوچک توجه اورابه خود جلب کرد.. کنار اون کلبه توقف کرد ودر را زد، صدای پیرزنی راشنید . بفرما داخل هرکه هستی..دربازاست... دکتر داخل شد وازپیرزن که زمین گیر بود خواست که اجازه دهدازتلفنش استفاده کند، پیرزن خنده ای کرد وگفت:کدام تلفن فرزندم؟ اینجا نه برقی هست ونه تلفنی...ولی بفرما واستراحت کن وبرای خودت استکانی چای بریزتاخستگی بدرکنی وکمی غذاهم هست بخور تاجون بگیری دکترازپیرزن تشکرکرد ومشغول خوردن شد، درحالیکه پیرزن مشغول خواندن نماز و دعابود که ناگهان متوجه طفل کوچکی شدکه بی حرکت بر روی تختی نزدیک پیرزن خوابیده بود، که هرازگاهی بین نمازهایش اورا تکان میداد

پیرزن مدتی طولانی به نمازودعامشغول بود، که دکتر روبه اوگفت: ... بخدا من شرمنده این لطف وکرم واخلاق نیکوی توشدم، امیدوارم که دعاهایت مستجاب شود. پیرزن گفت: و اما شما،..رهگذری هستیدکه خداوند به ما سفارش شما را کرده است.. ولی دعاهایم همه قبول شده است بجز یک دعا...
دکترایشان گفت: چه دعایی؟. گفت: این طفل معصومی که جلوچشم شماست نوه من هست که نه پدر داره ونه مادر، به یک بیماری مزمنی دچارشده که همه پزشکان اینجا ازعلاج آن عاجزهستند. به من گفته اند که یک پزشک جراح بزرگی بنام دکتر ایشان هست که اوقادر به علاجش هست ،..ولی اوخیلی ازمادورهست ودسترسی به او مشکل هست ومن هم نمیتوانم این بچه را پیش اوببرم..
میترسم این طفل بیچاره ومسکین خوار و گرفتارشود.پس ازالله خواسته ام که کارم را آسان کند..! دکترایشان درحالیکه
گریه میکرد گفت:

 

 به والله که دعای تو، هواپیماها را از کارانداخت وباعث زدن صاعقه ها شد وآسمان را به باریدن  واداشت.

 تا اینکه من دکتر را بسوی تو بکشاند ومن بخدا هرگز باورنداشتم که الله عزوجل با یک دعایی این چنین اسباب را برای بندگان مومنش مهیا میکند و بسوی آنها روانه میکندوقتی که دستها ازهمه اسباب کوتاه میشود، نا امید مشو


چون هنوز اصلی ترین پشتیبان را همراه خود داری

 

=============

تشکر از آقای شرفبیانی

 

 

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/17 |
 

 

 

فرهنگ آموزش در  ژاپن

 

دکتر ابوالفضل بختیاری

 

نگاهي به ژاپن

 

    كشور آتش‌فشاني و زلزله‌خيز ژاپن از 4 جزيزه‌ي بزرگ و 3900 جزيره‌ي

كوچك تشكيل شده است. مساخت ژاپن 378 هزار كيلومتر مربع (كمتر از

يك چهارم وسعت ايران) و جمعيت آن 125 ميليون نفر (تقريبا 2 برابر ايران)

است. بيش از 67 درصد اين كشور را كوه و جنگل و 15 درصد آن را

زمين‌هاي كشاورزي فرا گرفته است. اين كشور فاقد هر گونه منابع طبيعي

مثل نفت و گاز است ولي درآمد سرانه‌ي مردم آن 38 هزار دلار (15 برابر ايران) مي‌باشد. اين نشانگر آن است كه سطح رفاه در اين كشور آسيايي از آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي نيز بالاتر است و توجه به نيروي انساني و مديريت آن ، راز توسعه‌ و پيشرفت ژاپن بوده است.

عمر متوسط مردان ژاپني 78 و عمر متوسط زنان اين كشور 85 سال است. (15 سال بيشتر از ايران) دين و آيين مردم ژاپن “شينتو” و “بودايي” است و پيروان اين آيين‌ها حدود دو برابر جمعيت ژاپن هستند. زيرا بيشتر مردم اين كشور به هر دو آيين معتقدند. “شينتو” مجموعه‌اي از باورهاي ديرينه‌ي ژاپني‌ها است كه بر اساس آن كليه‌ي مظاهر طبيعت ، مانند كوه و ستاره و دريا خدايگان جداگانه‌اي دارند و بايد پرستش شوند. طبق آيين “شينتو” روح انسان بعد از مرگ جاودانه باقي مي‌ماند اما جهان ديگري وجود ندارد. بنابراين پاداش و كيفري هم براي اعمال آدمي نيست.

آيين بودايي در اواخر قرن ششم پيش از ميلاد (2600 سال قبل) توسط بودا و در كشور هند پايه‌گذاري و از طريق چين و كره به ژاپن راه يافت. طبق آيين بودايي ، روح افراد پس از مرگ به بدن فرد ديگري منتقل مي‌شود و در آنجا برحسب راحتي و سختي زندگي او ، به پاداش يا عقاب مي‌رسد. مهم‌ترين ويژگي مردم ژاپن سخت كوشي ، قناعت ، نظم و روحيه‌ي همكاري و مشاركت آنهاست.

تاريخ مدارس ژاپن

تاريخ آموزش و پرورش ژاپن را مي‌شود به دو دوره‌ي قبل و بعد از «انقلاب ميجي1» تقسيم كرد. اين انقلاب 20 سال بعد از اصلاحات اميركبير در سال 1868 ميلادي آغاز و ادامه پيدا كرد. تا قبل از اين انقلاب 2 نوع مدرسه در ژاپن بود «مدارس هانكو» ويژه‌ي سامورايي‌ها و «مدارس تراكويا» مخصوص مردم عادي. در سال 1871 يعني 3 سال بعد از انقلاب ميجي ، آموزش وپرورش ژاپن تاسيس شد. در سال 1872 تقريباً 28 درصد از افراد لازم‌التعليم به مدرسه‌ي ابتدايي مي‌رفتند و يك صد هزار نفر در دبيرستان ثبت‌نام كردند. در سال 1920 اين ميزان به يك ميليون و دويست هزار نفر افزايش پيدا كرد. در سال 1948 آموزش نابينايان اجباري شد. در سال 1986بيش از 90 درصد كودكان ژاپني به پيش‌دبستاني رفتند و 94 در صد دانش‌آموزان به مرحله‌ي دوم دبيرستان راه يافتند.

ساختار آموزش وپرورش ژاپن

تعليم و تربيت ژاپن به عهده‌ي وزارت آموزش و پرورش ، علوم و فرهنگ ژاپن است. اين وزارت ، آموزش كودكان را از دوره‌ي ابتدايي آغاز مي‌كند و تا پايان دانشگاه ادامه مي‌دهد. علاوه بر مدارس و دانشگاه ، مراكزي مانند موزه‌ها ، نمايشگاه‌ها ، سالن‌هاي تئاتر و سينما نيز زير نظر اين وزارت هستند. نحوه‌ي اداره‌ي مدارس ، انتخاب كتاب‌هاي درسي ، استخدام نيرو و تعيين روزهاي فعاليت مدارس به عهده‌ي ، شوراي آموزش و پرورش است. هر استان ، شهر و روستا شوراي آموزش و پرورش مخصوص به خود دارد. اين شوراها 3 تا 5 عضو دارند و توسط استاندار يا فرماندار به مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند. هزينه‌ها‌ي آموزش و پرورش همچون اداره‌ي آن بين دولت مركزي ، استانداري و شهرداري تقسيم مي‌شود. در سال 1984 حدود 30 درصد هزينه‌ي مدارس را دولت ، 44 درصد را استانداري‌ها و 26 درصد را شهرداري‌ها به عهده داشته‌اند.

استانداردهاي مدارس ژاپن

در ژاپن مساحت هر كلاس عادي 74 مترمربع است. مساحت مدرسه‌ي 6 كلاسه 10 هزار مترمربع و مساحت يك مدرسه‌ي 12 كلاسه 16 هزار متر مربع است. هر مدرسه‌ي ابتدايي داراي اتاق تكثير ، اتاق بهداشت ، اتاق موسيقي ، سالن غذاخوري ، سالن ورزش و استخر سر پوشيده و زمين چمن است.

در سال 1986بيش از 95 درصد مدارس داراي سالن ورزش با مساحت حداقل 800 متر و حدود 81 درصد مدارس ابتدايي و 70 درصد مدارس متوسطه داراي استخر سر پوشيده بوده است. مدارس ژاپن داراي امكانات كافي در بخش سمعي بصري هستند. در سال 1989 ميلادي (1368 شمسي) حدود 99 درصد مدارس داراي تلويزيون ، اورهد و ويدئو بوده‌اند. در سال 1998 به طور متوسط هر مدرسه‌ي ابتدايي 10 رايانه داشت. اين تعداد براي مدارس متوسطه بيشتر است. در سال 1992 بيش از 99 درصد دانش‌آموزان ابتدايي و 82 در صد دانش‌آموزان مدارس متوسطه ناهار دريافت مي‌كردند.

آموزش در مدارس ژاپن

ساعت حضور دانش‌آموزان در مدارس 44 ساعت در هفته است و ازساعت 8 صبح تا 4 عصر به صورت پيوسته ادامه دارد. دانش‌آموزان ابتدايي 22 ساعت و متوسطه 16 ساعت را در كلاس درس سپري مي‌كنند و بقيه‌ي ساعات با برنامه‌هايي مانند فعاليت‌هاي گروهي ، جشن‌ها و ناهار و استراحت سپري مي‌شود. (دانش‌آموزان مدارس ابتدايي ايران 24 ساعت و در مقاطع راهنمايي و متوسطه 33 يا 36 ساعت به مدرسه مي‌روند كه تقريباً تمام اين ساعات در كلاس سپري مي‌شود) هر سال تحصيلي 240 روزاست. (سال تحصيلي در ايران كمتر از 180 روز است) در مدارس ابتدايي به ايجاد محيطي شاداب ، جذاب ، دوستانه و با نشاط ، بيشتر از آموختن مسائل علمي تاكيد شده است. معلمان عقيده دارند دانش‌آموزان اين مقطع براي يادگيري علم به مدرسه نمي‌آيند بلكه هدف از مدرسه ديدار دوستان است. در مدارس ابتدايي به بازي ، كار دستي ، موسيقي و خانه‌داري (آشپزي و خياطي و نظافت) توجه بسيار مي‌شود. اين گونه برنامه‌ها يك سوم اوقات دانش‌آموزان را به خود اختصاص مي‌دهد. دانش‌آموزان مدارس ژاپن از همان كلاس اول ابتدايي در برنامه‌اي با عنوان به سوي كار ، به يادگيري و انجام حرفه‌هايي مانند زراعت و صنعت مي‌پردازند.

در مطالعات “تيمز” كه در باره‌ي پيشرفت تحصيلي بيش از 40 كشور جهان و در درس‌هاي رياضي و علوم تجربي انجام گرفته است ، ژاپن در اين 2 درس و در تمام مقاطع سني بين 3 كشور اول بوده و ايران به همراهي كلمبيا و آفريقاي جنوبي در انتهاي جدول قرار دارند. هم‌چنين “پروفسور وزرا وگل” « ezra vogel » استاد دانشگاه هاروارد در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافت كه دانش‌آموزان ژاپني كه دوره‌ي ابتدايي را در كشور آمريكا گذرانده‌اند هنگام بازگشت به كشور خود از همسالان خود در درس‌هاي رياضي و علوم عقب‌ترند.

يادگيري در طول زندگي

يكي از برنامه‌هاي مدارس ژاپن اجراي برنامه‌هاي يادگيري در همه‌ي زندگي است. در حقيقت يادگيري در تمام عمر به اندازه‌ي آموزش و پرورش رسمي اهميت دارد. شعار آنها اين است “هر فرد در هر جا و هر زمان بايد بياموزد”. ايجاد مراكز دانشگاهي مكاتبه‌اي ، مدارس شبانه و دانشگاه سيما براي اين منظور فعاليت مي‌كند.

در زیر بعضی ویژگی‌های مدارس دوره‌ي ابتدایی و راهنمایی ژاپن را می‌خوانیم:

- به دانش‌آموز نمره داده نمی‌شود و هیچ دانش‌آموزی مردود نخواهد شد. نمره ، ابزاری برای کنترل نیست و مربی واقعا پرورش دهنده است.

- کار گروهی مبنای آموزش است. کلوپ‌ها و گروه‌های مختلف در مدارس فعال هستند و دانش‌آموز در گروه‌های مختلف عضو می‌شود و انجام کار جمعی را می‌آموزد.

- آموزشِ مسئولیت‌پذیری با دادن مسئولیت‌های کوچک به کودکان مثل پرورش یک گل و وادار كردن او جهت پاسخ‌گویی نسبت به این مسئولیت.

- هزینه‌ي آموزش در تمام مدارس روستاها و شهرها یکسان است.

- در ژاپن ، سرایدار وجود ندارد و وظیفه‌ي تمیز نگه داشتن مدارس حتی سرویس‌های بهداشتی به صورت گروهی به دانش‌آموزان سپرده می‌شود.

- در مدارس ژاپن ، گروه‌های ویژه‌ای مثل شاگرد اول‌ها ، با استعدادها ، پیشتازان و فرزانگان وجود ندارد. همه می‌توانند در اردوها و برنامه‌های مختلف شرکت کنند.

- همه‌ي دانش‌آموزان با هر شکل و قیافه و وضعیت مالی و استعداد در هر جای کشور (پایتخت و شهر و روستا) به طور یکسان آموزش می‌بینند و مدارس تیزهوشان یا مدارس ویژه وجود ندارد.

- در ژاپن استعدادها شناسایی می‌شود و بعد از دوره‌ي راهنمایی تفکیک‌ها صورت می‌گیرد. به کسی به خاطر یک استعداد خاص نسبت به دیگران بهای خاصی داده نمی‌شود ، چون هر کدام از دانش‌آموزان در زمینه‌ي خاصی استعداد دارند.

- در مدارس ژاپن ، شادی و سر و صدا و جنجال موج می‌زند و کسی با چوب و کتک و فحش و تشر مانع از خوشحالی و جیغ و داد و تحرک بچه‌ها نمی‌شود.

- برنامه‌های ویژه‌ای برای شاد نگهداشتن دانش‌آموزان در مدارس ژاپن در نظر گرفته می‌شود.

- ژاپنی‌ها اصلا از خرج کردن برای تجهیز مدارس ابایی ندارند و بودجه‌های هنگفتی صرف تجهیز مدارس به کتابخانه ، آزمایشگاه ، زمین بازی ، وسایل ورزشی ، استخر شنا ، سالن نمایش ، وسائل سمعی و بصری و حتی گلخانه می‌كنند.

حال شما نظام تربیتی ایران را در نظر بگیرید که:

- نمره ملاک اصلی است.

- هیچ دو مدرسه‌ای مثل هم نیستند.

- تفاوت مدارس شهر و روستا ، از زمین تا آسمان است.

- کافی است دانش‌آموزی نمرات خوبی داشته باشد تا به عنوان گل سر سبد مدرسه انتخاب شود.

- یک دانش‌آموز به دلیل كسب نمرات خوب ، حق شرکت در تمام اردوها را دارد و فلان دانش‌آموز دیگر در طول تمام دوران تحصيل حتی یک اردو هم نتوانسته برود.

- تشکیل گروه‌هایی مثل فرزانگان و پیشتازان و استفاده‌ي خاص افراد این گروه‌ها از امکانات آموزش و پرورش , که متاسفانه افراد این گروه‌ها معمولا همان شاگرد اول‌های مدارس هستند.

- تعدادي از دانش‌آموزان به دلیل وضعیت مالی خوب و رفتن به مدارس خاص ، آینده‌ي تضمین شده‌ای دارند و بسیاری از دانش‌آموزان پر استعداد به دليل وضعيت مالي نا مطلوب امکان رشد ندارند.

- آموزش کار گروهی هم که دیگه نیاز به گفتن ندارد.

- وضعیت تجهیز مدارس هم . . . (بسياري از امثال ما تا دوره‌ي دانشگاه فقط یکی دو بار به آزمایشگاه رفته‌ايم که امکان دست زدن به وسائل را هم نداشتيم)

————————————————-

 

1 - ژاپني‌ها در سال ۱۸۶۸ در زمان امپراتوري «موتوسو هيتو» (Mutsuhito) به اتفاق صدر اعظمش «هيرو بومي اي تو» (Hirobumi Ito) اقدامي انجام دادند و دست «شگون‌ها» (Shogoun) يا سپهسالاران كل و عوامل نفوذي سنت گرا ، مرتجع و فاسد را از دربار ژاپن كوتاه كردند. از ۱۸۶۸ تا ۱۸۸۹ يعني به مدت ۲۱ سال آنها با ساختن دارالفنون‌هايي شبيه اروپا و فرستادن محصل به خارج و استخدام اساتيد خارجي ، ژاپن را به قول “آلبرماله” – مورخ فرانسوي – به اندازه‌ي ششصد سال جلو بردند.

سرزميني كه به صورت سنتي به كشور آفتاب طالع معروف بود ، در اثر اين دگرگوني بزرگ فرهنگي كه در تاريخ ژاپن به «انقلاب ميجي» (Meigi) (نهضت صلح روشن) معروف شد ، در رديف قدرت‌هاي اروپايي قرار گرفت. به طوري كه در ۱۹۰۵ ميلادي (۱۲۸۴ شمسي) ژاپن يگانه كشور آسيا بود كه روسيه ، يعني بزرگ‌ترين كشور اروپايي ، را طي جنگ دريايي “تسو شيما” شكست داد. و در واقع آفتاب بخت ژاپن طالع گرديد و در زمره‌ي قدرت‌هاي بزرگ جهان در آمد. ميرزا تقي‌خان اميركبير چهارده سال قبل از ژاپني‌ها دست كساني چون سلطنه‌ها ، دوله‌ها و افراد فاسد با نفوذ را از دربار ايران كوتاه كرده بود. آنها در دربار ناصرالدين شاه همان مقامي را داشتند كه شگون‌ها در دربار ژاپن ، ولي افسوس كه دست اجنبي اين راد مرد را از ايران گرفت.

===============

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/17 |

 

 

 

     

       چرا در ژاپن کسی مرگ بر آمریکا نمی گوید؟

 

 

چرا در ژاپن کسی مرگ بر آمریکا نمی گوید؟
از یکی از مقامات ژاپن پرسیدند: شما تنها کشوری بودید که امریکا علیه تان از بمب اتم استفاده کرد، قاعدتا شما باید بزرگترین دشمن آمریکا باشید، پس چراهیچوقت شعار «مرگ بر آمریکا» سر نمیدهید؟؟؟او پاسخ داد: شعار دادن مال اونهایی هست که در عمل هیچ کاری نمیتوانند بکنند! همینکه بر روی میز رئیس جمهور امریکا تلفن پاناسونیک ما نشسته یعنی اینکه ما پیروز شدیم

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/15 |

 

 

یه جمله طلائی از آنتونی رابینز :

هرگاه تصمیم مهمی را دشوار یافتید

 

بدانید که علتش تنها یک چیز است

 

و آن اینکه تصور روشنی از ارزشهای خود ندارید

 

آنتونی رابینز

 

گاه برای ساختن باید ویران کرد .

 

-------------------

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/15 |

پنجاه و چهار سخن زیبا

1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

3- قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)

4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

۵- عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

(چاردینی)

8- آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کاهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوکو)

9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسکات پک)

10- زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)

11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)

12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)

14- جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)

15- هنر کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)

16- تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)

18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسکات پک)

19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. (آرنت)

20- برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)

21- شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

22- آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

23- اگر دریچه های ادراک شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها.

(بلیک)

24- برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

25- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه

است. (فرانکلین)

26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی. (هیلزهام)

27- هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)

28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

30- برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)

31- تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که

بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. (ادگارمون)

32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که «یکی» در «چند» است و «چند» در

«یکی». (ادگارمون)

33- آرامش،زن دل‌انگیزی است که در نزدیکی دانایی منزل دارد. (اپیکارموس)

34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

35- تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)

36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.

37- علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

38- من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)

39- دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

40- تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

41- خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)

42- تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)

43- تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود.

(ضرب‌المثل چینی)

44- بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

45- اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. (دیل

کارنگی)

46- شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

48- ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

40- به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. (ضرب‌المثل چینی)

50- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. (ضرب‌المثل هندی)

51- برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. (ضرب‌المثل انگلیسی)

52- به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. (ضرب‌المثل فارسی)

53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. (ضرب‌المثل هندی)

54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.(حضرت علی علیه‌السلام)

 

===========================================

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/15 |

  

اي پدر ، اي مادر
 
من به رفتار شما مي نگرم ،
 
 
    ديده ام ناظر اعمال شماست ،
 
  بهر من خوب و بد از كار شما مفهوم است
  
عمل و كار شما الگوي رفتار من
 
 
است ، نه چنان مي شوم آخر كه
 
 
شما مي خواهيد ، وضع من بسته به
 
رفتار شماست
 
 
اي پدر ، اي مادر
 
 
من در آئينه سيماي شما ،
 
    آنچه اندر دلتان مي گذرد 
 
 ميخوانم  
 
 
بهتر آنست كه با من همه صادق باشيد ،
     تا نگيرد دل من رنگ ريا
 
 
اي پدر ، اي مادر 
 
اشتباهي اگر از من سرزد ،
 
  كاه را کُه مكنيد ،
 
      نخ مو را منماييد طناب
    
من هم انسانم و لغزش دارم ،
 
      با زبان خوش خود ذهن من
 
آگاه كنيد
     ، تا كه ديگر نكنم كار خطا را تكرار
 
اي پدر ، اي مادر
 
بينتان همدلي ار باشد و مهر ،
 
   من چو گل در برتان شادابم 
 
مگذاريد كه الفت ز ميان برخيزد ،
 
  من پريشان شوم و آشفته
 
نقض پيمان مكنيد ،
      كه خدا بين شما عهد مودّت بسته است
 
اي پدر ، اي مادر
 
با كسي هيچ قياسم مكنيد ،
 
       هر گلي رنگي و بويي دارد
 
نقش من با ديگران يكسان نيست ،
    وضع من وضعيت آنان نيست ،
 
در جهان من تك و بي همتايم 
 
اي پدر ، اي مادر
 
احتياجم همه پوشاك و
 
 غذا تنها نيست ،   
 
من به امنيت خاطر ، چو غذا محتاجم
 
من محبت ز شما مي خواهم ،    
 
دل پاك من ، از اين عاطفه لبريز كنيد
 
دوستتان دارم و دوستم باشيد
 
 
 
« شعر : غلامعلی عطایی»
اسحاق قصوری درگاهی / دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش / پیام نور تهران جنوب
نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/14 |
 

         پژوهشنامه

پ‍ژوهشنامه از 8 بخش اصلي تشكيل شده است.

1.عنوان

2. مولف و سازماني كه به آن وابسته است

3.چكيده

4.مقدمه

5.روش

6.نتايج

7.بحث و نتيجه گيري

8.منابع

عنوان پژوهشنامه

عنوان پژوهشنامه بايد مفهوم اصلي پژوهش را نشان دهد.به سخن ديگر،عنوان بايد به طور خلاصه مضمون اصلي پژوهش و متغير ها يا مسائل نظري مورد پژوهش و رابطه بين آنها را نشان دهد. مثلا«تاثير تغيير شكل حروف بر سرعت خواندن.»

مولف و سازماني كه به آن وابسته است

در صفحه عنوان پژوهشنامه ، نام مولف يا مولفان ذكر مي شود و در سطر زير آن نام موسسه مثلا دانشكده يا دانشگاهي كه هر يك از مولفان يا پژوهشگران در آن مشغول به كار است مي آيد.

چكيده

در آغاز پژوهشنامه،خلاصه اي بسيار فشرده از مراحل و نتايج ،پژوهش آورده مي شود كه چكيده نام دارد.

در نوشتن چكيده نكات زير را در نظر بگيريد:

1.نقل قول مستقيم نكنيد.بلكه مطالب ديگران را به زبان خودتان خلاصه نمائيد.

2.اصطلاحات كليدي ومهم را در چكيده بياوريد.

3.براي شماره ها به جاي حروف از ارقام استفاده كنيد.

4.فقط گزارش كنيد نقد و ارزشيابي و اظهار نظر نكنيد.

5.در نوشتن مطالب از زمان گذشته استفاده كنيد.

مقدمه

بلافاصله پس از چكيده پژوهشنامه بخش مقدمه، معرفي[1]آغاز مي شود در اين بخش موارد زير توضيح داده مي شود.

1.هدف پژوهش

2. مسئله مورد پژوهش

3. جايگاه مسئله مورد پژوهش در رابطه با پژوهش هاي مربوط به آن

4. فرضيه يا فرضيه ها

5. تعريف متغير ها

روش

در اين بخش از پژوهشنامه روش[2]جمع آوري و تحليل داده ها و چگونگي يا شيوه اجراي پژوهش معرفي مي شود. و 2 هدف را دنبال مي كند:

1. خواننده از طريق نتايج پژوهش (با بخش روش) اعتبار نتايج را مورد داوري قرار مي دهد كه در بخش روش حداقل اطلاعات كفايت مي كند و از دادن توضيح اضافي خودداري مي شود.

2. پژوهشگر با مطالعه اين بخش (روش) اگر بخواهد مي تواند آن پژوهش را با دقت و با رعايت كليه جزئيات تكرار كند.

نتايج

در بخش نتايج[3]يا يافته ها[4]، توصيف كلامي مختصر ومفيدي از آنچه بدست آمده كه به دو صورت خلاصه مي كند

1.جداول : از طريق جدول نتايج را بطور دقيق و در يك فضاي كم خلاصه و ارائه مي دهد.

2. شكل: به روشني تاثير متغير ها و كنش متقابل يا تعادل ميان آنها را نشان مي دهد و به خواننده كمك مي كند تا مفاهيم اصلي حاصل از نتايج را درك كند.

بحث و نتيجه گيري

در بخش بحث ،كل پژوهشنامه را به هم ربط مي دهد بنابراين،ابتدا بايد خلاصه اي از يافته هاي عمده پژوهش در اين بخش معرفي شود و سعي شود نتايج حاصل از پژوهش و با توجه به نظريه هاي موجود تبيين گردند و همچنين يافته ها را به هم تعميم دهد.

منابع

منابع به فهرست اسناد مربوط به مطالبی كه در متن به آنها اشاره شده است گفته مي شود.در بخش منابع پ‍ژوهشنامه بايد دقت شود تمامي ماخذي كه در متن مورد استفاده قرار گرفته را در فهرست منابع آورده شود.

منبع:

سيف،علي اكبر(1375). روش تهيه پژوهشنامه (ويرايش سوم). تهران:نشر دوران. فصل 3 .

 

======================

با تشکر از  بارانی

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/13 |
    بزی که مانع موفقیت ماست!

 


روزگاری مرید ومرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفر هایشان در بیابانی گم شدند وتا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. نا گهان از دور نوری دیدند وبا شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند.آن ها آن شب را مهمان او شدند. واو نیز از شیر تنها بزی که داشت به آن ها داد تا گرسنگی راه بدر کنند.

روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و به راه خود ادامه دادند. در مسیر، مرید همواره در فکرآن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذرانند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند،تا این که به مرشد خود قضیه را گفت.مرشد فرزانه پس از اندکی تامل پاسخ داد:"اگر واقعا می خواهی به آن ها کمک کنی برگرد و بزشان را بکش!".

مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از آن جا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت وبرگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت واز آن جا دور شد....

سال های سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن و بجه هایش چه آمد.

روزی از روزها مرید ومرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود.

سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آن ها را به قصری در داخل شهر راهنمایی کردند.صاحب قصر زنی بود با لباس های بسیار مجلل و خدم و حشم فراوان که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی کرد، و دستور داد به آن ها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آن ها نزد زن رفتند تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آن ها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود :

سال های بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتیم زندگی سپری می کردیم. یک روز صبح دیدیم که بزمان مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار اندوهگین شدیم ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذران زندگی با فرزندانم هر کدام به کاری روی آوریم.ابتدا بسیار سخت بود ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت هایی در کارشان کسب کردند.فرزند بزرگترم زمین زراعی مستعدی در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد ودیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم زندگی می کنیم.

مرید که پی به راز مسئله برده بود از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود....هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشدمان است،و باید برای رسیدن به موفقیت و موقعیت بهتر آن را فدا کنیم.

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/13 |

  عزت نفس         عزت نفس چیست؟شاید این کلمه برای بسیاری از شما نا آشنا باشد .

 

عزت نفس یعنی اینکه شما  تا چه اندازه خود را ارزشمند و مهم تلقی کنید .

عزت نفس همان تصوری است
که شما از خودتان دارید احساساتی که درباره موفقیت های کوچک وبزرگ
زندگیتان داریدهه از همین جا ناشی میشود. عزت نفس داستن به این معنا نیست
که بی مورد به خودتان بنازید و دچار غرور و خودخواهی شوید، یا این که
تصور کنید آدم به عیب و نقصو سراپا خوبی هستید.

" هیچ کس اینطور نیست."

عزت نفس یعنی همانطور که هستید خودتان را دوست داشته باشید و بدانید که
با وجود تمام نقص ها و کمبودها با ز هم انسان ارزشمندی هستید و شایستگی
این را که دیگران دوستتان داشته باشند و شما را بپذیرند دارید.

اهمیت داشتن عزت نفس

داشتن عزت نفس بالا برای رسیدن به موفقیت بسیار مهم است زیرا موجب میشود
شما شهامت انجام دادن کارهایی را پیدا کنید که قبلا" انجام نداده اید به
توانایی ها و استعدادهایتان اعتقاد داشته باشید عزت نفس داشتن موجب میشود
به خودتان احترام بگذارید . حتی زمانی که شکست می خورید . وزمانی که شما
به خودتان احترام بگذارید دیگران هم برایتان ارزش و احترام قائل می شوند.
کسانی که عزت نفس بالایی دارند معمولا" در زندگی تصمییمات درستی می گیرند
. مثلا" اگر شما از عزت نفس بالایی برخوردار باشید ، زمانی که بنگرید
دوستانتان کار احمقانه ای یا خطر ناکی انجام می دهد دیگر به خاطر فکری که
آنها درباره شما می کنند، یا پذیرفته شدن در گروه آنها از آن کار اشتباه
تقلید کور کورانه نمی کنید.

زیرا شما آنقدر با هوش هستید مکه بتوانید تصمیم درستی بگیرید و برای
امنیت سلامتی و احساستان ارزش قائلید وآنها را بیهوده به خطر نمی
اندازید.

چگونگی شکل گیری عزت نفس

عزت نفس از زمانی که فرد بسیار کوچک است در او به وجود می آید در مورد
بچه های نوپا یا خرد سال عزت نفس یا تشویق ها و تاییدهای دیگران تقویت می
شود . وقتی بچه ها بزرگتر می شوند نقش مهمی در بالا بردن عزت نفسشان پیدا
می کنند . موفقیت هایی مانند گرفتن نمره خوب در امتحانات ، پیروز شدن در
یک رقابت ورزشی و حتی دوست خوبی برای دیگران بودن یا توانایی شوخ طبعی و
شاد کردن دیگران در تقویت عزت نفس موثر است خانواده و اطرافیان مانند
مربی ها ، معلم ها ، هم تیمی ها و هم کلاسی ها و ...... هم می توانند در
بالا بردن عزت نفس موثر باشند . آنها می توانند به شما کمک کنند تا به
توانایی هاو قابلیت هایتان پی ببرید و زمانی که شکست می خورید شما را
تشویق می کنند همه این موارد موجب می شود تا شما دید مثبتی به خودتان
داشته باشید و به موفقیت های قبلی هر چه قدر هم که کوچک باشند افتخار
کنید و مطمئن باشید که کارهای بسیار زیادی هستند که می توانید در آینده
به خوبی از پس انجام دادنشان بر آیید.تقویت عزت نفس

اگربیش از حد به خودتان ایراد می گیرید یا به طور کامل احساس خوبی درباره
خودتان ندارید باید سریع دست به کار شوید و برای افزایش عزت نفستان اقدام
کنید . زیرا نداشتن عزت نفس موجب می شود غمگین باشید جرات امتحان کردن
چیزهای جدید را نداشته باشید، نتوانید دوستان خوبی پیدا کنید و محیط
مدرسه و جامعه برایتان غیر قابل تحمل شود

و زمانی که باید تصمیمات مهم و سختی بگیرید با مشکلات زیادی احتیاج دارید
تا به بیراهه نروید .

فهرستی از کارهایی که در انجام دادن آن تبحر دارید تهیه کنید می توانید
هر چیزی را به فهرست اضافه کنید از نقاط ضعفتان که هم خود شما آنها را می
دانید و هم افراد دیگر شاهد آن بوده اند . زمانی که فهرست را کامل کردید
سعی کنید جنبه مثبت هر کدام از این خصوصیات یا مشکلات را پیدا کنید ،
مثلا":

- نامرتب است

- وسواس ندارد

- خجالتی است

- معتدل است

- ساکت است

- نگران است

- با دقت فکر می کندو....

آیا می دانید یا می خواهید این صفات را داشته باشید؟ حال فهرست را در
مکانی مناسب و قابل رویت نصب کنید نقاط قوت جدید و آن چه را که بهبود می
بخشد را کم کم به این فهرست اضافه نمایید تا در آینده ای نزدیک راهی برای
پرورش استعدادها با توانایی هایتان در آن زمینه بیابید.سخنان کوتاه:

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ناتوان ترین مردم کسی است که از بازسازی خویش عاجز باشد.خود را سرزنش
نکنید ، زیرا خود باوری را کاهش می دهد.قبل از هر چیزی خود را مشمول عفو
قرار دهید ، باید خود را تصمیمات غیر عاقلانه و حرف های احمقانه گذشته
تبرئه کنید ، و خطاها و لغزش های گذشته خود را ببخشید . کسی که توانایی
بخشیدن خود را ندارد ، شب از بی خوابی رنج می برد و روز از ملامت و
خستگی.افکارتان را تحت کننترل در آ ورید اجازه ندهید در درونتان هیولای
زشت بد گمانی و منفی بافی اعتماد به نفس شما را از بین ببرد.

----------------------------------------------
 منابع:

راهکارهای سالم زیستن / رامین کریمیعزت نفس / غزاله مرعشی

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/10 |

    فرهنگ آموزش در ژاپن
 
        دکتر ابوالفضل بختیاری       
 

 

 

 


  ساختار آموزشي ژاپن

سيستم اساسي آموزش برپايه تركيبي از نظام‌هاي آموزشي انگلستان،
فرانسه و آمريكا قالب ريزي شده و شايد مدل آموزش آمريكا بيشترين تأثير را
داشته است. نظام آموزشي زاپن به طور كلي از مقاطع آموزشي مختلف به
شرح ذيل متشكل ميگردد:

. مراكز پيش دبستاني

. مدارس ابتدايي (شوگاكو)

. مدارس مقدماتي متوسطه (چوگاكو)

. مدارس تكميلي متوسطه (كوكو ؛ كوتايگاكو)

. مراكز دانشگاهي

الگوي اصلي نـظام مدرسه در ژاپن سيستمي يكپارچه مي باشد . اين سيستم بعد از سال 1947، و با اصلاح سيستم دو گانه قبلي بنا نهاده شد. مدارس عالي فنّي در سال 1962 بعنوان مؤسسه اي اضافي بر مؤسسات سيستم يكپارچه و با هدف تربيت متخصّصان مهندسي درجة مياني ايجاد شدند، امّا تعداد اين مدارس هنوز به نسبت پايين است .

6 سال مدرسه ابتدايي و 3 سال مقطع مقدماتي متوسطه اجباري است. درصد حضور در مدرسه در هر دوسطح 99.8 درصد مي باشد.حدود 96.8 درصد از كساني كه دوره مقدماتي متوسطه را به اتمام رسانده اند، پس از گذراندن امتحان ورودي به مقطع تكميلي متوسطه راه مي يابند كه خود به سه نوع تقسيم مي شوند :

. مدارس آموزش عمومي

. مدارس حرفه اي كه دانش كاربردي و تكنيكهاي صنعت ، كشاورزي، بازرگاني و غيره را آموزش ميدهند.

. مدارس مكاتبه اي تركيبي

بسياري از مراكز تكميلي متوسطه هم دروس عمومي و هم دروس حرفه اي راارائه ميدهند .

دوره حضور در مراكز تكميلي متوسطه براي دانش آموزان تمام وقت 3 سال و براي دانش آموزان پاره وقت سه سال يا بيشتر مي باشد. دانش آموان پاره وقت 7/0درصد كلّ تعداد دانش آموزان مراكز تكميلي متوسطه را تشكيل ميدهند. بعلاوه ،دروس مكاتبه اي در سطح دبيرستان در دسترس مي باشند . تحت اين سيستم، يك دانش آموز كتابهاي داده شده را مطالعه مي كند و در فواصل معيّن مقالات تخصّصي اي در مورد موضوعات داده شده ارائه ميدهد، و براي دوره اي معيّن آموزش مي بيند و اگر در امتحانات قبول شود، به او ديپلم متوسطه اعطا مي شود .مدارس عالي عموماً براساس دوره هاي دوساله عمل مي كنند. كالجهايي وجود دارند كه دوره هاي سه ساله ارائه مي دهند، امّا تعدادشان كم است . يكي از ديژگيهاي اين كالجها اين است كه تعداد زيادي از آنها مختص زنان مي باشند.تعداد كلّ مدارس عالي در اول ماه مي 1997 ، 595 مدرسه بوده است.از كلّ ثبت نام ،2/90درصد را دختران تشكيل ميدهند . دوّمين ويژگي اين مدارس اين است كه تعداد قابل توجهي از آنها مؤسساتي خصوصي هستند . مدارس عالي خصوصي 7/84 درصد كلّ مدارس عالي را تشكيل ميدهند سوّمين ويژگي، روند اخير مستقر سازي مدارس عالي درشهرستانهاي كوچك، متوسط و مناطق روستايي مي باشد.كالجها يا دانشگا هها مطابق با دوره هاي چهار ساله عمل مي كنند. دانشجويان در طول اين چهار سال، دورة آموزش عمومي ( شامل سه بخش ادبيات و علوم انساني، علوم اجتماعي و علوم طبيعي)، زبان خارجي، دوره هاي بهداشت و بدنسازي، و دوره هاي تخصّصي را مي گذرانند . امّا دانشجويان پزشـكي بايد دوره هاي 4 سالة علـوم پزشـكي را بـگذرانند و دو سال هم بيشتر از دانشـجويان رشته هاي ديگر صرف تحصيل كنند. برخي از دانشگاه ها دوره هاي پنج سالة شبانه اي براي جواناني فراهم مي آورند كه در طول روزكار مي كنند. در سال 1997،2/5 درصد كلّ دانشجويان دانشگاه دوره هاي شبانه را مي گذراندند . علاوه بر آن، چند دانشگاه هم دوره هاي مكاتبه اي ارائه ميدهند. تفاوتهاي گسترده اي ميان يك مؤسسه آموزش عالي و مؤسسه ديگر براساس نوع مؤسسه سنّت و تاريخ و بسياري عوامل ديگر وجود دارد .تفاوتهاي عظيمي هم مي تواند در تسهيلات و كيفيّت آموزش مشاهده شود.به اين علّت، كالجها و دانشگاه ها براساس اعتبارشان درجه بندي مي شوند.در نتيجه ، نرخ تقاضاي ورود به مؤسسات بسيار معتبر بسيار بالاست.

دانشگاه هاي كارشناسي ارشد ، دوره اي دوساله براي مدرك فوق ليسانس و دورة سه ساله جهت مدرك دكتراي بعد از دوره كارشناسي ارشد ارائه ميدهند.دانشجويان فوق ليسانس مدرك فوق ليسانس يا دكترا را بعد از گذراندن امتحان دريافت ميدارند.با اين حال در مورد دانشجويان پزشكي، از آنجا كه بايد دورة 6 سالة كارشناسي را بگذرانند، فقط دورة دكتري در سطح فوق ليسانس ارائه ميشود.
       نگاهي گذرا

در طول دورة طولاني مدت فئودالي پيش از دوران اصلاحات ميجي در سال 1868، تشكيلات آموزش مختلفي جهت ارائه خدمت به نياز‌هاي طبقات مختلف اجتماعي توسعه يافتند. لرد‌هاي ايالتي، مدارس ويژه‌اي براي كودكان طبقه رزمنده، و مدارسي براي اعضاي ثروتمندتر طبقه كشاورز و بازرگان راه اندازي كردند كه توسط جامعه روستايي اداره مي‌شدند. نوع ديگري از مدارس خصوصي تراكويا بود كه خواندن و نوشتن و رياضيات را به كودكان مردم عامي آموزش مي‌دادند و اغلب در مناطق شهري قرار داشتند.يك سيستم مدرن و ملي آموزشي در سال 1872 در ژاپن مطرح شد. در اين زمان بود كه دولت مدارس ابتدايي و راهنمايي را در سراسر كشور راه اندازي كرد. در سال 1886، هر كودكي بايد 3 يا 4 سال در مدرسه ابتدايي حضور مي‌يافت. در سال 1990 آموزش اجباري رايگان شد، و در سال 1908، دورة‌ آن تا 6 سال توسعه يافت. بعد از جنگ جهاني دوم ،‌اين دوره مجدداً توسعه يافت و به 9 سال فعلي رسيد ،‌كه دوران ابتدايي و راهنمايي را شامل مي‌شد. ساختار اصلي و اصول نظام آموزش فعلي در 2 قانون مصوبه 1947 طرح ريزي شدند كه قانون اساسي آموزش و قانون آموزش مدرسه‌اي مي‌باشند. يك اصل پايه‌اي كه در قانون اساسي تشريح شده، تساوي فرصت آموزش براي همه مي‌باشد. اين قانون تبعيض بر اساس نژاد، طبقه، جنسيت، موقعيت اجتماعي، شرايط اقتصادي يا سوابق خانوادگي را ممنوع مي‌كند.هدف اصلي نظام آموزش، خلق شهرونداني متكي به خود از ملتي دموكرات و صلح طلب مي‌باشد كه به حقوق بشر احترام بگذارند و به حقيقت و صلح عشق بورزند. اين قانون بر اهميت آگاهي سياسي و بردباري ندهي در رشد شهرونداني سالم تأكيد مي‌ورزد، اما بالاخص هر گونه رابطه‌اي را ميان احزاب سياسي يا مذهبي و آموزش ممنوع مي‌كند. مطالعات اجتماعي شامل عنصر مركزي برنامة آموزش مدارس دولتي منطبق با قانون اساسي آموزش مي‌باشد، كه از دولت و مسئولان محلي نيز درخواست مي‌كند مؤسساتي چون كتابخانه، موزه و تالار شهرداري را تأسيس كنند.در حال حاضرنظام آموزشي زاپن به 5 مرحله به شرح ذيل تقسيم مي‌شود :

. مقطع پيش دبستاني (يك تا سه سال)

. مقطع ابتدايي (شش سال)

. مقطع مقدماتي متوسطه (سه سال)

. مقطع تكميلي متوسطه (سه سال)

. مقطع مقدماتي آموزش عالي (معمولاً 4 سال)

مدارس عالي نيز وجود دارند كه دورة تحصيلي 2 يا 3 ساله ارائه ميدهند. بعلاوه بسياري از دانشگاه‌هاي دوره ‌هاي فوق ليسانس، تحصيلات پيشرفته را فراهم مي‌آورند.آموزش براي كودكان 6 تا 15 سال اجباري و رايگان است. با اين حال، اكثريت عظيمي از فارغ التحصيلان، مدارس راهنمايي مصمم به ادامة تحصيل هستند، و در واقع در حال حاضر، دبيرستان بخش مهمي از آموزش مي‌باشد. در سال 1995، 97% از كل دانش‌آموزان وارد دبيرستان شدند، كه اين ميزان مشابه ميزان ورودي‌هاي به دبيرستان ايالات متحده مي‌باشد،و 45 درصد از دانش‌آموزان دبيرستان تا سطح دانشگاه ادامه تحصيل دادند. اين درصد پايين تر از درصد دانش‌آموزان آمريكايي مي‌باشد، در آمريكا تقريباً نيمي از دانش‌آموزان وارد دانشگاه مي‌شوند، اما درصد مربوط به ژاپن بالاتر از درصد مربوطه به كشور‌هاي اروپاي غربي مي‌باشد.علاوه بر مدارس عالي و دانشگاه‌ها، تعدادي از دانش‌آموزان وارد مدارس حرفه‌اي مي‌شوند. به علاوه، در سال 1985، دانشگاه هوايي افتتاح شد تا فرصتي براي ادامة تحصيل بزرگسالان از طريق گرفتن فرستنده‌اي كه خطابه ‌ها را در راديو و تلوزيون پخش ميكند، فراهم آورد.علاوه بر تسهيلات آموزشي در دسترس عامه، در تمام مراحل اين نظام، مدارس خصوصي هم وجود دارند. اين مدارس نقش مهم و ويژه‌اي در آموزش پيش دبستاني و دانشگاه ايفا مي‌كنند، كه هر دو فراتر از محدودة نظام اجباري مي‌باشند. از ماه مي‌سال 1994، 80 درصد كودكان كودكستاني و 73 درصد دانش‌آموزان دانشگاهي در مؤسسات خصوصي ثبت نام كردند و 30 درصد دانش‌آموزان دبيرستاني در مدارس خصوصي حضور يافتند.تعداد دانش‌آموزان ژاپني كه در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، رو به افزايش است. در سال 1994،000/.151 دانش‌آموز دركشور‌هاي خارجي درس مي‌خواندند.در سال 1994، 54000 دانش‌آموز خارجي در ژاپن بودند كه حدود نود درصد آن‌ها از آسيا بودند.

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پايه

سن آغاز دوره : 6 سال

سن اتمام دوره : 15سال

آموزش ابتدايي

مدت زمان دوره: 6سال

بين سنين6 تا 12سال

گواهينامه اعطايي: گواهينامة پايان دورة ابتدايي

آموزش مقدماتي متوسطه

نوع مدارس ارائه كننده: مدارس راهنمايي

مدت زمان دوره: 3سال

بين سنين 12 تا 15 سال

گواهينامه اعطايي:
  Chugakko Sotsugyo Shameisho( گواهينامة پايان دورة سيكل )

آموزش تكميلي متوسطه

نوع مدارس ارائه كننده: مدارس متوسطه مكاتبه اي

مدت زمان دوره: 4سال

بين سنين 15 تا 19سال

نوع مدارس ارائه كننده: مدارس متوسطه پاره وقت

مدت زمان دوره: 4 سال

بين سنين 15 تا 19سال

گواهينامه اعطايي: 
Kotogakko Sotsugyo Shomeish( گواهينامة ديپلم متوسطه)

نوع مدارس ارائه كننده: دبيرستانها

مدت زمان دوره: 3 سال

بين سنين 15 تا18سال

گواهينامه اعطايي:
 Sotsugyo Shomeisho Kotogakko (مدرك پايان دبيرستان)
چالشهاي اساسي

سيستم آموزش ژاپن رو به تغيير است ، امّا با اين وجود و عليرغم اينكه مردم هم به اين عامل اذعان دارند،گرايش براينست كه بجاي تمركز بر برخي از تأثيرات اين تغييرات ، بر جنبه هاي ساختار اين سيستم آموزشي تأكيد شود ( بعنوان مثال سيستم 3-3-6 و تغييرات در سرمايه گذاري در آموزش عالي )

البتّه بخشي از دلايل اين موضوع بر اين است كه بعلّت ادامه دار بودن اين اصطلاحات ، هميشه امكان درك اينكه چه تغييراتي روي داده است ، و اينكه اين تغييرات كوتاه مدت هستند يا دراز مدت وجود ندارد .روند اصلاحات جاري ريشةعميقي در اصلاحات دهة 80 دارد.

نقطة آغازي مفيد و مطمئناً عامه پسندايست كه آنرا با ايدئولوژيهاي كنفوسيس مربوط مي سازيم .اين كاريست كه اغلب سياست مردان ژاپن ، بويژه سياستمردان محافظه كاري چون ناكازون انجام مي دهند .خطر چنين روش اينست كه تأثير نوعي از مذهب يا ويژگي اخلاقي موجود را ارائه دهد، در حاليكه بسياري از مردم ژاپن ايدئولوژيهاي از اين قبيل را بعنوان معيار به ارث ببرند. ژاپن در قرن نوزدهم ، پروسة امتحانات خود را براساس مدل Prussionارائه داد.

درسيستم جديد اصول شايسته سالاري ، جايگزين تولّد در خانواده اشرافي و يا حقوق سرپرستي بعنوان استحقاق بروكراسي و در نتيجه موقعيت اجتماعي گرديد.قابل توجه ترين و كاربردي ترين مثال تعداد عظيم سياستمداران و بروكراتهاي پيشرو با سوابق تحصيلي در دانشگاه توكيو مي باشد ، با وجود اين فارغ التحصيلان كه در رأس سلسله مراتب آموزش ژاپن قرار دارند ، شايد بتوان اين نتيجه را گرفت كه اين سيستم شاينده سالار است.چنين سيستمي دانشجويان را بيشتر قادر به دنبال كردن علائق خود و ايجاد تغييرات در نظام امتحانات و نيز درجامعه يعني جايي كه روابط قديم مدرسه ديگر براي ارزيابي استعداد بالقوه كاركنان حياتي نيست ، رهنموم مي سازد.يكي از اهداف اصلي نظام آموزشي ژاپن كه در سراسر دوران پس از جنگ ثابت مانده است و منبوكاگاكوشو مكرّراً برآن تأكيد كرده است ، ايجاد سيستمي تساوي طلب بوده است كه بلافاصله پس ازروند اصلاحات ناكازون آغاز شده است.عدم تبعيض به واسطه امكان دسترسي همگاني به كليه سطوح آموزشي در سراسر چهل وهفت Prefecture ژاپن، حضور گسترده كودكان ژاپني در مدارس ابتدايي و مقدماتي متوسطه، استفاده از استانداردتحصيلي و استفاده از كتابهاي تأكيد شده قابل تاييد است.اينكه نظام تساوي طلب است ، شايد نشان دهد كه ممكن است شاينده سالار نباشد. با اين حال اين سيستم به آن حدّي كه اغلب به آن باور رهبري مي شويم، تساوي طلب نيست ، و كلمة كليدي در نتيجه گيري آمانو، فرصت مي باشد چون با وجودي كه هر دانش آموزي قادر است به امكانات آموزشي تقريباً يكساني در كليه مناطق كشوردسترسي داشته باشد، امّا هنوز دركيفيت آموزش تفاوتهايي مشهود ميباشد.

مسئلة ديگر اينكه آيا سيستم ورودي عادلانه است يا نه ( يعني دانش آموز براساس توصيه پذيرفته مي شود ، يا با گذراندن امتحان ورودي )

بدون بررسي اين شرايط شخص نميتوان در مورد شاينده سالار بودن يك سيستم تصميم گيري نمود.با وجود اينكه شايد دانش آموزان مدارس آموزشي يكسان مي بينند ( و با وجود اينكه امكان دارد تجربيات آنها به علّت تفاوتهايي دركاركرد و منابع آموزش مختلف متفاوت باشد) ، امّا از اهميّت بخش ديگر سيستم ، يعني جوكو (مدارس خصوصي آمادگي امتحانات) نميتوان غافل شد جوكوشايد بد نام ترين سيستم آموزش ژاپن باشند.آنها معمولاً بعنوان مدارسي صرفاً درگير در آماده سازي دانش آموزان جهت امتحانات توصيف ميشوند ، امّا در واقع انواع مختلف بسياري ازجوكوها وجود ندارند ، به علاوه تعداد محدود جوكوي موجود نيزهر يك نقشهاي متفاوتي ايفا مي كنند. علّت بد نام شدن اين مدارس دراين است كه همچون سلاحهاي تاكتيكي در نژاد سلاحهاي گسترش دهنده آموزش مي باشند.به اين علّت است كه دانش آموزان جهت كسب امتياز نسبت به دانش آموزان ديگر دراين مدارس حضور مي يابند. اهميّت اين مدارس چنان تعيين كننده است كه برخيها شروع كرده اندبه پرسيدن اين سوال كه آيا امكان دارد جوكوها علّت عملكرد بالاي دانش آموزان در مسابقات بين المللي باشند.علاوه براين ، با وجوديكه برخي از جوكوها تكنيكهاي آموزش ابتداي را توسعه داده اند ، رينكيوشين (شوراي ويژه نخست وزير ناكازون) حتّي ميخواست جوكوبخش شناخته شدة سيستم آموزش شده و جايگزين مدارس عادي گردد. اگر جوكوها به اين درجه از اهميّت برسند ،شخص به هنگام قضاوت در مورد كيفيت و نقش سيستم آموزش ژاپن ، نقطة كليدي اي كه بايد به خاطر سپرد، اينست كه دسترسي به جوكو چيزي نيست كه بتوان براي همه تضمين كرد.بعكس مدارس درجه يك ، كه ورود به آنها دست كم تا حدّي ، براساس نتايج امتحان يا عملكرد در مرحلة پايين تر سيستم آموزش صورت مي گيرد.ورود به جوكو را اساساً پول تعيين مي كند. با وجوديكه هزينه هاي حضور در جوكو مهّم شمرده نمي شود، امّا واقعيت اينست كه به جاي عملكرد آموزشي ، پول بخشي از مكانيزم انتخاب شده است . به صورت منطقي ، جوكو بعكس آموزش شاينده سالار اداره مي شود .

همة كودكان ژاپني در جوكو حضور نمي يابند اگر چه شايد تصوّر به گونه اي ديگر باشد.

با توجه به مراحل آموزشي ، تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد كه شايد مهّم تر از همه اين باشد كه اغلب تفاوتهاي منطقه اي قابل توجهي وجود دارد.

در اين نقطه است كه به نظر مي رسد اين نظام شاينده سالار ميشود – از اين نظر كه بهترين دانش آموزان به بهترين مدارس مي روند ، و دانش آموزان ضعيفتر به مدارس معمولي تر مي روند يا مجبورند به طور كامل از سيستم بيرون بروند . دسته بندي دانش آموزان در اين سطح اين باور را القا مي كند كه دغدغة خاطر سيستم رسمي آموزشي در مورد تساوي در مفهوم گزينش دانش آموزان براساس تفاوتهاي آنان در استعدادهاي ذاتي يا موفقيتهاي آنان در جوكو مي باشد .نظريه قبلي نياز به توجه بيشتري دارد . اين عقيده كه دانش آموزان ممكن است در قابليتهاي ذاتي تفاوت داشته باشند از نظر سنّتي عقيده اي عامه پسند نبوده است . گرچه ممكن است توافقاتي وجود داشته باشد كه تفاوتهايي در استعدادهاي ذاتي وجود دارد ، امّا سيستم در درون خود و شيوه هايي كه دانش آموزان به آن نحوه آموزش داده مي شوند طوري برنامه ريزي شده كه اين مسئله را درنظر بگيرد. اين شايد عامل ديگري باشد ، چون جوكو تلاش مي كند تا اذهان تيز هوش را به فعاليت بيشتري وادارد. در واقع ، در ژاپن ، ظاهراً تصوّر براين است كه تمام كودكان استعداد بالقوه مساوي دارند و تفاوت در موفقيتها از تفاوت در« تلاش ، پشتكار، و خود نظمي ناشي ميشود ، نه از توانائيهاي فردي »

اين نظريه ظاهراً اينگونه است كه با وجودي كه هدف سيستم آموزش تساوي طلبي است امّا بعلت تفاوتهاي موجود در تلاش ، پشتكار و خود نظمي اختلافاتي وجود دارد واين مطمئناً بيش از هر چيز ديگر بيانگر شاينده سالار است .از آنجا كه اصلاحات آموزشي آغاز شده توسط ناكازون در اواسط دهة 80 آغاز شد ، حركت روز افزوني به سمت ارائة آموزش به نخبگان و دور شدن از آموزش تساوي طلب سنّتي وجود داشته است . رينگيوشين هرگز به وضوح خواستار آموزش نخبگان نبوده است ، امّا با اين وجود پيش بيني هايي كه به فرد توجه بيشتري نشان مي دهند ، ظاهراً حركتهايي در اين جهت بوده اند .نتيجه اينكه شاينده سالار بودن سيستم آموزشي ژاپن مورد شك و ترديد قرار مي گيرد ظاهراً ازبسياري جهات اينگونه نيس. امّا براي اكثريت دانش آموزان ژاپني و خانواده ها شايد شاينده سالارتر از آن باشد كه اغلب تصور ميشودانسان فقط مي تواند اميدوار باشد
كه با ادامة تغييرات داده شده در سيستم و تغيير خواسته هاي جامعة ژاپن
در آينده وضع بهتري ميان سيستم آموزش وجامعه برقرارشود ،
 به طوريكه افراطيها و آنهايي كه درحاشيه هستند ديگر آسيب نبينند


آموزش پيش دبستاني    :  ساختار آموزشي

مقطع آموزش پيش دبستاني درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده هاي سني 3-6 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي غيراجباري وغيررسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد.هدف اصلي مراكزآموزش پيش دبستاني،پرورش ذهني وجسمي كودكان در يك محيط مناسب آموزشي است.برنامه هاي آموزشي اين مقطع نيزبر39هفته آموزشي در سال و4 ساعت كلاسي روزانه تجاوز نمي كند.


            مهدهاي كودك روزانه و كودكستانها

هدف مهد كودكهاي روزانه و كودكستانها فراهم ساختن اساس آگاهي در مورد جهان اطراف براي كودكان پيش دبستاني و تقويت خلاقيتهاي ذهني آنان از طريق بازي، ترسيم تصاوير، انجام كارهاي دستي، و امثال آن مي‌باشد. نوزادان و كودكان بر اساس سن به گروههاي كوچك تقسيم ‌شده و توسط معلمان و مربيان تحت مراقبت قرارمي‌گيرند.

درهرمهد كودك روزانه يا كودكستان مي‌توان تصاوير يا كارهاي دستي ساخت كودكان را مشاهده كرد كه به ديوارها آويخته شده‌ و يا از سقفها آويزانند. كودكان با قطعات چوبي چيزهايي مي‌سازند، يا روي تاب و سرسره مشغول فعاليت فيزيكي هستند و يا درفعاليتهاي احساسي‌ چون آواز خواني، رقص و امثال آن مشغول هستند.مهد كودك هاي روزانه يكي از زمينه هاي رفاهي كودكان است كه در دوران پس از جنگ رشد خيره‌كننده‌اي داشته است. كل مهد كودكهاي دولتي و غير دولتي در سال1997حدود096/14بود، و كودكان تحت مراقبت آنها بالغ بر 457/789/1 نفر بوده اند.علاوه بر اين موسسات، مهد كودكهاي زيادي وجود دارند كه به اين علت كه تعداد كاركنان يا صلاحيت آنان و مواردي نظير آن به حداقل استاندارد ذكر شده در قانون نرسيده است، به آنها مجوز داده نشده است. امروز والدين زيادي در سراسر كشور تمايل دارند كودكان خود را به مهد كودك بفرستند.تقاضاي زياد جهت تاسيس مهد كودكهاي روزانه و طولاني ساختن ساعتهاي مهد كودك نه تنها به عوامل اقتصادي‌ چون ميزان گسترده‌اي از مشاغل باز براي زنان، و نياز به كار مادران جهت تكميل درآمد خانواده ها مربوط ميشود، بلكه به تمايل زنان جهت مشاركت گسترده تر در فعاليتهاي اجتماعي و درك جمعي از مشاركت اجتماعي ايجاد شده به واسطه پرستاري گروهي و آموزش نوزادان و كودكان پيش دبستاني نيز ارتباط دارد.مقررات مهد كودكهاي روزانه وكودكستانها متفاوت هستند. با اين حال، گروهي مي خواهند هر دو را يكي سازند و آموزش كودكان پيش دبستاني را تحت كنترل سازمانهاي دولتي ارائه دهند.نيل اين تمايل، اصلاحاتي عظيمي را مي طلبد كه وزارت آموزش زاپن درصدد دستيابي به آن است.
                      چالشهاي پيش رو

درحال حاضر ، مراكز پيش دبستاني شامل كودكستانها و مهدكودكهاي روزانه مي باشند. كودكسنانها تحت سرپرستي وزارت آموزش و مهدكودكها تحت نظر وزارت بـهداشت و بـهزيستي مي باشند. با فرض اين قضيه كه بايد تسهيلاتي به منظور تأمين رشد و آموزش كافي براي هر نوزادي فراهم شود ، پيشنهادي در مورد ادغام اين دو نوع مؤسسه داده شد ، و دولت مركزي اقداماتي چند به منظور هماهنگي اين دو وزارتخانه ارائه داده است ، كه بر ارائه برنامه هاي آموزشي و مربيّان مشترك و تغيير ساعتهاي مراقبتي بوده است .

با اين وجود، زماني كه تفاوت در عملكردها و نقشهاي اين دو مؤسسه مدّ نظر قرار گرفت ، روشن شد كه ادغام اين دو، كار زياد آساني نيست . اميد آن ميرود كه آژانسهاي دولتي زمينه را براي اجرا فراهم آورند و اين بتواند هماهنگ با شرايط محلّي به اجرا در آيد. در سال 1991، وزارت آموزش دوره هاي آموزش ضمن خدمت پيش دبستاني را به منظور ارتـقاء روشهاي تـدريس و دوره هاي كودكستاني ارائه داد و در حال ارتقاء آموزش حين خدمت براي معلّمانيست كه به تازگي واجد شرايط شده اند. وزارت آموزش ‌، هم چنين ،‌ رهنمودهاي برنامه ريزي شده اي به منظور ارائه آموزش كودكستاني به كليه كودكان پيش دبستاني، يعني كودكان سه ساله ، آغاز كرده است،‌و در نظر دارد آموزش كودكستاني را بيشتر و بيشتر بهبود بخشد.نگراني در مورد آموزش پيش دبستاني رو به افزايش است ، و تعداد مؤسساتي كه با اين آموزش مواجه هستند ‌، اندك باقي مي ماند . شكاف بسيار گسترده اي در شهرية‌ دريافتي مؤسسات خصوصي و مؤسسات دولتي وجود دارد ، و بار بر دوش والدين سال به سال افزايش مي يابد . ساعات مراقبت نيز هماهنگ با ساعت كار مادران نيست . جلسات بررسي اين نكات توسط والدين برگزار مي شود.
آموزش ابتدايي  :  ساختار آموزشي

مقطع آموزش ابتدايي درژاپن حداكثرمدت زمان6 سال رده هاي سني 12-6 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد. مدت زمان كلاس درس 45 دقيقه است .هدف اصلي مراكزآموزش ابتدايي، ارائه آموزش عمومي مناسب يا مراحل رشد جسمي وذهني كودكان است. برنامه هاي آموزش ابتدايي تا قبل از سال 1992 بر اساس 6 روز در هفته بود اما از آن سال به بعد به تدريج به 5 روز در هفته كاهش يافته است. ارتقا به كلاسهاي بالاتر در دورة ابتدايي به صورت اتوماتيك است. نسبت دانش آموزان به معلمين در دورة ابتدايي 4/19 بوده و به پايه هاي تحصيلي تفكيك نمي گردد. تعداد دانش آموزان در هر كلاس 4/28 نفر است. طبق آمار سال1999،100درصد جمعيت سني12-6سال اين مقطع را طي مي نمايند.
برنامه هاي آموزشي(شوتوكيوايكو)

برنامه هاي آموزش ابتدايي به دروس عادي (عمومي)،آموزش اخلاق، و فعاليت‌هاي ويژه تقسيم مي‌شود .از جمله ديگر برنامه ها ميتوان از زبان ژاپني، تعليمات اجتماعي، رياضيات، علوم، آموزش زندگي ومحيط زيست،موسيقي، هنر و كاردستي، خانه سازي، و بدنسازي نام برد. برنامه آموزش مدارس ابتدايي زمان كافي براي موسيقي ،هنر و تفريحات جسماني فراهم مي‌آورد. فعاليت‌هايي ويژه نقش مهمي در برنامه كلي آموزش بازي مي‌كند و شامل فعاليت‌هايي چون كلوب‌ها،فسيتوال‌ها(جشنواره ‌هاي)در سطح مدرسه، يارقابت‌ها،مشاركت‌هاي دانش‌آموزي، وديگر فعاليت‌هاي اجرايي توسط دانش‌آموزان مي‌باشد.

معلمان ميزان قابل توجهي از وقت خود را صرف سازماندهي و حضور در فعاليت‌هايي چون سفر‌هاي كلاس، نسيتوال‌هاي سالانه ورزشي وفرهنگي، و مراسم ورودي و فارغ التحصيل مي‌نمايند.(لوئيس،1995).سال رسمي تحصيلي براي دانش‌آموزان ابتدايي 35 هفته به طول مي‌انجامد هر كلاس 45 دقيقه طول مي‌كشد و بعداز بيشتر موضوعات درسي 10 دقيقه زنگ تفريح وجود دارد. تعداد زنگ‌هاي كلاس درس در هر سال با بالارفتن سطح كلاس افزايش مي‌يابد. بعنوان مثال، تعداد زنگ‌هاي كلاس اولي‌ها تا كلاس سومي ‌ها طبق برنامه زمان بندي بترتيب 850 ‚910‚ 980 مي‌باشد، درحاليكه براي كلاس‌هاي بالاتر از كلاس سوم اين برنامه 1015مي‌باشد.روزعادي مدرسه از حدود ساعت 8:30 صبح آغاز مي‌شود و كلاس‌هاحدود 3:50 بعداز ظهر پايان مي‌يابند.نشست‌هاي خودماني در شروع و خاتمه هر روز برگزارمي‌شوند و بيش از 2 ساعت در هر روزصرف زنگ تفريح،غذا و نظافت كلاس‌هاي درس و راهرو‌ها مي‌شود.طبق سنت، دانش‌آموزان روز‌هاي شنبه را نيمه وقت به مدرسه رفته‌اند (تا ساعت 12:30)، اما از آغاز بهار 1995 كودكان ژاپني دردومين وچ‌هارمين شنبه هر ماه مدرسه نداشته اند.

برنامه هاي آموزشي

ساعات درسي استاندارد در مدارس ابتدايي ژاپن

موضوعات پايه هاي تحصيلي 1 2 3 4 5 6 زبان ژاپني 306 315 280 280 210 210 فعاليت‌هاي زندگي 102 105 105 105 105 105 رياضي 136 175 175 175 175 175 علوم - - 105 105 105 105 موزيك و كاردستي و خانه سازي 136 140 140 140 210 210 تربيت بدني 102 105 105 105 105 105 آموزش اخلاق 34 35 35 35 35 35 فعاليت‌هاي ويژه 34 35 35 70 70 70 جمع 850 910 980 1015 1015 1015


منبع : مركز، سوگو، 1991
برنامه هاي درسي بنا به پايه تحصيلي

تعداد ساعات درسي اختصاص يافته به دروس دورة ابتدايي

پايه ششم پايه پنجم پايه چهارم پايه سوم پايه دوم پايه اول مواد درسي 210 210 280 280 315 306 زبان ژاپني 105 105 105 105 - - علوم اجتماعي 175 175 175 175 175 136 حساب 105 105 105 105 - - علوم - - - - 105 102 محيط زيست 70 70 70 70 70 68 موسيقي 70 70 70 70 70 68 نقاشي و كاردستي 70 70 - - - - خانه داري 105 105 105 105 105 102 ورزش 35 35 35 35 35 34 اخلاق 70 70 70 35 35 34 فعاليتهاي ويژه ٭


فعاليتهاي ويژه عبارتنداز : ساعتهاي مشاوره ، مناسبتهاي خاص ورزشي ، جشنها ، بازديد هاي علمي و فعاليتهاي باشگاهي
استاندارد ‌هاي آموزشي

طبق نظر معلّمان مدرسه ابتدايي ماتسو، بسياري از مدارس ابتدايي در حال طرح ريزي استاندارد‌هاي مدارس خود مطابق با برنامة آموزشي جديد منبوشو مي‌باشند.برنامة جديد آموزشي منبوشو ارزيابي مثبت (هيوكا [1] ) دانش‌آموزان را در عوض ارزيابي منتقدانه (هيوتل [2] ) ايجاب مي‌كند فضاي هيوكا اينست كه شما در جستجوي بخش خوب، مشخص كردن بخش‌هاي مورد شناخت ضروري است عقيده بر اينست كه اين مسئله به دانش‌آموزان مي‌انجامد كه نگرش‌هاي مثبت تري در مورد يادگيري را وسعت مي‌بخشند در گذشته اينگونه بود كه در محاسبه شما دانش‌آموزان را وادار مي‌كرديد تمام انواع محاسبات را انجام دهند، و آنوقت آن‌ها را بر اساس نمرات تقسيم مي‌كرديد زماني بود كه دانش‌آموزان فقط مي‌توانستند نيمي از مسائل را در يك تست مثلاً مسئله‌اي درست حلّ كنند در حال حاضر فرق كرده است با طرز فكر جديد ما هم دانش‌آموزاني را كه دقيقه براي حل مسئله مي‌خواهند مي‌شناسيم و هم آناني را كه دقيقه وقت مي‌خواهند. اين نكتة استاندارد‌هاي جديد ارزيابي است .مدرسه ابتدايي ماتسو استاندارد‌هاي خود را بر اساس برنامة آموزشي منبوشو طرح ريزي كرده و از مقياس نمره دادن سه نقطه‌اي استفاده مي‌كند استاندارد‌هاي مدارس توسط كميته ‌هاي آموزگاران ايجاد شد هشت كميته وجود داشت، يك كميته براي هر موضوع درسي موجود در برنامة آموزشي اين كميته ‌ها متني به نام گزارش ارزيابي استاندارد بوجود آوردند كه جزئيات سطوح اكتسابي مورد نياز به منظور كسب هر يك از سه نمرة حروفي A ، B و C را شرح مي‌داد.
ارزيابي تحصيلي

به علّت عدم وجود امتحان ورودي براي مدارس مقدماتي متوسطه، آموزش ابتدايي در ژاپن به جهت امتحان ورودي پايه‌ريزي نمي‌شود. يك ملّم دبستان گفت كه اگر آن‌ها دانش‌آموزان را براي امتحان آماده مي‌ساختند، هدف از آموزش ابتدايي گم مي‌شد مدارس ابتدايي دوستي هيچ كلاس فوق العاده يا تدريس ويژه‌اي براي دانش‌آموزاني فراهم نمي‌آورند كه امتحان ورودي مدارس راهنمايي خصوصي را ميدهند امّا با اين وجود، معلّمان ابتدايي ممكن است به اين دانش‌آموزان توصيه ‌هايي در مورد مطالعة در منزل (كاتي گاكوشو [3] ) ارائه دهند يا آنان را تشويق به اينكار كنند سيا ست يكي از مدارس ابتدايي شهر كيتا اينست كه مشق شب را ممنوع ميداند. امّا معلّمان از كودكان انتظار دارند كه درس آنروز را مرور كرده و درس بعدي را نيز مطالعه كنند معلّمان هم چنين موضوعاتي جهت مطالعة دانش‌آموزان داراي انگيزه پيشنهاد مي‌كنندبا وجوديكه نگراني در مورد آماده سازي دانش‌آموزان ابتدايي در امتحانات وجود ندارد. امّا معلّمان ابتدايي مكرراً از دانش‌آموزان امتحا ناتي بعمل مي‌آورند هدف از اين تست‌ها ارزيا بي دانش‌آموزان و كارآيي دروس است تست‌ها هر تا هفته يكبار توسط آموزگاران انجام ميشوند و جهت تكميل آن‌ها به دانش‌آموزان حدود دقيقه فرصت داده ميشود دانش‌آموزان در مقايسه با ديگر دانش‌آموزان و بر طبق عملكردشان در اين تست‌ها طبقه بندي نمي‌شوند، امّا به آن‌ها نمره ‌هايي معمولاً در سه مقياس (A ،B، و C) داده ميشود. آموزگاران از اين نمرات براي محاسبة نمرات ترم و براي كارنامه استفاده مي‌ كنند.ما دريافتيم كه تست‌هاي هوش استا ندارد (تست‌هاي IQ ) نيز در مدارس ژاپن اجرا مي‌شوند. در سطح ابتدايي، به‌عنوان مثال، معلّمان گزارش ميدادند كه به دانش‌آموزان كلاس‌هاي دوّم، چهارم و ششم تست‌هاي هوش گروهي داده مي‌شود. هدف از اين تست‌هاي هوش، طبق گفتة يك معلّم ابتدايي، تعيين همبستگي و ارتباط نزديك كلاس و نمرات تست‌هاي هوش جهت كمك به تعيين اينست كه آيا دانش‌آموزان با استعداد بالقوة خود عمل مي‌كنند يا نه. با اين حال، اين معلّم مؤكدّاً تصريح كرد كه او از اين تست‌هاي هوش به هيچ طريق ديگري استفاده نكرده است. اين معلّم ابتدايي اظ‌هار داشت كه نمرات تست‌هاي هوش هرگز به والدين گزارش نمي‌شوند، چون والدين دانش‌آموزان داراي نمرات بالا امكان دارد كودكان خود را به مطالعه در خانه وادارند و والدين دانش‌آموزان با نمرات پايين امكان دارد ناراحت شوند .
توسعة آموزشي

سيستم آموزش پايه درسطح ابتدايي توسط اصلاح قانون آموزش ابتدايي در سال 1900 برقرار گرديد. در آن هنگام ،‌آموزش پايه 4 ساله بود، اما در سال 1907 تا 6 سال افزايش يافت. انصاف است بگوييم كه بنيانگذار آموزش ابتدايي اجباري موري ارينوري بود ؛ او در سياست آموزشي خود بر تحصيلات دانشگاهي تأكيد داشت. درصد كودكاني كه در مدارس ابتدايي حضور مي‌يافتند، در طول ده سال از 1890 تا 1900 به شدت افزايش پيدا كرد. علت افزايش حضور در مدرسه، صنعتي شدن كشور به شكلي روز افزون در اين دوره و آگاهي مردم از ضرورت آموزش بود. نرخ حضور در مدرسه در سال 1890، 65 درصد پسران و كمتر از 31 درصد دختران بود كه در سال 1910، اين نسبت به ترتيب تا 94 درصد و بيش از 97 درصد افزايش يافت. از آن به بعد، حضور در مدرسه به حدود 100 درصد رسيد، و در نتيجه بيسوادي از ميان رفت. صنايع كارخانه‌اي در ژاپن رشد سريعي كرد. در نتيجة جنگ جهاني اول و از دهه 10 تا دهه 20 گرايش شديدي به جهاني شدن دموكراسي در زمينة آموزش ابتدايي وجود داشت. تلاش همه جانبه آموزش نوين توسط سازمان‌هاي مختلف و تحت تأثير جنبش‌هاي معاصر در آمريكا و اروپا بشدت ادامه يافت. اگر چه در اين دوره عده‌اي خوا‌هان توسعه آموزش پايه بودند، اما اين اصلاحات آموزشي تا بعد از جنگ جهاني دوم تحقق نيافت .


آموزش متوسطه  :  ساختار آموزشي

آموزش متوسطه ( ملي و خصوصي) شامل :
 3 سال دورة مقدماتي متوسطه ، و 3 سال آموزش تكميلي متوسطه مي
باشد.مقطع آموزش متوسطه خود از 2مقطع تحت عناوين مقدماتي و
تكميلي متوسطه متشكل مي گردد.مقطع آموزش مقدماتي متوسطه
حداكثرمدت زمان3سال رده هاي سني 15-12 سال به طول مي انجامد.اين
مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان
ارائه مي گردد. مدت زمان كلاس درس 55 دقيقه است .هدف اصلي
مراكزآموزش مقدماتي متوسطه، ارائة آموزش عمومي متناسب درسطح
مقدماتي متوسطه متناسب با مراحل رشد جسمي و ذهني دانش آموزان
است.نسبت دانش آموزان به معلمين در دورة ابتدايي 9/16 بوده و به پايه
هاي تحصيلي تفكيك نمي گردد.تعداددانش آموزان درهر كلاس 4/28
نفراست.مقطع تكميلي متوسطه مدت زمان3سال بين رده هاي سني18-
15 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي غيراجباري ورسمي بوده
وبا دريافت شهريه ارائه مي گردد. ورود به مدارس مقدماتي متوسطه دولتي
با سهمية هيئت مديره آموزش محلي مي باشد ، اما ورود به مدارس ملي و
خصوصي توسط امتحان صورت مي گيرد . تعدادي از مدارس خصوصي
آموزش پيوستة 6 ساله ارائه مي دهند كه دوره هاي مقدماتي و تكميلي
متوسطه را در بر مي گيرد. دردومين وسومين سال دورة مقدماتي متوسطه،
حضوردرجوكوJuku( مدارس خصوصي آمادگي) امتحانات معمول مي باشد.

سه نوع دورة تكميلي متوسطه وجود دارد كه :
تمام وقت، پاره وقت و مكاتبه  اي مي باشند. ورود به دورة تكميلي
متوسطه توسط امتحان يا گزينش صورت مي گيرد. در سال 1988 نوع
جديدي مدرسه به نام دبيرستان با سيستم واحدي افتتاح گرديد.دوره هاي
دبيرستاني مي توانند به دوره هاي عمومي، حرفه اي، و دوره هاي تركيبي
(غير حضوري) مكاتبه اي طبقه بندي شوند. مجموع ثبت نام در دبيرستانها،
شامل سه دوره، و بالغ بر 600/258/4 نفر درسال 1998 بوده است.دانش
آموزان دوره عمومي حدود6/73 درصد و دانش آموزان دوره حرفه اي4/26
درصد را تشكيل ميدهند.

سال اول دبيرستان براي آموزش عمومي دانش آموزان در نظر گرفته مي
شود. در سال دوم، دروس به دوره هاي آماده سازي جهت كالجها و دوره
هاي حرفه اي تقسيم ميشوند.در سومين سال، دوره هاي آماده سازي
كالج به علوم انساني و اجتماعي، علوم و فني تقسيم مي شود. از اينرو
حتي در دبيرستانهاي عمومي هم در زمان فارغ التحصيلي سه دوره وجود
دارد. دوره هاي حرفه اي ساعات كمتري را براي موضوعات فرهنگي مي
گذراند، و طبيعتا بر موضوعاتي تاكيد دارند كه به منظور حرفه هاي معيني
جهت گيري شده اند.دانش آموزان به هنگام ورود به مقطع تكميلي متوسطه
15 ساله هستند و تصميم مي گيرند كه دوره عمومي يا حرفه اي و يا دوره
مكاتبه اي (غير حضوري)را بگذرانند و چون اين مسئله اي نيست كه معلمان
مسئول يا مشاوران هم بتوانند تصميم بگيرند، مسئله دشوار ترميشود.
عواملي چون سوابق و شرايط مالي خانواده دانش آموزان مدنظر قرار مي
گيرد.

با وجوديكه شانس اخذ وام از انجمن بورسيه ژاپن براي كساني كه مشكل
مالي دارند،آسان است اما اين وام هزينه هاي مالي لازم را تامين نمي كند.
برخي از دبيرستانهاي ژاپن سيستم پاره وقت فوق العاده اي براي جوانان
كارمند دارند. دوره هاي پاره وقت اساسا شبها و بر اساس دوره هاي 4
ساله ارائه مي شوند. بعكس دوره هاي عادي روزانه، بعلت محدود بودن
 
ساعتهاي شبانه، زنگهاي تفريح بي اندازه كوتاه است. چون دانش آموزان از
محل كار روزانه خود به مدرسه مي آيند، دبيرستانهاي پاره وقت سيستم
عرضه غذا(در اين مورد شام) دارند. از آنجا كه دانش آموزان معمولا بعد از
ساعت 9 شب مدرسه را ترك مي كنند، زماني براي باشگاههاي فوق
برنامه باقي نمي ماند. از اينرو فعاليتهاي باشگاهي بعنوان يكي از موضوعات
عادي در برنامه آموزشي مدارس شبانه در نظر گرفته مي شوند.معلمان
دبيرستانهاي پاره وقت بايد دوره هاي روش هاي ويژه تدريس را ديده باشند،
چون دانش آموزان پاره وقت، زمان كافي جهت آماده سازي و دوره دروس
خود ندارند. اما با وجود اين، دانش آموزان پاره وقت بطور كلي نسبت به
دانش آموزان روزانه تجربه اجتماعي غني تري دارند و مشتاق يادگيري و
آميزش تجربيات خود با مطالعاتشان هستند.در نوامبر 1988، كه قانون
آموزشي مدارس، به شكلي جزئي بازنگري شد، زمان تكميل دوره هاي
آموزش متوسطه پاره وقت و دوره هاي تطبيقي از چهار سال" به سه سال"
كاهش يافت.
مدارس متوسطه 

هدف مدارس متوسطه پرورش اساس آموزش فراهم شده درمدارس
مقدماتي متوسطه وفراهم آوردن آموزش عمومي وتخصصي متوسطه
مناسب باسطح رشدذهني وجسمي كودكاني است كه مقطع مقدماتي
متوسطه رابه اتمام رسانده اند.سه نوع دوره تكميلي متوسطه وجوددارد:

 
. تمام وقت

. پاره وقت

. مكاتبه‌اي غيرحضوري

دوره تمام دقت سه سال طول مي‌كشد،درحالي كه دوره ‌هاي پاره دقت ومكاتبه‌اي بيش ازسه سال به طول مي‌انجامند .دوره ‌هاي پاره دقت دونوع هستند:دوره ‌هاي روزانه ودوره ‌هاي شبانه .اكثريت دوره ‌هايي ازاين قبيل شب‌ها ارائه مي‌شوند.

درسال 1999،سيستم انتخابي جديدي ازآموزش متوسطه ارائه شد .تحت اين سيستم كه به منظوروسعت دادن ميزان گزينش ‌هاي آموزش متوسطه ارائه شد،انتخاب آموزش در6ساله مداوم ازمقطع مقدماتي تا تكميلي متوسطه امكان پذير است..اين سيستم تازه تاسيس درقرون آتي پربارترخواهدشد.ازسال 1960مؤسسات ديگري نيزافزوده شده‌اند.درسال 1961،دوره مكاتبه‌اي افزوده شدتاراهي اضافي براي گرفتن دوره ‌هاي متوسطه رافراهم آورد.درسال 1962،دانشكده ‌هاي فني به منظورارائه دوره پنج ساله آموزش فني حتي به فارغ التحصيلان دوره مقدماتي آغازبكاركردند.بعلاوه كالج‌هاي ويژه آموزشي ومدارس چندمنظوره هم دوره ‌هاي حرفه‌اي ،فني ياديگردوره ‌هارامطابق بانياز‌هاي عملي زندگي ارائه مي دهند.
مدارس عالي

مدرسه عالي موسسه اي است كه آموزش آزاد نيمه حرفه اي را به مدت 2يا3 سال به فارغ التحصيلان مقطع منوسطه ارائه مي دهد. هدف مدارس عالي ارائه دوره كامل آموزش مي باشد، اما براي آنهايي كه خواهان انتقال به كالج يا دانشگاههاي 4 ساله هستند، راه باز است.بعلت ويژگيهاي مدارس عالي، از سال 1997 به بعد 2/92 درصد آنها توسط نهادهاي غير دولتي عمل مي كنند و 2/95 درصد كل دانشجويان مدارس عالي دختران هستند. مدارس عالي از ديد بسياري از اين دانشجويان اغلب بعنوان فرمي از آمادگي جهت ازدواج مي باشند.ازسال 1997 به بعد، تعداد مدارس عالي در ژاپن در 595 مدرسه ثابت ماند و تعداد دانشجويان 750/446 نفر بود.دانشجويان متخصص در ادبيات و علوم انساني و اجتماعي سه برابر دانشجويان متخصص علوم و مهندسي مي باشند.از يك سو، مدارس عالي موسساتي هستند كه آموزش حرفه اي لازم جهت اشتغال را ارائه ميدهند ، اما از سوي ديگر نقش جديدي در زمينه آموزش بزرگسالان و نيز در اشاعه أموزش دانشگاهي ايفا مي كنند.

اخيراً ، به موجب اصلاحات آموزشي ژوئن 1991 ، استانداردهاي تاسيس مدارس عالي مورد بازبيني قرار گرفت.تا آن زمان ، دروس آموزشي انتخابي، ميان آموزش عمومي ، بهداشت و تربيت بدني و موضوعات تخصصي تقسيم ميشد ، اما با اصلاحات جديد به مدارس عالي اجازه اعمال اختيارات داده شد.با ابداع دوره هاي مناسب با نيازهايشان ، تقسيمات قديمي ميان دوره ها از ميان برداشته شد. بعلاوه، تعداد موضوعات درسي مورد نيازجهت فارغ التحصيلي بطور ثابت بيش از62 واحد درسي ميباشد، وهركالج مطابق با اهداف خود سيستمي مخصوص به خود دارد.استانداردهاي جديدي هم تجويز شده اند كه مدارس عالي را قادر ميسازند تا به اصلاحات آموزشي و تحقيقاتي خود ادامه دهند.سرانجام قانون آموزش مدارس اصلاح شده و فارغ التحصيلان مدارس عالي درحال حاضر اين امكان را دارند كه خود را "اعضا وابسته " بنامند.

-------------------------------
جنبش اصلاحات

         در دهة 60 ، بعد از دوران بازسازي اقتصادي پس از جنگ ،
ژاپن بر پايه نوآوريهاي فني و رشد خلاقيّت نرخ رشد اقتصادي بالايي را
كسب كرد كه اين به تغييرات مهمي در ساختار صنعتي و تقاضاي كارگر
انجاميد و طبيعتاً صنعت ، سيستم آموزش را تحت فشار قرار داد تا به اين
تقاضا جامة عمل بپوشاند.به بيان دقيق تر، فشاري درمورد تغيير شكل
سيستم آموزشي موجود و اعتبار بيشتر قائل شدن در مورد تفاوت در
استعداد و قابليتهاي فردي وجود داشت. در نتيجة اين فشار، شناختهاي
چندي شكل گرفتند.تغيير شكل در وحلة اول در آموزش دبيرستاني ديده
شد. همان طور كه قبلاً توضيح داده شد، آموزش اجباري در ژاپن تا پايان
مدرسه مقدماتي متوسطه گسترش يافته و آموزش تكميلي متوسطه
اجباري نيست. هدف از اصلاح دانش آموزان دبيرستاني و جوانان هم سني
بود كه تحصيلات اجباري خود را كامل كرده بودند. درآموزش دبيرستاني ،
هماهنگي و يكسان سازي دوره هاي مدرسه اي و آموزش حرفه اي در
شركتها مورد تشويق قرار گرفت. با اين حال، اين هدف خيلي زود بي نتيجه
ماند و خنثي شد .درصد دانش آموزاني كه به دبيرستان مي رفتند از90
درصد تجاوز كرد، امّا اكثريت چنين دانش آموزاني خواهان دنبال كردن دوره
هاي آموزش عمومي بودند، و تعداد دانش آموزان دوره هاي فنّي و بازرگاني
و نيز تعداد دانش آموزان پاره وقت به نحوي بارز زير اين هدف باقي
ماند.مدارس چند منظوره و مدارس آموزش حرفه اي (مدارس آرايشگري
مردانه و زنانه، تغذيه، خياطي غربي و ژاپني، ككتابداري و غيره ) نيز مورد
تشويق قرار گرفتند. بسياري از مدارس چند منظوره تا سطح مدارس آموزش
ويژه ارتقاء يافتند، و تعداد دانش آموزان حاضر در چنين مدارسي- بويژه آنها
كه نياز به تكميل آموزش دبيرستاني بعنوان پيش نياز پذيرش دارند، سال به
سال افزايش يافته است. شهرت آنها، بخصوص با كاهش امكانات شغلي،از
اين ناشي شود كه دانش آموزان را قادر مي سازند مهارتهاي پيشرفته فنّي
را بياموزند و در نتيجه بر امكانات كسب شغلي خوب بيافزايند.

تأكيد بر قابليت و توانايي، كه در طول دورة رشد اقتصادي بالا به شكلي
گسترده مورد حمايت قرار گرفته بود، بعنوان تأكيدي، بر كشف و انتخاب
دانش آموزا مستعد تعريف شد، و آموزش بر مبناي توانايي و استداد بعنوان
طبقه بندي دانش آموزان به منظور برآورده ساختن تقاضاي كار صنعت درك
شد. از اينرو اصلاح آموزشي كه براساس تقاضاي صنعت انجام شده بود،
نيازهاي آموزش فني را هرچه بيشترمنعكس ميكرد.با اين وجود، در مورد دو
موضوع آموزش و صنعتي كردن ايده هاي گوناگون مطرح شد. در ابتدا كه
صنعتي سازي نياز به نوآوريهاي فنّي داشت، در تغيير شكل آموزش،‌تأكيد
اساسي خود را بر آموزش دبيرستاني قرار داد. از سوي ديگر، يك ديدگاه،‌
صنعتي سازي را بعنوان شرايط فرضي در نظر مي گرفت و اصرار مي ورزيد
كه آموزش مناسب بايد در سايه اين شرايط تأمين شود. به اين معنا كه
صنعتي سازي بر تمامي جنبه هاي اجتماعي تأثير دارد، و آگاهي فرهنگي
وسيع تر و گسترده تري جهت هماهنگ سازي با اين تأثير مورد نياز است.
بار ديگر، هدف اوّليه آموزش دبيرستاني مشاهده نمي شود. اين تفاوت
عقايد، مسئله دشوار و مهمّي را روشن مي سازد و آن چگونگي حلّ
مشكل جنبه هاي انساني، ‌اجتماعي، و مادّي صنعتي سازي مي باشد. در
اين نقطه ، جا دارد مفاهيم پشت اين نقطه نظرات در مورد اصلاحات
آموزشي را روشن سازيم.تغييرات در ساختار اجتماعي توسط رشد بالاي
اقتصادي بوجود آمد و به تغييرات اساسي در رشد كودكان و جوانان انجاميد
توسعه شهري و صنعتي سازي،‌ آلودگي،‌ و ويراني محيط زيست و خالي از
جمعيت شدن جوامع كشاورزي را ببار آورد.تأثيرات منفي رقابت جدي و
فزاينده در امتحانات ورودي به نام توانايي علمي درحال حاضر علّت مهم
نگراني عدة كثيري شده است. مسئله اي كه در حال حاضر مورد سؤال
 
است اينست كه جامعه، خانه و مدرسه چگونه بايد بازسازي شوند تا
محيطي مناسب براي رشد كودكان فرهم آورند.

      اين نخستين باري است كه نگراني عمومي تا چنين حدي افزايش يافته
است و به روشهايي گوناگون، گواهي بر اصلاحات آموزشي مي باشد .كساني كه مي گويند آموزش بايد مستقيماً تقاضاي صنعتي سازي را منعكس نمايد ارزش بالايي براي نقش آموزش در دست يابي به جامعه صنعتي شده امروز ژاپن قائل مي شوند. از اين رو وضع اخير مشكلات آموزشي – بويژه مسائلي چون بزهكاري، خشونت درمدرسه، ترك تحصيل و غيره مسئله بسيار مهمي درنظر گرفته ميشود .در سال 1984 ، يك مجمع مشاوره اي ويژه مستقيماً به نخست وزير گزارش داد تا اصلاحات آموزشي به مقياس وسيعي در نظر گرفته شوند. نكته كليدي اصلاحات،‌ جان تازه بخشيدن به آموزش مدرسه مي باشد، و آزادي بيشتري مورد نياز است تا سيستمي استوار و يكپارچه و توسعه يافته را جايگزين نمايد و نيازهاي جامعه اي در سطحي عالي را برآورده نمود. آناني كه خواهان تغيير شكل بيشتري هستند،‌ تصريح مي كنند كه عنصر بي نظير رقابت آزاد بايد در آموزش مدارس گنجانده شود ، به اين معنا كه سيستم ثابت 3-3-6 بايد تغيير شكل داده شود؛ محدوديتهاي تأسيس مدارس برداشته شده، و آموزش اساساً توسط مدارس بخش خصوصي ارائه شود. مقدمه اصول تغيير شكل و رقابت در هر زمينة‌ آموزشي هماهنگ با تغييراتي چون اجازة جهش يك ساله يا تكراريكساله به دانش آموز و سازماندهي كلاسهاي درس براساس استعداد ، و اصلاح سيستم رسمي آموزش كشور از جمله پيش نيازهاي اصلاحات مي باشد.از سوي ديگر ، آناني كه ادّعا مي كنند مشكلات فعلي آموزش از انقياد آموزش به تقاضاي صنعت ناشي شده است ، حركتهاي جديد اصلاحي را هم مورد انتقاد قرار ميدهند. آنان تصريح مي كنند كه اصلاحات ايجاد شده به چنين نحوي كاري نمي كند جز گنجاندن اصول رقابت آزاد در آموزش كودكان و تقاضاي جامعة صنعتي شده و تغيير شكل داده، و اين كاريست كه تا به حال انجام شده است، و مدّعي هستند كه اين مسئله فقط روند موجود ويران سازي را تسريع خواهد كرد .اين منتقدان بر اين باوردند كه ريشه علّت مشكلات جاري آموزش دراين عامل نهفته است كه مفاهيم كلّي أموزش پس ازجنگ

(قوانين آموزشي و قانون اساسي) زاپن را به سر منزل مقصود نرسانده است و ادعا مي كنند كه در حال حاضر نوع اصلاحات مورد نياز بايد در جهت تلاش بيشتر به منظور حفظ و اجراي اين مفاهيم باشد .با در نظر گرفتن مشكل آموزش دبيرستانها ، گروه قبلي، هماهنگ با سياست تغيير شكل جدّي و قاطع خود ، از سيستم انتخاب موضوع حمايت مي كنند ،‌كه بر سازماندهي كلاسها براساس مهارت و استعداد،‌ و تغيير سيستم مدرسه تاكيد دارد.

بعكس گروه اخير فكر مي كنند كه انتخاب آزاد موضوعات مي تواند پس از برآورده شدن چند شرط باشد، امّا مي ترسند كه اين مسئله بعنوان ابزار تقسيم دانش آموزان به نخبه و غير نخبه عمل كند. اين گروه مدّعي هستند كه آنچه بيشتر مورد نياز است،‌ ارتباط تشكل يافته با برنامة درسي دورة مقدماتي متوسطه،‌ و ملغي كردن انتقال دانش آموزان به مقطع تكميلي متوسطه براساس نمرات امتحان وروردي آنان مي باشد. آنان تصريح مي كنند كه كلّ اين مسئله مي تواند توسط تأسيس مدارس مقدماتي و تكميلي متوسطه پيوسته حاصل شود.هر دو گروه موافقند كه مشكل اصلي در مراحل پاياني آموزش متوسطه نهفته است. تأثيرات بد رقابت در امتحانات ورودي و آموزش براساس فرمول مورد استفاده جهت ارزيابي اين نمرات به بارزترين نحو در اين مرحله ظاهر مي شوند. تفاوت عقيده در اين است كه آيا راه حل بايد در تغيير شكل دوره ها جستجو شود ، يا در تأمين آموزش متوسطه براي تمامي دانش آموزان.

در ريشة اين اختلافات،‌ اين مشكل اساسي وجود دارد كه وقتي بيش از 90 درصد دانش آموزان دورة مقدماتي متوسطه راهي مراكز تكميلي متوسطه هستند،‌ آموزش عمومي بايد به به چه شكل باشد .در ماه مارس 1989 ، “دوره هاي آموزشي” تمامي مدارس ازپيش دبستاني گرفته تا تكميلي متوسطه توسط وزارت آموزش بازنگري شد. اهداف اصلي طراحي“دوره هاي آموزشي ” جديد ايجاد شرايطي بود كه مردم را قادر سازد تا خود را با تقاضاي جامعه اي تطابق دهند كه به سمت اطلاعات و جهاني شدن گرايش دارد ،‌و نيز آنها را قادر به رهبري زندگي مستقل تري سازد. جهت نيل به اين هدف، آنان به دنبال آموزش كامل تر و بي كم و كاست تري هستند كه پرورش دهندة انسانهايي قوي تر و با ملاحظه تر، و اشاعه دهندة استقلال است و در عين حال استحكام بخش ارزشهاي اساسي و مشوّق فرديت و احترام به سنّتها و فرهنگ ميباشد.از سال 1992 به بعد، آموزش اجتماعي و دوره هاي علوم دو كلاس اوليه مدرسة ابتدايي جايگزين درس تركيبي جديدي بنام تجزية زندگي شدند. اميد ميرفت از طريق اين موضوع درسي جديد يعني “تجزية زندگي” ، كودكان نسبت به محيط بلا فصل خود و محيط زيست طبيعي خود آگاهي پيدا كنند،‌ و اين با كشف آنها به انحاء مختلف و اينكه در اين روند رسم و رسومات و مهارتهاي لازم زندگي را آموخته و كاري اساسي براي استقلال بعدي خود برقرار ميسازد، فراهم مي شود. اين موضوع درسي، جدايي از انتقال يك سويه و سادة مهارتها و دانش را نشان ميدهد كه در روش سنّتي آموزش ژاپن مشاهده ميشد.

آموزش ژاپن هم چنين بايد خود را با ماهيت به سرعت رو به تغيير جامعه اي وفق دهد كه به شكل روزافزوني اطلاعات گرا ميشود. با اين هدف،‌ در گنجاندن كامپيوترها در مدارس و توسعه نرم افزار آموزشي پيشرفتهايي حاصل شده است كه از طريق آن به متدهاي جديد انتقال اطلاعات دسترسي پيـدا مي شود. اميد ميـرود كه اين موضوع مدارس را مؤثـرتر سـازد و در عيـن حال شـرايط لازم ( توانايي استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي) جهت قادر ساختن كودكان امروزي به زندگي در جامعة آينده با شبكه هاي اطلاعاتي فوق مدرن را نيز بهبود بخشد.روش جديدي نيز در آموزش دبيرستاني مورد نياز است ، روشي كه بيشتر از هماهنگي صرف با نيازهاي تغيير شكل دانش آموزان باشد، چون با رشد سريع تعداد آنها ، توانائيها و استعدادهايشان نيز به سرعت تغيير شكل ميدهند.در سراسر ژاپن ، اصلاحات امكان پذير شده است و به مسئولين مختلف آموزشي فرصت بيشتري در مورد اعمال روشهاي امتحان و آزادي عمل در انتخاب داوطلبان تكميلي متوسطه داده شده است. مسئولين آموزشي بيشتري با استفاده از سيستم جديد فارغ التحصيلي دست به تأسيس دبيرستان ميزنند. با اين وجود ، در حال حاضر اين اقدامات نمي توانند بعنوان برآورده كردن كامل نيازهاي تغيير شكل دانش آموزان توصيف شوند و پيشنهادات زيادي در مورد اصلاحات مطرح شده كه ساختار برنامه هاي آموزشي در سطح دبيرستان را تا جايي كه ممكن است تغيير پذير مي سازند،ارائه دهند. در ميان اينها درخواستهايي در مورد بازنگري دروس ( يعني تأسيس دورة مكاتبه اي تركيبي، شامل هر دو موضوع عمومي و فنّي / حرفه اي) ، و ايجاد دوره هاي جديد فنّي / حرفه اي چون علوم اطلاعات ، بهداشت و توريسم وجود دارند .به علاوه ، به موازات سيستم جديد ، نوع جديد سيستم آموزش تكميلي متوسطه 6 ساله مورد توجه قرار گرفته است ، كه هدف آن تشويق رشد مداوم فردي دانش آموز مي باشد.در سال 1994 ،اين نوع جديد از مدارس متوسطه براي نخستين بار در كيوشو تأسيس شد .تا بهار سال 2000 ، شوراي مركزي آموزش ، اين سيستم جديد را تصويب كرد . برقراري ارتباط نزديكتر ميان دروس عمومي و دروس فنّي حرفه اي در مراكز مذكور نيز با ديدگاه تسهيل انتقال ميان اين دو دوره در نظر گرفته شده است ، و اين كار با واحدهايي انجام مي گيرد كه هر دو طرف آنها را بشناسند و براي تكميل هر يك از دو دوره استفاده شده باشند و سرانجام اينكه ، در حال حاضر دومين و چهارمين شنبة هر ماه در كليه مراكز پيش دبستاني، مدارس ابتدايي ، مدارس مقدماتي و تكميلي متوسطه و مدارس استثنايي تعطيل مي باشد. با اين حال ،‌از سال 2002 تمامي شنبه ها تعطيل خواهند شد . هدف از اين تغيير در ايام تحصيلي ، فراهم آوردن آزادي در زندگي دانش آموزان مي باشد.
--------------------------------توسعة آموزشي

     مدارس متوسطه در سال 1872 توسط اعلامية سيستم مدرسه تصريح شدند، اما سرعت تأسيس مدارس متوسطه دولتي كند بود. آن چه كه در واقع روي داد، اين بود كه يوگاكوجوكو (مؤسسات خصوصي آموزش غربي) و كانگاجوكو (مؤسسات خصوصي آموزش چيني )، كه قبل و بعد از دورة اصلاحات ميجي، به سرعت درحال رشد بودند، به ظهور رسيدند تا نقش مدارس متوسطه را در رهبري آموزش دبيرستاني ايفا كنند. مدارس متوسطه دخترانه خيلي زود تأسيس شدند و جوگاكو توكيو نخستين مؤسسه دولتي بود كه براي آموزش زنان بنيان نهاده شد. در ميان مدارس خصوصي دخترانه، مدارس ميسيون مسيحي بسياري بودند كه تحت پوشش كليسا‌هاي مسيحي اروپا و آمريكا بودند، و در اين مدارس انگليسي و فرانسه دروس اصلي بورد آموزش بودند. در پايان قرن نوزدهم، تقاضاي چشمگيري براي « مورنيزم » وجود داشت. با شكل گيري تدريجي مؤسسات آموزشي متوسطه دولتي،دولت به توسعه كنترل خود بر مدارس خصوصي مبادرت نمود.

بسياري از مدارس خصوصي بالاجبار دولتي شدند. به علت رشد توليد در طول جنگ جهاني اول و بالا رفتن استاندارد زندگي، درصد ورودي‌هاي به مدارس متوسطه افزايش يافت، و در نتيجه تعداد مدارس متوسطه و دبيرستان‌هاي دخترانه افزايش يافت.
-------------------------------------------
 
آموزش مقدماتي متوسطه :  ساختار آموزشي

     بعداز 6 سال آموزش ابتدايي، دانش‌آموزان،
 به چوگاكو(مدارس مقدماتي متوسطه) منتقل مي‌شوند.
زندگي دانش‌آموزي در مدارس راهنمايي ژاپن (چوتوكيوايكو) سختگيرانه تر از
 
مدارس ابتدايي مي‌باشند و كلاس‌هاي به موضوعات درسي تقسيم
مي‌شوند. براي بيشتر موضوعات، دانش‌آموزان در كلاس‌هاي خود مي‌مانند
ومعلمان به نوبت از كلاسي به كلاس ديگر مي‌روند. معلمان مطابق با سال
تحصيلي يعني به شكل سال اول، سال دوم و سال سوم ونيز توسط كميته ‌
هاي گوناگوني كه در آن‌ها خدمت مي‌كنند وموضوع علمي سازماندهي مي‌شوند. تقسميات بر اساس سال تحصيلي بر جسته ترين تقسميات است و به دانش‌آموزان و معلمان حسي قوي از تعلق به كلاس وسال تحصيلي خود مي‌دهد.درسال 1995، درحدود 94 درصد ازتقريباً 5.000.000 نفردانش‌آموز دوره ‌هاي راهنمايي ژاپن درمدارس دولتي حضورمي‌يافتد (منبوشو 1996:688) درسال 1994، بيش از 97% فارغ التحصيلان مدارس مقدماتي متوسطه آن سال تا دبيرستان ادامه دادند؛حدود 2% وارد مدارس ويژه شدند و 2% بقيه جذب نيروي كارشدند.از آنجايي كه دوره مقدماتي متوسطه نشانگرپايان تحصيلات اجباري مي‌باشد، سومين سال راهنمايي شاهد آماده سازي دانش‌آموزان براي چيزست كه رسانا‌هاي ژاپني آنرا بعنوان«جهنم ورودي» (شيكن جيگوكو)نام نهاده‌اند كه درطول اين مدت دانش‌آموزان براي گذراندن امتحانات ورودي دبيرستان آماده مي‌شوند.
-----------------------------------------------برنامه هاي آموزشي

    5 موضوع درسي شامل رياضي و علوم وجود دارد
 كه در هرسه كلاس (7 تا 9) ضروري هستند. دروس انتخابي 10 درصد
مجموع ساعات درسي را شامل مي‌شوند. برنامة آموزشي مدارس
راهنمايي همانند برنامة مدارس ابتدايي سعي بر همگون ساختن دروس
علمي و غيرعلمي دارد. موسيقي، هنر‌هاي زيبا، بهداشت و بدنسازي
موضوعات مورد نياز هرسه كلاس هستند. معمول ترين درس انتخابي زبان
خارجي است كه معمولاً انگليسي مي‌باشد، اما موسيقي و هنر‌هاي زيبا
نيز بعنوان دروس انتخابي و با توصيه آموزگار ارائه مي‌شوند.سطح رياضيات
به شكل فزاينده دشوارمي‌شود و در طول سال‌هاي راهنمايي سرعت
برنامه‌هاي رياضي افزوده مي‌شود. چند تايي از دانش‌آموزان ژاپني در طول
مصاحبات ما از دشواري و سرعت رياضي دورة راهنمايي شكايت داشتند.
حتي دانش‌آموزاني كه با رياضي دورة ابتدايي مشكل كمتري
داشتندمي‌گفتند ديگر قادر نيستند رياضي دورة مقدماتي متوسطه را تاب
بياورند. دانش‌آموزي توضيح داد كه : “ در كلاس هشتم بودم كه گاهي
نمي‌توانستم بفهمم در درس رياضي چه ميگذرد.

 ------------------------------------------------------------آموزش تكميلي متوسطه  :   ساختار آموزشي

تحصيلات دولتي درسطح دبيرستان (كوتاكيوايكو)نه اجباري است و نه آزاد. با اين وجود هر منطقه Prelectyre يا تحت نظر شهرداري از دبيرستان ‌هايي كه توسط دولت تأمين بودجه مي‌شوند و آموزش به نسبت با هزينه پاييني را ارائه مي‌دهند حمايت مالي مي‌كند.اكثريت عظميي از دبيرستان‌هاي دولتي و خصوصي ژاپن نوساتي 3 ساله هستند علاوه بر اين‌ها ،«مدارس شبانه»، دوره ‌هاي مكاتبه‌اي، ودبيرستان ‌هاي 5 ساله‌اي كه به شكل ملي سرمايه گذاري مي‌شوند نيز وجود دارند، اما اين ميزان درصد نسبتاً كوچكي از كل ثبت نام‌ها(كمتر از 5%)را در برمي‌گيرد.

در سال 1992 درحدود 75% دانش‌آموزان در دوره ‌هاي عملي و 25% درصد آنان در دوره ‌هاي حرفه‌اي ثبت نام كردند (منبوشو1993). اگر چه محدوديتي در ورود فارغ التحصيلان مدارس حرفه‌اي به كالج وجود ندارد، اما تعداد كمي اين تلاش را مي‌كنند. دوره‌‌هاي حرفه‌اي آمادگي دقيق و شده مورد نياز براي امتحان ورودي كالج را فراهم نمي‌آورند.

اصولاً تمامي دبيرستان‌ها با استفاده از نمره ‌هاي دانش‌آموزان در امتحان ورودي دبيرستان از آن‌ها ثبت نام بعمل مي‌آورند. با اين حال، ممكن است Prelecture ‌هاي مختلف در مورد نمرات ورتبه ‌هاي آزمون به صورت‌هاي متفاوت تأكيد داشته باشند. شينيد و وتوكودا(1991) اين مسئله را مورد توجه قرارمي‌دهند كه در Prelecture هيوگو، رتبه ‌هاي دانش‌آموزان وگزارشات در مورد ويژيگ‌هايي شخصيتي (نايشينشو)7 پاسخگوي 50% موارد نظر روند انتخاب مي‌باشند در سال رفته، استفاده اند«پذيرش‌هاي توصيه اي» (سوئيسن نيو گاكو)نيز افزايش يافته است.

درسال 1992 بيش از 502 ميليون دانش‌آموزان دبيرستاني درژاپن وجودداشت كه 70% آنان در دبيرستان ‌هاي دولتي درس مي‌خواندند.

درسال 1992، بيش از32درصدد فارغ التحصيلان دبيرستان به كالج يا مدرسه عالي، و30%به يكي ازمدارس مخصوص تخصص‌‌هاي گوناگون، حدود 32درصدكارپيدا كردند، وتقريباً 5%بيكاربودند يا ترك تحصيل كرده بودند(منبوشو1993). درصد دانش‌آموزان ترك تحصيلي دبيرستان معمولاً پايين است (حدود 2درصد)، اما اين رقم به شكل قابل توجهي بسته به نوع مدارس متفاوت هستند. نرخ ترك تحصيلي دانش‌آموزان مدارس شبانه بيش از 15 درصد بود درحاليكه دبيرستان‌هاي علمي حدود 1% ترك تحصيلي داشتند(منبوشو1993).زنگ كلاس دبيرستان همانند مدارس راهنمايي 50 دقيقه‌اي است وسال تحصيلي براي 10195 ساعت برنامه ريزي مي‌شود. همانند مدارس راهنمايي، كلاس ‌هاي فوق العاده معمولاً توسط دبيرستان ‌هاي عملي فراهم مي‌شوند، اما مدارس حرفه‌اي نبدرت چنين كلاس‌هايي را تشكيل مي‌دهند باشگاه‌ها و ديگر فعاليت‌هاي فوق برنامه نيز مقدار زيارت از وقت دانش‌آموزان را مي‌گيرند. دانش‌آموزان مدارس حرفه‌اي مايلند در طول سال كار پاره دقت داشته باشند، بيشتر آن‌ها پس از فارغ التحصيلي دارد بازار كار مي‌شوند.
برنامه هاي آموزشي

اگر چه آموزش بعد از كلاس نهم اجباري نيست، امّا منوشو رهنمود‌هاي برنامة آموزش را براي دبيرستان‌ها توسعه مي‏دهد. معمول‏‏ترين انواع دبيرستان‌هاي دولتي، دبيرستان‌هاي عادي يا علمي (فوتسو)، دبيرستان‌هاي حرف‌هاي چون بازرگاني (شوگيو ) و صنفي (كو گيو ) مي‏باشند.

برنامه‏‌هاي دولتي لازم براي دانش‏آموزان دبيرستاني شامل تكميل 4 واحد رياضي و 4 تا 8 واحد علوم در طول سه سال دبيرستان مي‏باشد، پيش‏نياز بيشتر در مورد علوم فقط در مورد رشته‏‌هاي علوم در دبيرستان‌هاي علمي كاربرد دارد. برنامة درسي منوشو براي تمام انواع دبيرستان‌ها حداقل پيش‏نياز و چارچوب كاري را مقرر مي‏كند. دوره‏‌هاي تحصيلي فراتر از اين حداقل پيش‏نياز به نوع مدرسه بستگي دارد.
دبيرستان‌هاي علمي موضوعات علمي‏تري را در دورة تحصيلي خود ميگنجانند، و معمولاً از دانش‏آموزان با سطح قابليت بالاتر از دانش‏آموزان ثبت‏نام شده در دبيرستان‌هاي حرفه اي ثبت نام بعمل مي‏آورند.
 
===================
   دکتر ابوالفضل بختیاری

نوشته شده توسط دکترابوالفضل بختیاری(Abolfazl Bakhtiari) در 92/10/06 |
 
مطالب قدیمی‌تر